Нові надходження літератури за серпень 2018 року

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1.
34
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 884 : Юридичні науки / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 299 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

2.
004
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 872 : Інформаційні системи та мережі / ред.
Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 281 с. : табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

3.
004.9
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 879 : Інформатизація вищого навчального закладу / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 139 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ГАЗЕТИ. ПРЕСА

4.
070
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 883 : Журналістські науки / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 159 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

5.
62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр.
міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 51 / ред. З. А.Стоцько . – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 119 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

6.
551.762/.782
Л64
Літогенез осадових комплексів океану Тетіс Карпато-Чорноморський сегмент : [монографія] / Ю. М. Сеньковський, К. Г. Григорчук, Ю. В. Колтун [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2018. – 158 с. : іл., рис., табл. – (Проект "Наукова книга").
К-сть прим. : 2 (Н. Аб. – 1, К/сх. – 1)

7.
622.245
О-72
Освоєння, інтенсифікація та ремонт свердловин : навч. посіб. / П. О. Катеринчук, Д. В. Римчук, С. В. Цибулько, О. Л. Шудрик. – Харків : Пром-Арт, 2018. – 608 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 25 (Н. Аб. – 1, ЧЗТГ. – 1, Уч. Аб. – 22, К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

8.
004.2
Б23
Бандура В. В. Java програмування. Структури, об'єкти, дані : навч. посіб. / В. В. Бандура, М. М. Демчина, В. І. Шекета. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 285 с. –

9.
620.179
Б75
Боднар Р. Т. Магістерська робота : метод. вказівки / Р. Т. Боднар, О. Є. Середюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 57 с.

10.
620.179
Б75
Боднар Р. Т. Тепловий контроль : курс. робота / Р. Т. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 34 с.

11.
811.111
В29
Венгринюк М. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / М. І. Венгринюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с.

12.
621.311
Д46
Дипломне проектування: методичні вказівки / Ю. Ф. Романюк, П. О. Курляк, О. І. Кіянюк [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 41 с.

13.
657
Д64
Долішня Т. І. Адміністрування податків : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Т. І. Долішня. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 86 с.

14.
620.3
К37
Кєуш Л. Г. Екологія та наноматеріали : монографія / Л. Г. Кєуш. – Дніпро : Ліра-К, 2018. – 112 с.

15.
811.161
К57
Когут О. В. Термінологічна лексика в системі професійного мовлення : практикум для самост. роботи / О. В. Когут, О. М. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с.

16.
004.43
К65
Копей В. Б. Основи програмування : метод. вказ. до виконання курс. роботи / В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 28 с.

17.
658.15
К75
Коцкулич Т. Я. Аналіз фінансової звітності : метод. вказ. для вивчення дисципліни / Т. Я. Коцкулич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 51 с.

18.
553.98
Л98
Ляху М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : конспект лекцій / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 92 с.

19.
553.98
Л98
Лях М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 42 с.

20.
338.24
М19
Малинка О. Я. Маркетингова діагностика : конспект лекцій / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 203 с.

21.
657
М42
Медвідь І. Б. Облік і аудит : метод. вказ. для практ. та самост. роботи студентів / І. Б. Медвідь, У. З. Костюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 26 с.

22.
621.1
М48
Мельник В. М. Вступ до фаху : метод. вказ. для вивчення дисципліни / В. М. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 15 с.

23.
711
Н40
Нєвєнченко А. І. Маркетинг у туризмі : метод. вказ. для самост. роботи. Ч. 1 / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 30 с.

24.
338.487
Н40
Нєвєнченко А. І. Маркетинг у туризмі : метод. вказ. для вивчення дисципліни. Ч. 1 / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 17 с.

25.
338.487
Н40
Нєвєнченко А. І. Маркетинг у туризмі : конспект лекцій. Ч. 1 / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 64 с.

26.
338.488
Н40
Нєвєнченко А. І. Проектування та дизайн готелів : метод. вказ. для вивчення дисципліни.
Ч. 1 / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 30 с.

27.
338.488
Н40
Нєвєнченко А. І. Проектування та дизайн готелів : конспект лекцій. Ч. 1 / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.

28.
336
О-65
Орищин Т. М. Фінанси : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни студентів напряму підготовки 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" / Т. М. Орищин, Л. М. Савчин. – Івано- : Франківськ ІФНТУНГ, 2018. – 66 с.

29.
621.1
О-64
Організація автосервісу : метод. вказ. для виконання практ. робіт / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Т. Й. Войцехівська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 61 с.

30.
165
П14
Палагнюк М. М. Філософські проблеми наукового пізнання : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 81 с.

31.
П16 Паневник Т. М. Економіка та організація діяльності корпоративних структур : метод. вказ. для вивчення дисципліни / Т. М. Паневник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 63 с.

32.
629.33
П85
Прунько І. Б. Відновлення деталей автомобілів : метод. вказ. для виконання практ. робіт / І. Б. Прунько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 31 с.

33.
622.24
Р69
Романишин Т. Л. Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : метод. вказ. для вивчення дисципліни / Т. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 37 с.

34.
004
Р69
Романишин Ю. Л. Інформаційні ресурси нафтогазової сфери : метод. вказ. до лаб. занять і самост. роботи / Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 19 с.

35.
37.0
Р69
Романишин Ю. Л. Педагогіка вищої школи : конспект лекцій / Ю. Л. Романишин, Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 106 с.

36.
37.0
Р69
Романишин Ю. Л. Педагогіка вищої школи : метод. вказ. до практ. занять і самост. роботи / Ю. Л. Романишин, Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 40 с.

37.
338.24
С74
Статистично-економетричні методи в підприємництві : навчальний посібник / І. В. Перевозова, С. А. Побігун, О. Б. Василик [та ін.] ; Перевозова І. В., Побігун С. А., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 203 с.

38.
336.2
Х76
Хома С. В. Облік податків : метод. вказ. для вивчення дисципліни / С. В. Хома. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 44 с.

39.
539.5
Ш71
Шмалько В. М. Наноматериалы из угля и продуктов его пиролиза : монография / В. М. Шмалько, Л. Г. Кеуш, О. И. Зеленский. – Днепр : Лира, 2018. – 169 с.

40.
54
P80
Polutrenko М. General Chemistry = Загальна хімія : Synopsis of lectures = конспект лекцій / М. Polutrenko, G. Gritsulyak. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2018. – 90 p.