Федорович Ірина Володимирівна


Федорович, Ірина Володимирівна
Організаційно-економічне забезпечення процесу відтворення лінійної частини магістральних газопроводів : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 05.07.11 / І. В. Федорович. - Івано-Франківськ, 2011. - 213 с. - 195-213.

Метою дослідження є подальший розвиток теоретичних положень та розробка методичних і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності процесу відтворення ЛЧ МГ на газотранспортних підприємствах.
Відповідно до мети в дисертаційній роботі було поставлено й послідовно роз'язано такі основні завдання:
- з'ясовано сутність категорії "відтворення лінійної частини магістральних
газопроводів";
- досліджено вплив різних чинників на процес відтворення ЛЧ МГ, визначено чинники, котрі мають найбільший вплив на виникнення аварій та відмов і запропоновано методичний підхід до оцінки комплексного коефіцієнта готовності ЛЧ МГ;
- оцінено рівень технічного стану ЛЧ МГ та визначено сучасні проблеми функціонування газотранспортних підприємств;
- розроблено метод розрахунку фінансових втрат від аварій та відмов, що виникають в процесі експлуатації ЛЧ МГ;
- проведено техніко-економічне обгрунтування доцільності застосування інноваційних засобів пасивного захисту для магістральних газопроводів;
- запропоновано оптимізацію планування капітальних ремонтів лінійної частини магістральних газопроводів;
- реструктуризовано функції управління щодо організації проведення ремонтних робіт.

МІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1 Еволюція наукових поглядів на процес відтворення основних засобів
1.2 Систематизація чинників впливу на процес відтворення лінійної частини магістральних газопроводів
1.3 Основні аспекти розвитку магістральних газопроводів України та проблеми їх відтворення
Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
2.1 Надійність експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів та аналіз статистики відмов і початкових показників надійності
2.2 Методичні засади оцінки надійності лінійної частини магістральних газопроводів та фінансових втрат від аварій
2.3 Дослідження тенденції впливу техніко-економічних чинників експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів на її ефективність

Висновки до 2 розділу РОЗДІЛ З НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО
ГАЗОПОСТАЧАННЯ МАГІСТРАЛЬНИМИ ГАЗОПРОВОДАМИ
3.1 Інновації в системі захисту лінійної частини магістральних газопроводів та їх економічна оцінка
3.2 Оптимізація планування капітального ремонту магістральних газопроводів
3.3 Удосконалення системи управління газотранспортним підприємством для підвищення ефективності відтворення лінійної частини магістральних газопроводів
Висновки до 3 розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ