Нові надходження

Нові надходження літератури за вересень 2017 року

kniga.png
Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : підручник / О. Д. Бойко. – 6-те вид., стер. – К. : Академія, 2016. – 720 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 717.

Нові надходження літератури за серпень 2017 року

kniga.png
Загально-філософські, психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України [Текст] : всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 трав. 2017 р., м. Івано-Франківськ : матеріали конф. / Скрипничук В. М., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 175 с.

Нові надходження літератури за липень 2017 року

kniga.png
Бізнес - планування [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 207 с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-199.

Нові надходження літератури за червень 2017 р.

kniga.png
Corrigan, G. Waterloo. A New History of the Battle and its Armies [Текст] = Нова історія битви і армій / G. Corrigan. – London : Atlantic Books, 2015. – 341 p.

Нові надходження літератури за травень 2017 р.

kniga.png
Фінансові аспекти інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України [Текст] : монографія / Л. Т. Гораль, І. Г. Фадєєва, І. В. Перевозова [та ін.] ; Гораль Л. Т., Фадєєва І. Г., ред. – Івано-Франківськ : Кузів Б., 2016. – 326 с. – Бібліогр.: с. 320-324.

Нові надходження літератури за квітень 2017 р.

kniga.png
Григорій Стецюк - лицар революції духа [Текст] / Семенів В., ред. – Львів : Друкарські куншти, 2016. – : іл.

Нові надходження літератури за березень 2017 р.

kniga.png
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 846 : Логістика / Крикавський Є.В., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 223 с.

Нові надходження літератури за лютий 2017 р.

kniga.png
Населення Івано-Франківщини [Текст] : стат. зб. / Костюк О.В., ред. – Івано-Франківськ : Головне упр-ня статистики в Ів.-Франківській області, 2016. – 109 с.

Нові надходження літератури за січень 2017 р.

kniga.png
Наукове товариство імені Шевченка [Текст] : енциклопедія. Т. 2 : Бібл - Вес / Купчинський О., ред. – Львів : Наук. тов. ім. Шевченка, 2014. – 616 с. : іл.
К-сть прим.: 2 (ІБВ . – 1, К/сх. – 1)

Нові надходження літератури за грудень 2016 р.

kniga.png
Матвієнко, В. М. Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Матвієнко, А. П. Сапсай. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. – 285 с. – Бібліогр.: с. 284-286.

Збір матеріалів