Нові надходження літератури за травень 2018 року

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

338
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 873 : Проблеми економіки та управління / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 163 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

016:339.138
М26
Маркетинг та контролінг [Текст] : каталог кн.-інформ. вист. (до Дня кафедри) / Локотош Л. М., уклад.; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 49 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (ВБОФ. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 864 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 323 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

016:94(477)
Г61
Голодомор 1932-1933 рр. - геноцид проти українського народу [Текст] : бібліогр. покажч. / Книгиницька О. В., уклад. ; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 90 с.
К-сть прим.: 2 (ВБОФ. – 2)

016:378.4
І-22
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках друкованих та інтернет-видань (2015-2017) [Текст] : бібліогр. покаж. Ч. 3 / Ковалів Н. М., уклад. ; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 236 с. : іл.
К-сть прим.: 2 (ВБОФ. – 2)

378.4
К17
Календар ювілейних та пам'ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на 2018 рік [Текст] / Розумна О. П., [та ін.], уклад., Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 83 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (ВБОФ. – 1)

МОВОЗНАВСТВО

821.161.2'06
М14
Майдан від першої особи. Регіональний вимір [Текст] : у 2 ч. Вип. 3. Ч. 1 : Автономна Республіка Крим - Луганська область / Білобровець О., [та ін. ред.]. – Київ : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2017. – 416 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

53
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 871 : Фізико-математичні науки / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 122 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

528
Г35
Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 85 / Третяк К. Р., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 131 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

528
Г35
Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 86 / Третяк К. Р., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 87 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

504
Е45
Екологічна безпека та природокористування [Текст] : зб. наук. пр. № 1 (25) / Волошкіна О. С., Трофимчук О. М., ред. – К. : Юстон, 2018. – 103 с. : рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ДЕРЖАВА І ПРАВО

34
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 865 : Юридичні науки / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 575 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

34
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 876 : Юридичні науки / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 351 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

621.317
В47
Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 78 / Стадник Б. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 127 с. : іл., рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

681.5
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 880 : Автоматика, вимірювання та керування / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 115 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

016:622.691.4
Г90
Грудз Володимир Ярославович [Текст] : до 70 річчя від дня народж. ; біобібліогр. покажч. / Розумна О. П., уклад.; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 85 с. – (Університет і наука в постатях ; вип. 9).
К-сть прим.: 1 (ВБОФ. – 1)

622.276.05
М34
Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE - 2018 [Текст] : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 2018 р.). – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 417 с.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 1)

016:622.24
Н34
Нафтогазові технології [Текст] : дайджест. Вип. 7 / Локотош Л. М., уклад.; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 49 с.
К-сть прим.: 1 (ВБОФ. – 1)

622.245
О-72
Освоєння нафтових і газових свердловин. Наука і практика [Текст] : монографія / А. І. Булатов, Ю. Д. Качмар, О. В. Савенок, Р. С. Яремійчук. – Львів : Сполом, 2018. – 476 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 456-472.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

005.8
Б43
Белей, О. І. Управління проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 54 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

62
З-26
Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень та технічної творчості [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 82 с. – Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем.

621.398
З-26
Заміховська, О. Л. Телекомунікаційні та інформаційні мережі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 103 с. – Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем.

621.74
К25
Карпик, Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форм [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч. 1 : Автоматизоване проектування прес-форм для литва термопластів під тиском / Р. Т. Карпик, С. В. Дідик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 212 c. – (Каф. комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).

657
К72
Костюк, У. З. Фінансовий облік [Електронний ресурс] : конспект лекцій. Ч. 1 / У. З. Костюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 71 с. – (Каф. обліку і аудиту).

332.5
К78
Кравець, О. Я. Моніторинг і охорона земель [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. Я. Кравець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 72 с. – (Каф. землевпорядкування та кадастру).

622.324
К93
Куровець, С. С. Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. С. Куровець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 150 с. – (Каф. геології та розвідки нафтових і газових родовищ).

005.21
К96
Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 199 с. – (Каф. менеджменту і адміністрування).

622.692
Л63
Лісафін, В. П. Проектування та експлуатація об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Лісафін, Н. В. Люта. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 269 с. – (Каф. транспорту і зберігання нафти і газу).

004.4
М69
Михайлюк, Ю. Д. Урбоекологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 - "Екологія" / Ю. Д. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 81 с. – (Каф. екології).

504.4
М69
Михайлюк, Ю. Д. Урбоекологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для підготовки бакалаврів за спец. 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" / Ю. Д. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 81 с. – (Каф. екології).

54
П53
Полутренко, М. С. Хімічні та інструментальні методи аналізу складу речовин [Електронний ресурс] : лабораторний практикум / М. С. Полутренко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 183 с. – (Каф. хімії).

658
С76
Станьковська, І. М. Управління конкурентоспроможністю [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 189 с. – (Каф. менеджменту і адміністрування).

008
Х98
Художня культура рідного краю. Івано-Франківщина [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. С. Малендевич, Н. Р. Косован, О. М. Малярчук [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 176 с.

004
Ч-44
Чепурна, Т. Б. Геоінформаційний аналіз [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. Б. Чепурна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 125 с. – (Каф. геотехногенної безпеки та геоінформатики).