Нові надходження

Нові надходження літератури за березень 2016 р.

kniga.png
Діда, Р. Вони народилися в Івано-Франківську (Станіславові, Станіславі) [Текст] : біограф. довід. / Р. Діда. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 279 с. : іл. – Бібліогр.: с. 277-279.
К-сть прим.: 4 (Х.Аб. – 2, ДБВ . – 1, К/сх. – 1)

Нові надходження літератури за лютий 2016 р.

kniga.png
Криштопа, О. Україна. Загартована болем. Тисяча років самотності [Текст] / О. Криштопа, А. Охрімович. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – : іл.

Нові надходження літератури за січень 2016 р.

kniga.png
Економічна активність населення Івано-Франківської області 2014 [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2015. – 145 с. : табл., рис.

Нові надходження літератури за грудень 2015 р.

kniga.png

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 27. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 167 с.

Нові надходження літератури за листопад 2015 р.

kniga.png
Тригуб'як, В. Д. Видатні постаті покутського села Чортовець [Текст] / В. Д. Тригуб'як. – Тернопіль : Джура, 2014. – 264 с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-261.

Нові надходження літератури за жовтень 2015 р.

kniga.png
Соціологія [Текст] : підручник / Піча В.М., ред. – 5-те вид., випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 296 с. : іл. – Бібліогр.: с. 290-292.

Нові надходження літератури за вересень 2015 р.

kniga.png
Видатні поляки Харкова [Текст] = Wybitni Polacy Charkowa : матер. Міжнар. наук. симп.: Харків, 7 груд. 2011 р. / Журавльова І., упоряд. [та ін.]. – Х. : Майдан, 2012. – 358 с. : іл. – (Польський альманах ; V).

Нові надходження літератури за липень-серпень 2015 р.

kniga.png
Чисельність наявного населення Івано-Франківської області на 1 січня 2015 року [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2015. – 50 с.

Нові надходження літератури за червень 2015 р.

kniga.png
Історико-архітектурний нарис [Текст] : пам'ятки історії та культури Івано-Франківська. Кн. I / Федунків З., авт.-упоряд. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 95 с. : іл. – (Моє місто).

Нові надходження літератури за травень 2015 р.

kniga.png
Чекістське досьє окупованої України [Текст] : зб. док.: у 3 т. Т. 1 / Круцик Р., Жовтий С., упоряд. – К. : Преса України, 2014. – 1048 с. : табл.

Збір матеріалів