Нові надходження

Нові надходження літератури за квітень 2015 р.

kniga.png
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. [Текст] : щорічник : [зб. наук. праць з економіки]. Вип. 19. Ч. 2 / Лазарович М. В., ред. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 278 с. : табл. – Бібліогр.: с. 262.

Нові надходження літератури за березень 2015 р.

kniga.png
Найдьонова, Л. А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу [Текст] : підруч. для слухачів сист. післядиплом. освіти / Л. А. Найдьонова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 239-243.

Нові надходження літератури за лютий 2015 р.

kniga.png
Гриффен, Л. А. Феномен техники [Текст] : монография / Л. А. Гриффен. – К. : Центр памятниковед. НАН Украины, 2013. – 252 с.

Нові надходження літератури за січень 2015 р.

kniga.png
Економічна активність населення Івано-Франківської області 2013 [Текст] : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2014. – 106 с. : табл., рис.

Нові надходження літератури за грудень 2014 р.

kniga.png
63.3(4УКР)
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 784 : Держава та армія / Терський С. В., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 287 с.

Нові надходження літератури за листопад 2014 р.

kniga.png
63.3(4УКР)264
У45 Україна у Великій війні 1939-1945 [Текст] / Герасименко Л., Расевич В., упоряд. – К. : Емма, 2014. – 262 с. : іл.

Нові надходження літератури за жовтень 2014 р.

kniga.png
63.3(4УКР)624
К83 Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах [Текст] / Іваник М., упоряд. – Торонто-Львів : Львів. політехніка, 2014. – 392 с. : іл. – (Бібліотека Закерзоння; Серія "Спогади" ; Т. 2).

Нові надходження літератури за вересень 2014 р.

kniga.png
63.3(4УКР)
С32
Сергійчук, Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині ХVI - на початку XXI ст. [Текст] : [монографія] / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – К. : Сергійчук М. І., 2012. – 320 с.

Нові надходження літератури за серпень 2014 р.

kniga.png
Чисельність наявного населення Івано-Франківської області на 1 січня 2014 року [Текст] : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2014. – 46 с.

Нові надходження літератури за липень 2014 р.

kniga.png

65.052.2
Ш66 Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиту [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – 2-ге вид, доопр. і допов. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-395.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

Збір матеріалів