Струк Наталія Петрівна


Струк, Наталія Петрівна
Удосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної і газорозподільної систем : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 12.05.10 / Н. П. Струк. - К., 2010. - 181 с. - 165-181.

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних підходів та практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної та газорозподільної систем.
Досягнення визначеної мети дослідження зумовило необхідність постановки та вирішення таких теоретичних та практичних завдань:
- дослідити особливості функціонування та теоретичні основи процесу ціноутворення підприємств-природних монополій;
- проаналізувати світовий досвід процесу формування ціни на послуги на підприємствах газотранспортної і газорозподільної систем;
- дослідити діючі методики ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної та газорозподільної систем України;
- розробити підходи до удосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної системи з використанням теоретико-ігрової моделі;
- сформувати та обґрунтувати методичні підходи щодо розрахунку плати за послуги підприємств газотранспортної та газорозподільної систем;
- запропонувати практичні рекомендації щодо удосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної та газорозподільної систем.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ-ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЯХ
1.1 Економічна сутність ціни та процесу ціноутворення на підприємствах-природних монополіях
1.2 Дослідження факторів, що впливають на визначення ціни
1.3 Система цін та їх взаємозалежність під час формування
1.4 Сучасні підходи до визначення цінової стратегії підприємства
Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ І ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМ
2.1 Світовий досвід процесу формування ціни на газотранспортних і газорозподільних підприємствах
2.2 Особливості процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної і газорозподільної систем України
2.3 Комплексна оцінка процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної і газорозподільної систем
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ І ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМ
3.1 Теоретико-ігрова модель щодо підходів до ціноутворення у газотранспортній сфері
3.2 Методичні підходи щодо розрахунку ціни на послуги підприємств газотранспортної і газорозподільної систем
3.3 Практичні рекомендації щодо удосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної та газорозподільної систем
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ