Гоптарьова Наталія Вікторівна


Гоптарьова, Наталія Вікторівна
Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ внутрішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 17.10.03 / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ, 2003. - 178 с. - 164-178.

Метою досліджень є виявлення причин, які призводять до активізації деформаційних процесів породних масивів і впливають на порушення цілісності експлуатаційних колон свердловин, та їх запобігання з метою підвищення ефективності нафтовилучення.
Поставлена мета досягається вирішенням наступних задач:
1. Теоретичне обгрунтування причин деформацій порід при розробці родовищ вуглеводнів.
2. Узагальнення даних розробки нафтогазових
родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину на різних режимах роботи покладів і виявлення
геологічних факторів, що призводять до активізації деформаційних процесів під час їх розробки.
3. Вивчення та аналіз впливу геолого-фізичних чинників на порушення суцільності експлуатаційних колон свердловин.
4. Розроблення заходів щодо уникнення порушення експлуатаційних колон свердловин.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ГЕОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА АКТИВІЗАЦІЮ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ОСАДОВИХ ТОВЩ
1.1 Існуючі уявлення про вплив геологічних факторів на деформацію порід
1.2 Систематизація видів деформацій порід, які впливають на порушення експлуатаційних колон свердловин

РОЗДІЛ 2 ВПЛИВ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ ВНУТРІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ НА ДЕФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПОРОДНИХ МАСИВІВ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ КОЛОН СВЕРДЛОВИН
2.1 Виділення зон активізації деформаційних процесів за промисловими даними
2.2 Літологічні особливості товщ в зонах активізації деформаційних процесів

РОЗДІЛ З ВПЛИВ ГЕОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ГЛИНИСТИХ ПОРІД
3.1 Роль сучасних тектонічних рухів у розвитку деформаційних процесів
3.2 Сучасна уява про тектонічну порушеність Долинського нафтопромислового району
3.3 Прояви деформаційних процесів у зонах активних розломів
3.4 Вплив сучасних геодинамічних процесів на характер розробки родовищ

РОЗДІЛ 4 ВПЛИВ ЗНИЖЕННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ НА ДЕФОРМАЦІЇ ГІРСЬКИХ ПОРІД
4.1 Пластові тиски родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину
4.2 Вплив зниження пластового тиску на фільтраційно-ємнісні властивості порід
4.3 Вплив зниження пластового тиску на виникнення напруг зсуву

РОЗДІЛ 5 ВПЛИВ ТЕРМОГІДРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОКЛАДІВ НА ПРОЯВИ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПОРОДНИХ
МАСИВІВ
5.1 Вплив температури на прояви деформаційних процесів породних масивів
5.1.1 Пластові температури родовищ Передкарпатського прогину
5.1.2 Вплив температури на стійкість глинистих порід пристовбурної зони
5.2 Вплив тиску нагнітання води на деформацію порід

РОЗДІЛ 6 ЗАХОДИ ЩОДО УНИКНЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ КОЛОН СВЕРДЛОВИН ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ