Нові надходження літератури за липень 2018 року

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

005.5
Б81 Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління) [Текст] : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. – Київ : Ліра-К, 2018. – 487 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

005.59
Д25 Дев'ять нарисів з управління змінами : навч. посіб / Л. С. Вербовська, Д. І. Дзвінчук, В. П. Петренко, Й. Ясіньска. – Івано- Франківськ : Місто НВ, 2018. – 164 с
К-сть прим. : 40 (Н.Аб. – 37, ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 2)

005.51:334.7
З-24 Залуцький І. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств : навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

657:339.9
К56 Ковальчук Т. Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Т. Г. Ковальчук. – Київ : Ліра-К, 2018. – 216 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

339.92
М21 Мальська М. П. Основи європейської інтеграції : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

332.6
О-93 Оцінка земель : навч. посіб. / Ступень М.Г., ред. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 311 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

332.6
П12 Пазинич В. І. Оцінка об'єктів нерухомості : навч. посіб. / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун. – К. : Центр учбової літ., 2017. – 434 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.4
Ш32 Шаховська Н. Б. Алгоритми і структури даниз : посібник / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; Пасічник В.В., ред. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 214 с. – ("Комп'ютинг").
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

МИСТЕЦТВО. АРХІТЕХТУРА

72.012
К56 Ковешніков В. С. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, О. В. Ковешнікова. – К. : Ліра-К, 2017. – 288 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

712
К82 Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник / Н. Я. Крижанівська. – Київ : Ліра-К, 2017. – 218 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

712
К95 Кучерявий В. П. Ландшафтна архітектура : підручник / В. П. Кучерявий. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 521 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

021.9
Д64 Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2018. – 348.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

025.7/.9
Д64 Долбенко Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2017. – 288 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

001.89
С79 Стеценко М. С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності : навч.-практ. посіб. / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха ; Палеха Ю.І., ред. – Київ : Ліра-К, 2018. – 208 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

629.33
В67 Волков В. П. Теорія руху автомобіля : підручник / В. П. Волков, Г. Б. Вільський. – Суми : Університет. книга, 2018. – 320 с. : іл. 124.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.3
М33 Матвієнко М. П. Основи електротехніки та електроніки : підручник / М. П. Матвієнко. – Київ : Ліра-К, 2017. – 504 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

71
М65 Містобудівне проектування : навч. посіб.
Ч. І : Місто як об'єкт проектування / Петришин Г.П., Посацький Б.С., Ідак Ю.В., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 328 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

71
М65 Містобудівне проектування : навч. посіб.
Ч. ІІ : Проектування структурних елементів міста / Петришин Г.П., Посацький Б.С., Ю. В. Ідак Ю.В., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 288 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

631.3
С89 Сукач М. К. Технічний сервіс машин : навч. посіб. / М. К. Сукач. – Київ : Ліра-К, 2017. – 290 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

330.14
Б48 Бережницька У. Б. Капітал підприємства: формування та використання : практикум / У. Б. Бережницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 77 с.

622.276
M85 Moroz L. B. Materials and chemicals in oil and gas production : guidance booklet / L. B. Moroz, M. O. Psiuk. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2018. – 23 p. – (The department of development and exploitation of oil and gas fields=Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ).

81
С78 Стахмич Ю. С. Комп'ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях : лаб. практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 113 с.

81
С78 Стахмич Ю. С. Інформаційні технології в перекладі : лаб. практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 111 с. –

004.42
Ч-90 Чумаченко Я. В. Вступ до матаналізу : метод. вказівки для проведення лекц. занять та індивідуал. завдання для самост. та практ. робіт з вищ. математики / Я. В. Чумаченко, Г. В. Григорчук, Л. І. Григорчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 91 с.