Нові надходження

Нові надходження літератури за грудень 2015 р.

kniga.png

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 27. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 167 с.

Нові надходження літератури за листопад 2015 р.

kniga.png
Тригуб'як, В. Д. Видатні постаті покутського села Чортовець [Текст] / В. Д. Тригуб'як. – Тернопіль : Джура, 2014. – 264 с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-261.

Нові надходження літератури за жовтень 2015 р.

kniga.png
Соціологія [Текст] : підручник / Піча В.М., ред. – 5-те вид., випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 296 с. : іл. – Бібліогр.: с. 290-292.

Нові надходження літератури за вересень 2015 р.

kniga.png
Видатні поляки Харкова [Текст] = Wybitni Polacy Charkowa : матер. Міжнар. наук. симп.: Харків, 7 груд. 2011 р. / Журавльова І., упоряд. [та ін.]. – Х. : Майдан, 2012. – 358 с. : іл. – (Польський альманах ; V).

Нові надходження літератури за липень-серпень 2015 р.

kniga.png
Чисельність наявного населення Івано-Франківської області на 1 січня 2015 року [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2015. – 50 с.

Нові надходження літератури за червень 2015 р.

kniga.png
Історико-архітектурний нарис [Текст] : пам'ятки історії та культури Івано-Франківська. Кн. I / Федунків З., авт.-упоряд. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 95 с. : іл. – (Моє місто).

Нові надходження літератури за травень 2015 р.

kniga.png
Чекістське досьє окупованої України [Текст] : зб. док.: у 3 т. Т. 1 / Круцик Р., Жовтий С., упоряд. – К. : Преса України, 2014. – 1048 с. : табл.

Нові надходження літератури за квітень 2015 р.

kniga.png
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. [Текст] : щорічник : [зб. наук. праць з економіки]. Вип. 19. Ч. 2 / Лазарович М. В., ред. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 278 с. : табл. – Бібліогр.: с. 262.

Нові надходження літератури за березень 2015 р.

kniga.png
Найдьонова, Л. А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу [Текст] : підруч. для слухачів сист. післядиплом. освіти / Л. А. Найдьонова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 239-243.

Нові надходження літератури за лютий 2015 р.

kniga.png
Гриффен, Л. А. Феномен техники [Текст] : монография / Л. А. Гриффен. – К. : Центр памятниковед. НАН Украины, 2013. – 252 с.

Збір матеріалів