Окрепкий Роман Миколайович


Окрепкий, Роман Миколайович
Геологічні умови формування важких високов'язких нафт і перспективи пошуків їх покладів в нафтогазоносних регіонах України : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.06.03 / Р. М. Окрепкий. - Івано-Франківськ, 2003. - 141 с. - 136-141.

Метою дисертаційної роботи є прогноз розповсюдження покладів ВВВН та генетично пов'язаних з ними ПБ у різновікових різнофаціальних комплексах нафтогазовидобувних регіонів України з визначенням перспектив їх освоєння як додаткового джерела ВВС.
Для реалізації цієї мети вирішувалися наступні завдання:
- визначення генетичних взаємовідносин ВВВН з нормальними нафтами і ПБ;
- виділення генетичних типів ВВВН - ПБ на основі геолого-геохімічних даних;
- виявлення основних тектоно-геодинамічних, седиментаційно-палеогеоморфологічних, палеогідрогеологічних закономірностей формування скупчень ВВВН - ПБ;
- розробка критеріїв прогнозування зон бітумонагромадження.


ЗМІСТ

Перелік умовних позначень
Вступ
Основна частина
Розділ 1. Огляд уявлень про генезис та формування покладів важких високов'язких нафт і природних бітумів
Розділ 2. Парагенетичні співвідношення важких високов'язких нафт і природних бітумів
Розділ 3. Геологічні умови залягання і закономірності формування покладів важких високо 'язких нафт і природних бітумів
Розділ 4. Основні риси бітумінозності нафтогазоносних регіонів України і перспективи пошуків у них покладів важких високов'язких нафт
4.1. Західний нафтогазоносний регіон
4.2. Південний (Азово-Чорноморський) нафтогазоносний регіон
4.3. Східний нафтогазоносний регіон (Дніпровсько-Донецька западина, Донбас)
Висновки
Список використаних джерел