Цьомко, Володимир Васильович


Цьомко, Володимир Васильович
Удосконалення технології гідравлічного розриву пласта в умовах нафтових родовищ України : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових і газових родовищ" : Дата захисту 15.10.10 / В. В. Цьомко. - Івано-Франківськ, 2010. - 160 с. - 150-161.

Метою роботи є підвищення продуктивності нафтових свердловин за рахунок удосконалення технології ПГРП. Основні завдання дослідження:
1. Удосконалення методики проектування ПГРП.
2. Експериментальні дослідження впливу технологічних рідин для ПГРП на проникність порід і розробка технології ПГРП для зменшення кольматації продуктивних пластів технологічними рідинами.
3. Дослідження розвитку тріщин під час проведення ПГРП та розроблення методики керування їх закріпленням.
4. Впровадження удосконаленої технології ПГРП на нафтових родовищах України та аналіз результатів.
Об'єкт дослідження - потужний гідравлічний розрив пласта у нафтових свердловинах.
Предмет дослідження - методика проектування і технологія проведення ПГРП на нафтових родовищах.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ ПРОВЕДЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ ПЛАСТА
1.1. Критичний аналіз досвіду застосування гідравлічного розриву пласта на родовищах України
1.2. Аналіз методів вибору свердловин, проектування і проведення гідравлічного розриву пласта на сучасному етапі
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ ПОТУЖНОГО ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ ПЛАСТА
2.1. Вибір свердловин для потужного гідравлічного розриву пласта
2.2. Проектування параметрів тріщини гідравлічного розриву пласта
2.3. Проектування технологічних параметрів потужного гідравлічного розриву пласта
2.4. Оцінка ефективності потужного гідравлічного розриву пласта
Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОТУЖНОГО ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ ПЛАСТА
3.1. Дослідження впливу рідин для потужного гідравлічного розриву пласта на проникність порід
3.2. Розробка технології двоетапного потужного гідравлічного розриву пласта
3.3. Промислові випробування технології двоетапного потужного гідравлічного розриву пласта
Висновки до третього розділу

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОПЕРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПОТУЖНОГО ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ ПЛАСТА ПІД ЧАС
РОЗВИТКУ І ЗАКРІПЛЕННЯ ТРІЩИН
4.1. Обґрунтування методики оперативного керування процесом потужного гідравлічного розриву пласта
4.2. Аналіз зміни ефективного тиску під час розвитку і закріплення тріщини
4.3. Розробка методики оперативного керування потужного гідравлічного
розриву пласта
Висновки до четвертого розділу

РОЗДІЛ 5
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
5.1. Застосування методики проектування потужного гідравлічного розриву пласта
5.2. Впровадження технології двоетапного потужного гідравлічного розриву пласта
5.3. Застосування методики оперативного керування розвитком та закріпленням тріщин
Висновки до п'ятого розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ