Дисертації

Мельник Василь Миколайович

kniga.png
Мельник, Василь Миколайович
Розроблення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування для використання сивушних масел як складника моторних палив : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01"Екологічна безпека" : Дата захисту 18.10.11 / В. М. Мельник. - Івано-Франківськ, 2011. - 158 с. - 132-144.

Мацьків Романа Тарасівна

kniga.png
Мацьків, Романа Тарасівна
Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 14.12.11 / Р. Т. Мацьків. - Івано-Франківськ, 2011. - 196 с. - 227-248.

Мацола Соломія Миколаївна

kniga.png
Мацола, Соломія Миколаївна
Економічне оцінювання та планування прибутку газорозподільних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 12.04.11 / С. М. Мацола. - Івано-Франківськ, 2011. - 237 с. - 222-237.

Марцинків, Олег Богданович

kniga.png
Марцинків, Олег Богданович
Підвищення надійності роботи обсадних колон у похило-скерованих свердловинах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 06.07.10 / О. Б. Марцинків. - Івано-Франківськ, 2010. - 156 с. - 144-156.

Мартинюк, Ростислав Тарасович

kniga.png
Мартинюк, Ростислав Тарасович
Вплив якості спорудження нафтопроводів на їх експлуатаційну надійність : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 08.04.10 / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ, 2010. - 165 с. - 134-149.

Мартинюк, Оксана Тарасівна

kniga.png
Мартинюк, Оксана Тарасівна
Розробка технології транспорту сірководневих газів малих родовищ України : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 18.03.03 / О. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 180 с. - 149-158.

Мартинюк Дмитро Михайлович

kniga.png
Мартинюк, Дмитро Михайлович
Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 15.03.07 / Д. М. Мартинюк. - К., 2006. - 235 с. - Бібліогр. : с. 184-195.

Манюк Оксана Романівна

kniga.png
Манюк, Оксана Романівна
Науково-практичні засади захисту довкілля від забруднення високомінералізованими розсолами (на прикладі Калуш - Голинського родовища калійних солей) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 12.03.09 / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ, 2009. - 125 с. - 113-125.

Манюк Михайло Іванович

kniga.png
Манюк, Михайло Іванович
Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 19.09.02 / М. І. Манюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 188 с. - 157-172.

Мандрик Олег Миколайович

kniga.png
Мандрик, Олег Миколайович
Розвиток наукових основ підвищення рівня екологічної безпеки при транспортуванні природного газу : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 31.10.13 / О. М. Мандрик. - Івано-Франківськ, 2013. - 336 с. : іл., рис., табл. - 283-318.