Нові надходження літератури за червень 2018 року

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

94(477.8)
А28
Адамович, С. Нереабілітована пам'ять [Текст]. Ч. 1 / С. Адамович, Р. Кобильник, Л. Щербін. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 208 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

94(477)
В42
Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум'ї війни. Україна та українці у Другій світовій [Текст] / В. В'ятрович, С. Громенко, М. Майоров [та ін.] ; Примаченко Я., упоряд. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 352 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

94
Г60
Голвей, Т. Слова, що лунають крізь час [Текст] : найважливіші в історії людства промови, які змінили наш світ / Т. Голвей ; пер.з англ. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 480 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

94(477)
Н30
Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України [Текст] / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко [та ін.] ; Галушко К., упоряд. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

94(477)
П39
Плохій, С. Брама Європи [Текст] : історія України від скіфських воєн до незалежності / С. Плохій ; пер.з англ. – 2-е вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 432 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

005.591
N29
Naukowe i praktyczne podejscie do potrzeb oceny, realizacji i przewidywania skutkow zmian na podstawie intelektualizacji (na przykladzie firm naftowych i gazowych Ukrainy) [Текст] : monografia / S. Kis, V. Humeniuk, J. Jasinska, V. Petrenko. – Katowice : Naukowe Sophia, 2017. – 154 p. – Бібліогр.: с. 147-154.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

821.161.3
А48
Алексієвич, С. Час second-hand (кінець червоної людини) [Текст] / С. Алексієвич ; пер.з рос. – 3-є вид. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 464 с. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії).
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
М77
Монолатій, І. Діри пам'яті. Як пам'ятаючи, місто забуває [Текст] / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 159 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
Н61
Низовий, І. Ніхто наді мною не пан [Текст] : вибрані поезії / І. Низовий. – Київ : Укр. пріоритет, 2017. – 384 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
П84
Процюк, С. Травам не можна помирати [Текст] : роман / С. Процюк. – Київ : Легенда, 2017. – 256 с. – (Мислива серія).
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

621.3
Т36
Тесла, Н. Мої винаходи [Текст] : автобіографія / Н. Тесла ; пер.з англ. – Львів : Вид. Старого Лева, 2017. – 132 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

М26
Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2017р. / Юдіна Л.І., уклад. – Київ ; Івано-Франківськ : Футуролог, 2017. – 182 с.

371
Я62
Янишин, О. К. Педагогіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 111 с. – (Каф. філології та перекладу).

371
Я62
Янишин, О. К. Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 95 с. – (Каф. філології та перекладу).

81
С79
Стецик, Т. С. Основи зіставного мовознавства [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. С. Стецик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 140 с. – (Каф. філології та перекладу).

811.112.2
Н67
Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит [Електронний ресурс] : 4000 термінів / Коржак З. З., уклад. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 231 с. – (Фаховий словник-довідник студента).

811.112.2
Н67
Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента : Менеджмент [Електронний ресурс] : 4 000 термінів / Коржак З. З., уклад. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 260 с. – (Фаховий словник-довідник студента).

347.249
Х76
Хомин, В. Р. Основи надрокористування [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. Р. Хомин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 56 с. – (Каф. загальної, інженерної геології та гідрогеології).

528
К95
Кухтар, Д. В. Геодезія. Нівелювання, знімальні роботи [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Д. В. Кухтар, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 79 с. – (Каф. землевпорядкування та кадастру).

656.135
К85
Криштопа, С. І. Основи технічної діагностики автомобілів [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. І. Криштопа, Ф. В. Козак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 98 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

13
К88
Кудлач, В. І. Культурологія [Електронний ресурс] = CULTUROLOGY : конспект лекцій=LEKTURES / В. І. Кудлач. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 88 с. – (Каф. філософії).

У45
Українська мова для іноземців [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Барчук, О. М. Волкова, Н. О. Ворона, Є. О. Голованенко ; Дегтярьова., ред. – 3-е вид., стер. – Суми : Університет. книга, 2018. – 400 с.

622.692
М69
Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація газопроводів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 183 с. – (Каф. транспорту та зберігання нафти і газу).

174
К78
Кравченко, В. Ю. Етика та психологія ділового спілкування [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. Ю. Кравченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 109 с. – (Каф. філософії).

629.33
П85
Прунько, І. Б. Основи технології ремонту автомобілів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Б. Прунько, І. М. Богатчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 273 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

550.832
Ф32
Федак, І. О. Автоматизовані системи інтерпретації [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 123 c. – (Каф. нафтогазової геофізики).

551
Г66
Гоптарьова, Н. В. Геологія і геоморфологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Н. В. Гоптарьова. – 2-ге вид. з випр. та доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 182 с. – (Каф. основ геології та екології).

338.24
К90
Кулик, Т. П. Регуляторна політика в підприємницькій діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. П. Кулик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 106 с. – (Каф. теорії економіки і управління).

519.6
Г67
Горбійчук, М. І. Математичні методи оптимізації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 302 с. – (Каф. комп'ютерних систем і мереж).

622.276
В42
Видобування нафти і газу [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, С. О. Овецький, Я. М. Фем'як, В. Р. Возний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 180 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ).

332.6
П27
Перович, Л. Л. Грошова оцінка землі і нерухомості [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. Л. Перович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 141 с. – (Каф. землевпорядкування та кадастру).

П53
Полутренко, М. С. Основи технології в сфері захисту довкілля [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. С. Полутренко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 257 с. – (Каф. хімії).