Нові надходження літератури за січень 2019 року

ДЕМОГРАФІЯ

314
Н31 Населення Івано-Франківщини : стат. зб. / ред.
О. В. Костюк. – Івано-Франківськ : Головне упр-ня статистики в Ів.-Франківській обл., 2018. – 111 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

338
Д50 Діяльність суб'єктів господарювання Івано-Франківської області : стат. зб. / ред. : Ю. О. Макар,
О. В Костюк .– Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 254 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

338.45
П81 Промисловість Івано-Франківщини за 2017 рік : стат. зб. / ред. Ю. О. Макар. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 138 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

330.5
Х20 Характеристика рівня життя домогосподарств Івано-Франківської області (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) : стат. зб. / ред. О. Костюк. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 125 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

528
В23 Ващенко В. І. Топографо-геодезичний практикум : навч. посіб. / В. І. Ващенко, В. О. Літинський, С. С. Перій. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 428 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 3 (АбНН. – 1, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

502/504
Д58 Довкілля Івано-Франківщини : стат. зб. / ред.
Ю. О. Макар. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 170 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

502.174.3
М54 Методологія екологічно безпечного використання відновлювальних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону : кол. монографія / ред. Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 298 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 10 (АбНН. – 8, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

620.22
А94 Афтанділянц Є. Г. Матеріалознавство : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. – стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2017. – 612 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 10 (АбНН. – 8, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

621.01
П75 Прикладна механіка : навч. посіб. / В. М. Булгаков, В. В. Яременко, О. М. Черниш, М. Г. Березовий. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 612 с. : рис. – Бібліогр.:
с. 609-612.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 3, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

621.791
Г13 Гаєвський О. А. Координація зварювальних робіт : навч. посіб. / О. А. Гаєвський, В. О. Гаєвський. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 168 с.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 3, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

622.243
Б61 Білецький Я. С. Основи наукових досліджень і обробка знань з буріння нафтових і газових свердловин : конспект лекцій / Я. С. Білецький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 105 с.

338.488.2
Д64 Долгопола Г. Є. Проектування і дизайн готельних комплексів : навч. посіб. / Г. Є. Долгопола, Я. С. Коробейникова, Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 302 с.

005.9
П21 Пахомов В. М. Кадровий менеджмент : навч.-метод. комплекс / В. М. Пахомов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 260 с.

65.281
С60 Соломчак Т. В. Наукова іноземна мова (англійська) : навч.-метод. комплекс / Т. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 58 с.