Нові надходження літератури за квітень 2018 року

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1. 005.21
С83 Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації [Текст] : наук. монографія / В. І. Варцаба, Я. С. Витвицький, О. М. Витвицька [та ін.] ; Петренко В. П., Побігун С. А., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 468 с. – Бібліогр.: с. в кінці кожного розд.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

2. 657
Т48 Ткаченко, Н. М. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – Київ : Алерта, 2017. – 174 с. : табл.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

3. 519.7
Ф50 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст] : наук. зб. Вип. 26. – К. : НАН України, 2017. – 123 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

4. 550.85
Б72 Бобровник, М. Д. Прогнозування продуктивності відкладів через петрографічний експрес-аналіз характеру флюїдів, які насичують породи [Текст] : монографія / М. Д. Бобровник, В. А. Іванишин. – Чернівці : ЧНТУ, 2017. – 86 с. – Бібліогр.: с. 85.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

5. 502/504
Р83 Рудько, Г. І. Екологічна безпека прибережної зони Керченського півострова [Текст] : [монографія] / Г. І. Рудько, О. І. Бондар, С. Г. Білявський. – К. ; Чернівці : Букрек, 2018. – 332 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. в кінці кожного розд.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 1, Н.Аб. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

6. 004
І-74 Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості [Текст] : зб. тез доп. ; II всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених студ. – 6-9 жовт. 2015 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 267 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МОВОЗНАВСТВО

7. 811.111
Б24 Барановська, Т. В. Граматика англійської мови [Текст] = Exercises in english grammar : зб. вправ, навч. посіб. / Т. В. Барановська. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : Логос-М, 2017. – 384 с. – (Учням та абітурієнтам).
К-сть прим.: 3 (УчАб. – 2, К/сх. – 1)

8. 811.111
А64 Англо-український, українсько-англійський словник [Текст] : 80 000 слів та словоспол. / Мазур О., уклад. – Київ : Глорія, 2015. – 832 с.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

9. 007
Б12 Бабчук, С. М. Інформаційні системи та структури даних [Текст] : конспект лекцій / С. М. Бабчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 61 с. – (Каф. комп'ютерних систем і мереж).

10. 007
Б12 Бабчук, С. М. Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом [Текст] : конспект лекцій / С. М. Бабчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 42 с. – (Каф. комп'ютерних систем і мереж).

11. 007
Б12 Бабчук, С. М. Комп'ютерні системи [Текст] : конспект лекцій / С. М. Бабчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 241 с. – (Каф. комп'ютерних систем і мереж).

12. 621.395
С45 Скрип'юк, Р. Б. Системи комутації і розподілу інформації [Текст] : конспект лекцій / Р. Б. Скрип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 118 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

13. 517
P29 Partial differential eguatitons [Текст] : lectures = конспект лекцій / A. Bandura, I, I. Ye. Ovchar, I. R. Tymkiv. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. – 134 p. – (Departamenr of Advanced Mathematics = Каф. вищої математики).

14. 004.43
К83 Кропивницька, В. Б. Вступ в сучасні web-технології [Текст] : конспект лекцій / В. Б. Кропивницька, М. О. Слабінога. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 137 с. – (Каф. комп'ютерних систем і мереж).

15. 004.41
З-60 Зікратий, С. В. ВЕБ-технології [Текст] : конспект лекцій / С. В. Зікратий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 167 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

16. 336.01
Г37 Гера, О. В. Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз [Текст] : конспект лекцій / О. В. Гера. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 110 с. – (Каф. землевпорядкування та кадастру).

17. 004.89
З-60 Зікратий, С. В. Системи штучного інтелекту [Текст] : конспект лекцій / С. В. Зікратий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 152 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).