Угриновський Андрій Васильович


Угриновський, Андрій Васильович
Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукціїї : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 24.04.14 / А. В. Угриновський. - Івано-Франківськ, 2013. - 175 с. : іл., рис., табл. - 162-175.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення видобувних можливостей обводнених газових і газоконденсатних свердловин шляхом удосконалення технології застосування плунжерного піднімача для винесення рідини із свердловин і гелевих поршнів з метою очищення викидних ліній від скупчень рідини.
Основні задачі досліджень:
1. Аналіз та систематизація причин скупчення рідини в насосно-компресорних трубах і понижених ділянках шлейфів свердловин та узагальнення методів інтенсифікації її винесення.
2. Експериментальні дослідження застосування плунжерного піднімача для винесення рідини із газових свердловин і розроблення нових конструкцій плунжера.
3. Удосконалення методики розрахунку параметрів роботи установки плунжерного піднімача.
4. Експериментальні та теоретичні дослідження процесу скупчення і винесення рідини з понижених ділянок промислового газопроводу.
5. Розроблення складу і технології застосування в'язкопружного гелевого поршня для очищення від рідини і механічних частинок викидних ліній свердловин.
6. Дослідно-промислові випробування розробленого складу в'язкопруж-ного поршня для очищення викидних ліній свердловин від скупчень рідини.
Об'єктом дослідження є процеси скупчення та винесення рідини із вибоїв і понижених ділянок викидних ліній свердловин.
Предметом дослідження є технології винесення рідини із вибою обводнених газових і газоконденсатних свердловин плунжерним піднімачем і з понижених ділянок викидних ліній за допомогою в'язкопружного поршня.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИНЕСЕННЯ РІДИНИ ІЗ ВИБОЇВ ТА ШЛЕЙФІВ СВЕРДЛОВИН
1.1 Причини і характер обводнення газових і газоконденсатних свердловин
1.2 Характеристика методів інтенсифікації винесення рідини із низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин
1.3 Особливості застосування установки плунжерного піднімача для експлуатації обводнених газових і газоконденсатних свердловин
1.4 Причини скупчення рідини у викидних лініях свердловин
1.5 Характеристика методів очищення внутрішньої порожнини трубопроводів від скупчень рідини
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНЕСЕННЯ РІДИНИ ІЗ ВИБОЮ ГАЗОВИХ І ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН ЗА
ДОПОМОГОЮ УСТАНОВКИ ПЛУНЖЕРНОГО ПІДНІМАЧА І УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ її РОБОТИ
2.1 Опис експериментальної установки плунжерного піднімача і методика досліджень
2.2 Результати експериментальних досліджень винесення рідини із свердловин за допомогою установки плунжерного піднімача
2.2.1 Падіння плунжера у висхідному потоці рідини та газу
2.2.2 Результати дослідження параметрів роботи установки плунжерного піднімача
2.3 Уточнення методики розрахунку параметрів роботи установки плунжерного піднімача для винесення рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин
2.4 Розроблення конструкції плунжера для установки плунжерного підніміча
Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬШ І ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РУХУ ГАЗОРІДИННОЇ СУМІШІ В РЕЛЬЄФНОМУ ПРОМИСЛОВОМУ ГАЗОПРОВОДІ
3.1 Опис експериментальної установки для дослідження процесу руху газорідинної суміші в рельєфному промисловому газопроводі і методика досліджень
3.2 Результати експериментальних досліджень процесу руху газорідинної суміші у рельєфному промисловому газопроводі
3.3 Математична модель скупчення рідини в пониженій ділянці промислового газопроводу
3.4 Розроблення в'язкопружного поршня для очищення внутрішньої порожнини промислового газопроводу від скупчень рідини
Висновки до третього розділу

РОЗДІЛ 4 УДОСКОНАЛЕННЯ І ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОБОТИ НИЗЬКОНАПІРНИХ ГАЗОВИХ І ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН ЗА НАЯВНОСТІ РІДИНИ В ПРОДУКЦІЇ
4.1 Удосконалення технологій інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукції
4.1.1 Технологія винесення рідини з низьконапірних обводнених газових і газоконденсатних свердловин за допомогою установки плунжерного піднімача
4.1.2 Технологія очищення викидних ліній свердловин від скупчень рідини за допомогою в'язкопружного поршня
4.2 Проектування винесення рідини із обводнених свердловин Хідновицького газового родовища за допомогою установки плунжерного піднімача
4.3 Дослідно-промислові випробування технології очищення викидних ліній свердловин від скупчень рідини і твердої фази за допомогою в'язкопружного поршня
Висновок до четвертого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ