Геологія

Кучма Людмила Михайлівна

kniga.png
Кучма, Людмила Михайлівна
Просторовий розподіл покладів вуглеводнів і шляхи підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ у Дніпровсько-Донецькій западині : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 12.04.01 / Л. М. Кучма. - Івано-Франківськ, 2000. - 166 с. - 156-166.

Локтєв Андрій Валентинович

kniga.png
Локтєв, Андрій Валентинович
Особливості дорозвідки газових покладів у тонкошаруватих піщано-глинистих відкладах неогену зовнішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 05.11.04 / А. В. Локтєв. - Івано-Франківськ, 2004. - 169 с. - 152-165.

Локтєв Валентин Сергійович

kniga.png
Локтєв, Валентин Сергійович
Геологічне прогнозування контурів соляних штоків та нафтогазоносності приштокових зон південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 02.11.07 / В. С. Локтєв. - Івано-Франківськ, 2007. - 182 с. - 166-182.

Макєєва Наталія Петрівна

kniga.png
Макєєва, Наталія Петрівна
Особливості геологічної будови і перспективи пошуків неструктурних пасток вуглеводнів у Середньокам'яновугільному комплексі північних окраїн Донбасу : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 27.11.09 / Н. П. Макєєва. - Івано-Франківськ, 2009. - 269 с. - 252-269.

Максимчук Петро Ярославович

kniga.png
Максимчук, Петро Ярославович
Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 08.04.05 / П. Я. Максимчук. - Івано-Франківськ, 2005. - 315 с. - 262-281.

Манюк Михайло Іванович

kniga.png
Манюк, Михайло Іванович
Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 19.09.02 / М. І. Манюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 188 с. - 157-172.

Мельничук Петро Миколайович

kniga.png
Мельничук, Петро Миколайович
Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 09.12.05 / П. М. Мельничук. - Івано-Франківськ, 2005. - 156 с. - 141-156.

Михайлів Ірина Романівна

kniga.png
Михайлів, Ірина Романівна
Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафтогазоносність локальних структур Бориславсько-Покутської зони передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 28.02.03 / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ, 2002. - 166 с. - 152-166.

Мончак Юрій Львович

kniga.png
Мончак, Юрій Львович
Геодинамічний розвиток Українських Карпат і його вплив на особливості формування піщано-конгломератових товщ та їх нафтогазоносність : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 02.11.07 / Ю. Л. Мончак. - Івано-Франківськ, 2007. - 150 с. - 134-191.

Окрепкий Роман Миколайович

kniga.png
Окрепкий, Роман Миколайович
Геологічні умови формування важких високов'язких нафт і перспективи пошуків їх покладів в нафтогазоносних регіонах України : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.06.03 / Р. М. Окрепкий. - Івано-Франківськ, 2003. - 141 с. - 136-141.

Збір матеріалів