Дисертації

Бенько Володимир Михайлович

kniga.png
Бенько, Володимир Михайлович
Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених (5-7 км) горизонтів центральної та південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.11 / В. М. Бенько. - Івано-Франківськ, 2011. - 202 с. - 185-202.

Беллауар, Абдеррахман

kniga.png
Беллауар, Абдеррахман
Повышение эффективности эксплуатации компрессорных станций путем усовершенствования конструктивных элементов газоперекачивающих агрегатов : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопроводный транспорт, нефтегазохранилища" : Дата захисту 09.12.10 / А. Беллауар. - Ивано-Франковск, 2010. - 137 с. - 127-137.

Бейзик, Ольга Семенівна

kniga.png
Бейзик, Ольга Семенівна
Підвищення якості розкриття продуктивних горизонтів на родовищах Прикарпаття : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових і газових свердловин" : Дата захисту 08.12.11 / О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ, 2011. - 190 с. - 177-190.

Безуглий, Олексій Юрійович

kniga.png
Безуглий, Олексій Юрійович
Економічна ефективність експлуатації свердловин нафтогазовидобувних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 12.12.14 / О. Ю. Безуглий. - Івано-Франківськ, 2014. - 185 с. : табл. - 171-187.

Безовська Марина Сергіївна

kniga.png
Безовська, Марина Сергіївна
Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відпрацьованими нафтопродуктами на залізниці : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 19.03.14 / М. С. Безовська. - Дніпропетровськ, 2014. - 198 с. : рис., табл. - 176-192.

Безгачнюк Ярослав Володимирович

kniga.png
Безгачнюк, Ярослав Володимирович
Вдосконалення методів та пристроїв забезпечення простежуваності вимірювань об'єму та об'ємної витрати : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" : Дата захисту 25.10.13 / Я. В. Безгачнюк. - Івано-Франківськ, 2013. - 156 с. : іл., рис. - 143-156.

Басараб Роман Миколайович

kniga.png
Басараб, Роман Миколайович
Прогнозування залишкового ресурсу внутрішньостанційних технологічних нафтопроводів на основі діагностування їх технічного стану : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 24.06.14 / Р. М. Басараб. - Львів, 2014. - 169 с. : іл., рис., табл. - 148-163.

Барна, Ольга Борисівна

kniga.png
Барна, Ольга Борисівна
Удосконалені метод розгорнутого меніска та прилад для контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 30.10.14 / О. Б. Барна. - Івано-Франківськ, 2014. - 174 с. : іл., рис., табл. - 145-156.

Барановський Едуард Миколайович

kniga.png
Барановський Едуард Миколайович
Удосконалення методів і засобів відбору керна при бурінні глибоких свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 11.10.02 / Е. М. Барановський. - Івано-Франківськ, 2002. - 148 с. - 128-137.

Баран Марія Петрівна

kniga.png
Баран, Марія Петрівна
Модернізація вищої освіти України: механізми інституційного регулювання : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 08.07.11 / М. П. Баран. - Івано-Франківськ, 2011. - 248 с. - 217-248.