Орфанова Марія Михайлівна


Орфанова, Марія Михайлівна
Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 16.04.08 / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ, 2008. - 215 с. - 180-215.

Мета дослідження полягає у розробці заходів підвищення екологічної безпеки нафтогазового виробництва на основі удосконалення методів та засобів зменшення об'ємів відходів на підприємстві. Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:
- аналіз сучасних засобів і методів зменшення відходів нафтогазової галузі;
- аналітичні дослідження вибору оптимального варіанту зменшення ^об'ємів відходів на нафтогазових підприємствах;
- розробка та апробація методу вибору оптимального варіанту поводження з відходами на прикладі нафтошламів нафтогазовидобувних управлінь (НГВУ) і газопереробного заводу (ГПЗ);
- експериментальні дослідження з переробки нафтошламів і розробка технічних засобів для їх практичної реалізації;
- розробка та апробація інформаційно-аналітичної системи поводження з відходами нафтогазового комплексу.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ МІНІМІЗАЦІЇ ОБ'ЄМІВ ВІДХОДІВ НАФТОГАЗОВОГО ВИРОБНИЦТВА
1.1. Проблема утворення та нагромадження відходів виробництва
1.2. Досвід вирішення проблеми мінімізації відходів виробництва провідними нафтогазовими компаніями України та світу
1.3. Аналіз розробок засобів та методів мінімізації відходів виробництва
Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІНІМІЗАЦІЇ ОБ'ЄМІВ ВІДХОДІВ НАФТОГАЗОВОГО ВИРОБНИЦТВА
2.1. Обґрунтування теоретичних напрямків досліджень мінімізації об'ємів утворення та нагромадження відходів
2.2. Розробка методу вибору оптимального варіанту зменшення об'ємів відходів на підприємстві
2.2.1. Метод графічного вибору варіантів мінімізації відходів
2.2.2. Математична модель області ефективності впровадження варіантів мінімізації відходів
2.2.3. Методика проведення порівняльного еколого-економічного аналізу варіантів мінімізації відходів
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ МЕТОДУ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ЗМЕНШЕННЯ ОБ'ЄМІВ ВІДХОДІВ НА ПРИКЛАДІ
НАФТОШЛАМІВ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Експериментальні дослідження по переробці нафтошламів і розробка технічних засобів для їх практичної реалізації
3.1.1. Технології та засоби переробки нафтошламів
3.1.2. Обґрунтування напрямку та методики проведення експериментальних досліджень
3.1.3. Результати експериментальних досліджень по переробці нафтошламів на мінеральний порошок для дорожнього будівництва
3.1.4. Аналіз властивостей одержаного мінерального порошку
3.1.5. Розробка технічних засобів для переробки нафтошламів на мінеральний порошок
3.1.6. Метод переробки нафтошламів на мінеральний порошок
3.2. Апробація методу вибору оптимального варіанту зменшення об'ємів нафтошламів для умов виробництва НГВУ "Надвірнанафтогаз"
3.3. Апробація методу вибору оптимального варіанту зменшення об'ємів нафтошламів для умов виробництва НГВУ "Долинанафтогаз"
3.4. Апробація методу вибору оптимального варіанту зменшення об'ємів нафтошламів для умов виробництва Долинського ГПЗ
Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
4.1. Обґрунтування для розробки системи
4.2. Мета, призначення, задачі та вимоги до системи
4.3. Розробка загальної структури системи
4.4. Інформаційне забезпечення системи та розробка структури блоків
4.5. Обґрунтування принципів дії блоків
4.6. Застосування системи поводження з відходами нафтогазового комплексу для розробки системи обліку відходів та промвикидів
ВАТ "Укрнафта"
Висновки до розділу 4
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ