Стефанишин Лілія Стефанівна


Стефанишин, Лілія Стефанівна
Управління матеріальними потоками в системі виробничого менеджменту (на прикладі газорозподільних підприємств) : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 14.12.11 / Л. С. Стефанишин. - Івано-Франківськ, 2011. - 178 с. - 159-216.

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і науково-методичних засад та інструментарію з удосконалення управління матеріальними потоками в промисловому менеджменті. У відповідності зі сформульованою метою дослідження були поставлені та розв'язані наступні задачі:
- досліджено особливості і проблеми управління матеріальними потоками газорозподільних підприємств;
- конкретизовано методичні підходи до аналізу структури матеріальних потоків в ланцюгу постачання - виробництво - збут;
- розроблено методичний підхід щодо побудови ефективних планів розвитку ГРП на основі раціоналізації матеріальних потоків;
- обгрунтовано критерії управління матеріальними потоками;
- розроблено і реалізовано імітаційну модель оцінки руху матеріальних потоків в управлінському циклі підприємства


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
1.1 Теоретичні основи оптимального управління матеріальними потоками на промислових підприємствах
1.2. Критерії управління взаємозв'язаними потоковими процесами на підприємствах промисловості
1.3.Використання світового досвіду управління матеріальними потоками на основі логістичного підходу і перспективи його використання в нашій країні
Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ШДПРИЄМТСВ
2.1.Аналіз стану і тенденцій розвитку підприємств з газопостачання та газифікації
2.2. Аналіз системи управління матеріальними потоками газорозподільних підприємств
2.3.Оцінка управління запасами газорозподільних підприємств
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ЦИКЛІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Оцінка руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства
3.2. Механізми перетворення матеріального потоку у виробничо-логістичній системі підприємства
3.3. Удосконалення процесу планування і управління потоками ресурсів
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ