Нові надходження літератури за жовтень 2018 року

658.15
А86 Артамонова Н. С. Управління витратами: навч. посіб. / Н. С. Артамонова, М. О. Акульшина. – Київ: Сладкевич Б. А., 2018. – 116 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

338
В52 Виробники промислової продукції Івано-Франківщини : довідник / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 128 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

339.9
З-78 Зовнішньоекономічна діяльність Івано-Франківської області : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 114 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

314
Е45 Економічна активність населення Івано-Франківської області : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. –
146 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

332.1
І-58 Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 101 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

338.488.2
К60 Колективні засоби розміщування в Івано-Франківсь-кій області у 2017 році : стат. бюл. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 72 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

316.3
М75 Молодь Івано-Франківщини : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 64 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

001
Н34 Наукова та інноваційна діяльність в Івано-Франківській області : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 125 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

330.5
О-51 Окремі показники національних рахунків Івано-Франківської області : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 91 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

331.5
Р51 Ринок праці: попит, пропозиція, заробітна плата : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 206 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

11. 338
С78 Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2017 рік / Бліннікова О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. –
452 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

12. 330.5
С69 Соціальні індикатори рівня життя населення Івано-Франківської області : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 150 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

55
В53 Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка : Геологія. – Київ : Київ. ун-т, 2017. – Вип. 1(76). - 101 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

55
В53
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка : Геологія. – Київ : Київ. ун-т, 2016. - Вип. 4(75). – 94 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

55
В53
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка : Геологія. – Київ : Київ. ун-т, 2017. – Вип. 2(77). - 113 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

16. 338.48
М21 Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 244 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

17. 502.175
П30 Петренко О. В. Моніторинг довкілля : навч. посіб. / О. В. Петренко, В. О. Павленко. – Київ : Київ. ун-т ім.
Т. Шевченка, 2015. – 303 с. : табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

622.245.5
K82 Kremieniewski M. Poprawa oczyszczenia przestrzeni pierscieniowej otworu wiertniczego przed zabiegiem cementowania. № 220 / M. Kremieniewski, M. Kedzierski, Rzepka. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2018. – 171 s.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.323
В39 Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой промышленности. – Москва : Нефт. хоз-во, 2018. –
Вып. 31. - 228 с. : ил.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.244
С31 Сенюшкович М. В. Розкриття та випробування продуктивних пластів : навч. посіб. / М. В. Сенюшкович, І. І. Чудик, Я. С. Білецький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 390 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 10 (ЧЗТГ. – 1, Уч. Аб. – 8, К/сх. – 1)

656
Т65 Транспорт і зв'язок Івано-Франківщини : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 88 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

614.8
Ф33 Федоришина Л. М. Формування здоров'я дитячого населення України: соціально-економічні аспекти : монографія / Л. М. Федоришина. – Львів : АТБ, 2018. – 360 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

681.518
А22 Автоматизоване управління багатовимірними об'єктами на засадах обчислювального інтелекту : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Ів.-Франківськ, 17-19 жовт. 2018 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 249 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

004
Г21
Гарпуль О. З. Лабораторний практикум "Емпіричні методи програмної інженерії" / О. З. Гарпуль, Б. С. Незамай. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018. – 105 с.
К-сть прим. : 3 (ЧЗТГ. – 1, Уч. Аб. – 1, К/сх. – 1)

004.38
Г93
Гукин Д. ПК для "чайников" / Д. Гукин ; пер.с англ. – 10-е изд. – Москва : Вильямс И. Д., 2011. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

005.8
Є30
Єгорченков О. В. Інформаційні технології управління проектами : навч. посіб. / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Л. Б. Кубявка. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – 79 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАРУРА

821.111(73)
И32 Избранные романы . Коннелли М. Адвокат на "Линкольне" / Медведева Э., ред. ; пер.с англ. – Москва : Ридерз Дайджест, 2007. – 575 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.111(73)
И32 Избранные романы. Арчер Дж. Ложное впечатление, и др. / Медведева Э., ред. ; пер.с англ. – Москва : Ридерз Дайджест, 2007. – 575 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.161.2
К90 Куліш П. О. Чорна рада : роман, оповідання, вірші / П. О. Куліш. – Харків : Фоліо, 2011. – 287 с. – (Українська класика).
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

165
М34 Матошко А. В. В поисках своей жизни / А. В. Матошко. – Київ : Азимут-Украина, 2008. – 352 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.111(73)
М67 Митчард Ж. Роковой круиз / Ж. Митчард ; пер.с англ. Боровая Е. – Харків : Клуб семейн. досуга, 2010. – 381 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.521
М91 Муракамі Х. Безбарвний Цкуру Тадзакі та роки його прощі : роман / Х. Муракамі. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. – 302 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.161.2
Н59 Нечуй-Левицький І. Князь Єремія Вишневецький : роман / І. Нечуй-Левицький. – Київ : Знання, 2015. – 248 с. – (Класична література).
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)
821.111(73)
П41 По Е. А. Оповідь Артура Гордона Піма : роман, оповідання / Е. А. По ; пер.з англ. – Харків : Фоліо, 2017. – 284 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.111(73)
С29 Селінджер Д. Д. Ловець у житі : роман / Д. Д. Селінджер ; пер.з англ. Логвиненко О. – 2-ге вид. – Харків : Клуб семейного досуга, 2017. – 254 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.111(73)
С83 Страут Э. Эми и Исабель : роман / Э. Страут. – СПб. : Азбука, 2012. – 384 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.111(73)
Ч42 Чемберлейн Д. Преодолеть все / Д. Чемберлейн. – Харків : Клуб семейн. досуга, 2006. – 382 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.111(73)
Ш49 Шерон Р. Королевская кровь / Р. Шерон. – Харків : Клуб семейн. досуга, 2010. – 493 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ОСВІТА

378
В55 Вищі навчальні заклади Івано-Франківщини : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 60 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

338.48
A81 Arkhypova L. International Tourism in Sustainable Development : methodical instructions for independent work / L. Arkhypova. – Ivanj-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. – 45 p.

630
M44 Mazur Tatiana Physics. Electrostatics. Constant current = Фізика. Електростатика. Постійний струм : laboratory works = лабораторний практикум / T. Mazur, O. Fedorov, M. Mazur. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. – 41 p.

550.832
P60 Piatkovska І. О. Well logging = Геофізичні дослідження : laboratory work = лаб. практикум / І. О. Piatkovska. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. –
43 p.

53
Б27 Басараба Ю. Б. Загальна фізика : конспект лекцій :
у 5 ч. / Ю. Б. Басараба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Ч. 1 : Механіка. - 225 с.

53
Б27 Басараба Ю. Б. Загальна фізика : конспект лекцій :
у 5 ч. / Ю. Б. Басараба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Ч. 2 : Молекулярна фізика і термодинаміка. –
160 с.

53
Б27 Басараба Ю. Б. Загальна фізика : конспект лекцій :
у 5 ч. / Ю. Б. Басараба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Ч. 4 : Оптика. - 135 с.

53
Б27 Басараба Ю. Б. Загальна фізика : конспект лекцій:
у 5 ч. / Ю. Б. Басараба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Ч. 5 : Квантова фізика. - 149 с.

004.2
Б23 Бандура В. В. Якість програмного забезпечення та тестування : лаб. практикум / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 68 с.

330.1
Б75 Боднарук І. Р. Економічна теорія : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Р. Боднарук, О. С. Яцюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 79 с.

528.48
Б91 Бурак К. О. Інженерна геодезія : конспект лекцій : Геодезичні роботи при оцінці експлуатаційної надійності будівель, споруд та технологічного обладнання / К. О. Бурак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. –
Ч. 5. - 163 с.

651
Б92 Бурківська Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : метод. вказівки до виконання курс. робіт / Л. Ю. Бурківська, Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 37 с.

620.179
В23 Ващишак І. Р. Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій : метод. вказівки для контр. робіт / І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 29 с.

620.179
В23 Ващишак І. Р. Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій : курс. проект : метод. вказівки / І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 24 с.

620.179
В23 Ващишак І. Р. Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій : метод. вказівки для самост. та індивідуал. роботи / І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 29 с.

620.179
В23 Ващишак І. Р. Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій : лаб. практикум / І. Р. Ващишак, В. Д. Миндюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 138 с.

624.15
В27 Величкович А. С. Проектування основ і фундаментів : метод. вказівки для курс. роботи / А. С. Величкович, А. В. Андрусяк, В. І. Артим. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 48 с.

002
Г83 Григораш С. М. Освітньо-кваліфікований рівень "магістр" : метод. вказівки для складання держ. іспитів / С. М. Григораш, Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 31 с.

620.9
Д64 Долішній Б. В. Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту : практикум / Б. В. Долішній. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 35 с.

621.17
Д71 Доценко Є. Р. Технічна діагностика енергетичного обладнання : лаб. практикум / Є. Р. Доценко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 127 с.

620.9
Д71 Доценко Є. Р. Технічна діагностика енергетичного обладнання : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи / Є. Р. Доценко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 30 с.

621.17
Д71 Доценко Є. Р. Технічна діагностика енергетичного обладнання : метод. вказівки для контр. робіт / Є. Р. Доценко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 31 с.

338.48
З-86 Зоріна Г. П. Туроперейтинг : курс. робота / Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 34 с.

338.48
З-86 Зоріна Г. П. Організація туристичних подорожей : практикум / Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 75 с.

528.48
І-62 Інженерна геодезія: лаб. практикум / К. О. Бурак, В. М. Ковтун, В. П. Михайлишин, М. Я. Гринішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Ч. 4. - 79 с.

620.179
К21 Карпаш О. М. Методологія експериментальних досліджень в процесі технічного діагностування : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи / О. М. Карпаш, І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 24 с.

620.179
К21 Карпаш О. М. Методологія експериментальних досліджень в процесі технічного діагностування : практикум / О. М. Карпаш, І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 123 с.

001.891
К21 Карпаш О. М. Індивідуальний науково-дослідний проект : практикум / О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.

001.891
К21 Карпаш О. М. Науково-дослідна практика : метод. вказівки / О. М. Карпаш, В. С. Цих. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 18 с.

005.21
О-31 Овецька О. В. Ділове адміністрування (Управління проектами) : метод. вказівки до вивч. дисципліни / О. В. Овецька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 22 с.

630
О-58 Онисько О. Р. Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi : метод. вказівки до самост. роботи / О. Р. Онисько, В. Б. Копей, А. Г. Панчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 94 с.

630
О-58 Онисько О. Р. Мікропроцесорне управління механотронних систем. Програмування мікроконтролерів родин РІС у середовищі MPLab : лаб. практикум / О. Р. Онисько, В. Г. Панчук, А. Г. Панчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 39 с.

330.1
О-75 Основи економічної теорії : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. С. Яцюк, І. Р. Боднарук, О. П. Шиманська [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 104 с.

630
П16 Панчук В. Г. Засоби програмного керування. Програмування ПЛК FATEK у середовищі WinProLadder : лаб. практикум / В. Г. Панчук, О. Р. Онисько, Т. В. Лукань. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 65 с.

351
П21 Пахомов В. М. Адміністративний менеджмен : метод. вказівки / В. М. Пахомов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 220 с.

658
Р18 Райтер П. М. Магістерська робо : метод. вказівки / П. М. Райтер, В. Д. Миндюк, О. М. Григоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 31 с.

657
С13 Савчук Т. В. Фінансовий облік 1 : метод. вказівки для виконання курс. роботи / Т. В. Савчук, Ю. В. Чучук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 34 с.

622.692.4
С32 Середюк М. Д. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт / М. Д. Середюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 31 с.

621.311
С60 Соломчак О. В. Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості : метод. вказівки для самост. роботи / О. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 23 с.

81
С79 Стецик Т. С. Основи зіставного мовознавства : метод. вказівки для самост. роботи / Т. С. Стецик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 44 с.

622.323
Т91 Тутко Т. Ф. Переходи трубопроводів : конспект лекцій / Т. Ф. Тутко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 100 с.

330.322.5
Ф15 Фадєєва І. Г. Фінансування та оцінка інвестиційних проектів : метод. вказівки для виконання курс. проекту / І. Г. Фадєєва, У. Я. Витвицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 34 с.

620.191
Я16 Яворський А. В. Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації : лаб. практикум / А. В. Яворський, М. О. Карпаш, І. В. Рибіцький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 192 с.

620.191
Я16 Яворський А. В. Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації : метод. вказівки для контр. робіт / А. В. Яворський, М. О. Карпаш, І. В. Рибіцький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.

620.92
Я16 Яворський А. В. Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації : метод. вказівки для сам. та індивід. роботи / А. В. Яворський, І. В. Рибіцький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 42 с.