Здерка Тарас Васильович


Здерка, Тарас Васильович
Літогенетична тріщинуватість та її вплив на нафтоносність порід-колекторів (на прикладі олігоценових відкладів Надвірнянського нафтопромислового району) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 27.11.09 / Т. В. Здерка. - Івано-Франківськ, 2009. - 175 с. - 151-175.

Метою досліджень є встановлення умов та закономірностей формування літогенетичної тріщинуватості та її впливу на нафтоносність олігоценових порід-колекторів Надвірнянського НПР і їх фільтраційно-ємнісні властивості (ФЄВ).
Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно розглянути і вирішити такі завдання:
1. Дослідити особливості та закономірності просторового поширення літогенетичної тріщинуватості в межах локальних нафтогазоносних об'єктів та її вплив на характер нафтонасичення олігоценових порідколекторів.
2. Встановити роль літогенетичної тріщинуватості в формуванні ФЄВ порід-колекторів олігоценових відкладів.
3. Створити геологічну модель формування літогенетичної тріщинуватості олігоценових порід-колекторів у межах локальних нафтогазоносних об'єктів.
4. Встановити закономірності зміни ємнісних властивостей крейдово-палеогенових відкладів з глибиною
їх залягання.
5. Виявити основні чинники, що впливають на флюїдопровідність літогенетичних тріщин та ефективність дренування нафтових флюїдів в олігоценових породах-колекторах Надвірнянського НПР.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОГЕНЕТИЧНОЇ ТРІЩИНУВАТОСТІ НАФТОНОСНИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРІЩИНУВАТОСТІ ОЛІГОЦЕНОВИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ТА ЇХ НАФТОНАСИЧЕНОСТІ

РОЗДІЛ З ОСОБЛИВОСТІ ЛІТОГЕНЕТИЧНОЇ ТРІЩИНУВАТОСТІ ОЛІГОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ
3.1 Основні аспекти формування і збереження літогенетичної тріщинуватості
3.2 Роль літогенетичних тріщин у формуванні порово-тріщинних колекторів та характер їх поширення у межах локальних об'єктів

РОЗДІЛ 4 ПРОГНОЗУВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОЛІГОЦЕНОВИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ НА ВЕЛИКИХ ГЛИБИНАХ

РОЗДІЛ 5 ВПЛИВ ЛІТОГЕНЕТИЧНОЇ ТРІЩИНУВАТОСТІ ОЛІГОЦЕНОВИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ НА ПІДРАХУНОК ЗАПАСІВ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ НАФТОВИХ РОДОВИЩ
5.1 Підрахунок запасів нафти у порово-тріщинних колекторах
5.2 Вплив літогенетичної тріщинуватості на нафтовилучення із олігоценових порід-колекторів

ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ