Нові надходження

Нові надходження літератури за січень 2019 року

kniga.png
Населення Івано-Франківщини : стат. зб. / ред.
О. В. Костюк. – Івано-Франківськ : Головне упр-ня статистики в Ів.-Франківській обл., 2018. – 111 с.

Нові надходження літератури за грудень 2018 року

kniga.png
Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук. практ. конф. 24-25 жовт. 2013 р. – Дніпропетровськ : Дніпр. нац. ун-т заліз. транспорту, 2013. – 264 с.

Нові надходження літератури за листопад 2018 року

kniga.png
Романенко Н. В. Випускна кваліфікаційна робота окр "бакалавр" як вид державної атестації: вимоги до змісту й оформлення : метод. вказівки для студентів напряму підготовки 6.020303 "Філологія" / Н. В. Романенко, Г. Д. Малик, М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018.

Нові надходження літератури за жовтень 2018 року

kniga.png
Артамонова Н. С. Управління витратами: навч. посіб. / Н. С. Артамонова, М. О. Акульшина. – Київ: Сладкевич Б. А., 2018. – 116 с.

Нові надходження літератури за вересень 2018 року

kniga.png
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук пр. – Львів : Львів. політехніка, 2017. –
№ 875. - 443 с.

Нові надходження літератури за серпень 2018 року

kniga.png
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 884 : Юридичні науки / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 299 с.

Нові надходження літератури за липень 2018 року

kniga.png
Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління) [Текст] : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. – Київ : Ліра-К, 2018. – 487 с.

Нові надходження літератури за червень 2018 року

kniga.png
Адамович, С. Нереабілітована пам'ять [Текст]. Ч. 1 / С. Адамович, Р. Кобильник, Л. Щербін. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 208 с.

Нові надходження літератури за травень 2018 року

kniga.png
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 873 : Проблеми економіки та управління / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 163 с.

Нові надходження літератури за квітень 2018 року

kniga.png
Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації [Текст] : наук. монографія / В. І. Варцаба, Я. С. Витвицький, О. М. Витвицька [та ін.] ; Петренко В. П., Побігун С. А., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 468 с. – Бібліогр.: с. в кінці кожного розд.

Збір матеріалів