Чепіль, Богдан Андрійович


Чепіль, Богдан Андрійович
Оцінювання та регулювання управлінських витрат нафтогазових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 26.09.14 / Б. А. Чепіль. - Львів, 2014. - 181 с. : іл., рис., табл. - 153-170.

Метою дослідження є розроблення теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо оцінювання та регулювання управлінських витрат у діяльності нафтогазових підприємств.
Комплексний підхід до реалізації визначеної мети окреслив перелік завдань, які передбачалося вирішити у дисертаційній роботі:
- розвинути класифікацію управлінських витрат та сформувати практичні рекомендації її застосування;
- удосконалити та модифікувати метод М. Портера "Ланцюжок цінності" для оптимізування процесів регулювання управлінських витрат;
- сформувати моделі гармонійного аналізування для оцінювання та
прогнозування періодичності в управлінських витратах;
- розвинути моделі прогнозування та оцінювання управлінських витрат із
використанням кореляційних та дистрибутивно-лагових моделей;
- обґрунтувати механізм спільної діяльності суб'єктів господарювання
для оптимізування управлінських витрат та ризиків;
- побудувати оптимізаційні моделі як інструменту удосконалення процесу
регулювання управлінських витрат.
Об'єктом дослідження є процеси оцінювання та регулювання управлінських витрат у діяльності нафтогазових підприємств.
Предметом дослідження є теоретичні та методико-прикладні підходи щодо оцінювання та регулювання управлінських витрат у діяльності нафтогазових підприємств.

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Теоретичні та практичні аспекти оцінювання та регулювання управлінських витрат нафтогазових підприємств
1.1. Суть та значення управлінських витрат
1.2. Оцінювання та класифікування управлінських витрат
1.3. Методи регулювання управлінських витрат
Висновки за розділом 1

Розділ 2. Аналізування та оцінювання ефективності управлінських витрат у діяльності нафтогазових підприємств
2.1. Дослідження особливостей управлінських витрат у діяльності нафтогазових підприємств
2.2. Оцінювання періодичності управлінських витрат
2.3. Оцінювання впливу управлінських витрат на ключові індикатори діяльності підприємства на засадах використання кореляційних та дистрибутивно-лагових моделей
Висновки за розділом 2

Розділ 3. Розвиток системи регулювання управлінських витрат нафтогазових підприємств
3.1. Регулювання управлінських витрат на засадах ефективнішого
управління персоналом
3.2. Розвиток спільної діяльності як фактора скорочення управлінських витрат та оптимізування управлінських ризиків
3.3. Удосконалення регулювання управлінських витрат із використанням оптимізаційного моделювання
Висновки за розділом 3
Висновки
Використані джерела
Додатки