Нові надходження

Нові надходження літератури за травень 2013 р.

kniga.png
Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку [Текст] : практ. посіб. / М. Колодій, О. Моргун, О. Сорокопуд [та ін.] ; Санджаровський І., ред. – К. ; Торонто ; Ужгород ; Львів ; Дніпропетровськ : К.І.С., 2012. – 80 с. : табл. – Бібліогр. с.72.

Нові надходження літератури за квітень 2013 р.

kniga.png
63.3(4УКР)624
Б27
Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944-1947 [Текст] : док. та матеріяли. Т. 1 / Іваник М., Бохно М., упоряд. – Торонто-Львів : Львів. політехніка, 2012. – 628 с. : табл. – Бібліогр.: с.568-571.

Нові надходження літератури за березень 2013 р.

kniga.png
К65
Координати управління [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / Дзвінчук Д. І., ред. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 132 с. : рис. – Бібліогр.: с.в кінці кожного розд.
К-сть прим.: 50 (Н.Аб. – 10, ЧЗСЕ. – 3, К/сх. – 37)

Нові надходження за лютий 2013 р.

kniga.png
Економічна активність населення Івано-Франківської області 2011 [Текст] : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2012. – 136 с. : табл., рис.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

Нові надходження за січень 2013 р.

kniga.png
63.3(4УКР-4ІВА)
Т44
Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура [Текст] : матеріали наук. краєзнавчої конф., присвяч. 950-річчю заснування м. Тисмениці, 18 трав. 2012 р. Івано-Франківьк - Тисмениця / Арабчук І., упоряд. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 256 с. : іл.

Нові надходження за грудень 2012 р.

kniga.png
65.9(4УКР)291.21
С91
Сучасні підходи до управління підприємством [Текст] : матеріали II Наук.- практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених. – К. : ФММ НТУУ КПІ, 2011. – 358 с. : рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Нові надходження за листопад 2012 р.

kniga.png
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році [Текст] : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2012. – 256с.

Нові надходження за жовтень 2012 р.

kniga.png
Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура [Текст] : підручник / М. В. Кордон. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. – Бібліогр. : с.561-563.

Нові надходження за вересень 2012 р.

kniga.png
Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного населення Івано-Франківської області на 1 січня 2012 року [Текст] : стат. зб. – Івано-Франківськ : Головне упр-ня статистики в Ів.-Франківській області, 2012. – 49 с.

Нові надходження за серпень 2012 р.

kniga.png
Вісник національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 724 : Держава та армія / Дещинський Л.Є., ред. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 263 с.

Збір матеріалів