Нові надходження літератури за грудень 2018 року

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

027
Б59
Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матер. Міжнар. наук. практ. конф. 24-25 жовт. 2013 р. – Дніпропетровськ : Дніпр. нац. ун-т заліз. транспорту, 2013. – 264 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

БУХГАЛТЕРІЯ

657
К30
Кафка С. М. Облік необоротних матеріальних активів: методологія та організація : монографія / С. М. Кафка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 504 с. : табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ІСТОРІЯ

94(477)"1991/"

Л17
Лазарович М. Російсько-українська війна [2014-2017 роки] : короткий нарис / М. Лазарович. – [Б. м.] : Лілея-НВ, 2017. – 240 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

94(477)
Л48
Лепкіана Уляни Скальської / Коземчук Я., упоряд. – Івано-Франківськ : Грань, 2002. – 140 с.
К-сть прим. : 2 (Х. Аб. – 2)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.92
К59
Козяр М. М. Комп'ютерна графіка Solidworks : навч. посіб. / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук, О. В. Парфенюк. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 252 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 3, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

КРАЄЗНАВСТВО

908
П24
Пежанський О. Ностальгія... : фотоальбом / О. Пежанський. – Львів : Світло й тінь, 1992. – 120 с. : іл.
К-сть прим. : 1(Х. Аб. – 1)

ОСВІТА

378
К30
Кафедрі вищої математика ІФНТУНГ- 50 років / Довган Я., ред. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 83 с. : іл.
К-сть прим. : 1(К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

543
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 886 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 239 с.
К-сть прим. : 1(К/сх. – 1)

РЕЛІГІЯ

272/273
Ф33
Федорів О. Іоанн Павло ІІ - Папа миру / О. Федорів, О. Михайлів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 96 с.
К-сть прим. : 1(Х. Аб. – 1)

279
Д20
Дари Святого Духа. – Івано-Франківськ : ДКД, 2003. – 60 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

271.4
І-22
Івано-Франківськ - Єрусалим. Паломництво/ о. Порфирій, упоряд. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 2007. – 144 с.
К-сть прим. : 1(Х.Аб. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ
327
В77
Воспоминания о Мэгги: Портрет Маргарет Тэтчер / Дейл И., сост. ; пер.с англ. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 349 с.
К-сть прим. : 1(Х. Аб. – 1)

338.45
З-41
Збірник актуальних нормативних документів з питань визначення вартості у будівництві – [Б. м.] : [Б. в.], 2017. – 336 с.
К-сть прим. : 12 (АбНН. – 11, К/сх. – 1)

323
Т16
Таланчук П. М. Катехізис Українського Відродження : публіцистика / П. М. Таланчук. – Київ : Ун-т Україна, 2018. – 71 с.
К-сть прим. : 1(Х. Аб. – 1)

323
Т41
Тимченко В. Час націоналізму. Стратегія виживання в глобалізованому світі / В. Тимченко. – Київ : Преса України, 2013. – 302 с.
К-сть прим. :1(Х. Аб. – 1)

398(=161.2)
У45
Українські народні пісні : в 2-х кн. Кн. 2 / Василенко З., Гордійчук М., упоряд. – Київ : Мистецтво, 1955. – 415 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

621.791
З-42
Зварювання в автомобілебудуванні: Металоз-навство та технології : навч. посіб. / В. А. Косенко, О. Г. Добровольський, А. П. Красовський [та ін.]. – Київ : Ун-т Україна, 2018. – 239 с. : іл., табл.
К-сть прим. : 10 (АбНН. – 8, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

005.34
Г93
Губіліт І. Посібник лідера / І. Губіліт, І. Новачук, Д. Пушкарьов. – Львів : Ін-т громад. лідерства, 2009. – 160 с.
К-сть прим. : 1(К/сх. – 1)

005.57
И86
Искусство заключать сделки. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 90 с. – (Бизнес-класс).
К-сть прим. : 1(К/сх. – 1)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАРУРА

821.161.2'06
Г12 Гаврилюк І. Новітня історія України (з інодер-жавними вкрапленнями) в новинах, (27 грудня 2008 р. - 27 грудня 2009 р.). Т. 3 / І. Гаврилюк. – Косів : Писаний камінь, 2010. – 154 с.
К-сть прим. : 1(Х. Аб. – 1)

821.161.2'06
Г12
Гаврилюк І. Прикарпатські браконьєри : вибрані пародії / І. Гаврилюк. – Косів : Писаний камінь, 2010. – 340 с.
К-сть прим. : 1(Х. Аб. – 1)

821.161.2'06
Г12
Гаврилюк І. Новітня історія України (з інодер-жавними вкрапленнями) в новинах, (27 грудня 2006 р. - 27 грудня 2007 р.). Т. 1 / І. Гаврилюк. – Косів : Писаний камінь, 2008. – 155 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

811.161.2
Л51
Лесюк М. П. Мова чи язик? / М. П. Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 416 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.161.2
М91
Мурава М. Книжка горя : поезії / М. Мурава. – Івано-Франківськ : Грань, 2003. – 124 с.
К-сть прим. : 2 (Х. Аб. – 2)

821.161.2
Н59
Нечуй-Левицький І. С. Твори в двох томах : повісті та оповідання. Т. 1 / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ : Наук. думка, 1985. – 638 с. – (Бібліотечка української літератури. Дожовтнева українська література).
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.133.1
С18
Санд Ж. Консуэло : роман: в 2-х т. Т. 2 / Ж. Санд. – Київ : Муз. Украина, 1990. – 412 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.133.1
С18
Санд Ж. Консуэло : роман: в 2-х т. Т. 1 / Ж. Санд. – Київ : Муз. Украина, 1990. – 399 с.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

821.161.2'06
Ш37
Шевчук П. М. На крилах Беркута Волині і Карпат : поезія і пісні / П. М. Шевчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 136 с.
К-сть прим. : 1(Х.Аб. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

622.32
M21
Jahn F. Hydrocarbon Exploration and Production / F. Jahn, M. Cook, M. Graham. – Elsevvier, 2003. – 397 p.

004.43 C
K42
Khrabatyn R. Computer technologies and programming : lectures / R. Khrabatyn, V. Bandura, L. Samaniv. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2018. – 145 p.

622.276.63
M21
Malcolm A. Kelland Production chemicals for the Oil and Gas Industry / A. K. Malcolm. – Boca Raton, London, New York : CRC Press Taylor and Francis Group, 2009. – 404 p.

658.15
К75
Коцкулич Т. Я. Аналіз фінансової звітності : конспект лекцій для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" / Т. Я. Коцкулич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 89 с.

657
К75
Коцкулич Т. Я. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : конспект лекцій для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" / Т. Я. Коцкулич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 186 с.

553.98
М69
Михайлів І. Р. Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ : конспект лекцій / І. Р. Михайлів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 82 с.

621.31
Р69
Романюк Ю. Ф. Оптимізація режимів електропостачальних систем : конспект лекцій / Ю. Ф. Романюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 135 с.

378
С87
Струк Н. П. Економіко-аналітична діяльність державного службовця : навч.-метод. комплекс / Н. П. Струк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 38 с.

528.9
Ч-44
Чепурни І. В. Проектування баз геоданих : конспект лекцій / І. В. Чепурний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 120 с.