Геологія

Трубенко Олександр Миколайович

kniga.png
Трубенко, Олександр Миколайович
Тектонічна тріщинуватість гірських порід внутрішньої зони Передкарпатського прогину як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 05.10.00 / О. М. Трубенко. - Івано-Франківськ, 2000. - 187 с. - 162-176.

Хомин Володимир Романович

kniga.png
Хомин, Володимир Романович
Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності центральної та північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 05.11.04 / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ, 2004. - 168 с. - 146-168.

Чорний Олександр Михайлович

kniga.png
Чорний, Олександр Михайлович
Геологічні чинники впливу на розкриття і розробку газоносних пластів зовнішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.11 / О. М. Чорний. - Івано-Франківськ, 2011. - 225 с. - 194-206.

Збір матеріалів