Нові надходження

Нові надходження літератури за жовтень 2013 р.

kniga.png
Савельєв, В. П. Етика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Савельєв. – 2-ге вид. випр. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 244 с. – Бібліогр.: с. 238-240.

Нові надходження літератури за вересень 2013 р.

kniga.png
Чисельність наявного населення Івано-Франківської області на 1 січня 2013 року [Текст : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2013. – 46 с.

Нові надходження літератури за серпень 2013 р.

kniga.png
65.9(4УКР)261.9
С71
Спасів, Н. Я. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Спасів, Т. М. Орищин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 293 с. : рис., табл. – (Кафедра фінансів). – Бібліогр.: с.243-247. – 5 курс.

Нові надходження літератури за липень 2013 р.

kniga.png
65.9(4УКР)305.143.2
Е45
Економіка нафтогазових підприємств [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька, І. М. Метошоп [та ін.] ; Витвицький Я.С., Данилюк М.О., ред. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 604 с.

Нові надходження літератури за червень 2013 р.

kniga.png
Диференціальне числення функцій декількох змінних [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Савчук, А. І. Бандура, Л. І. Криштопа, Л. М. Шегда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 97 с. : рис., табл. – (Кафедра вищої математики). – Бібліогр. с.97. – 1 курс.

Нові надходження літератури за травень 2013 р.

kniga.png
Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку [Текст] : практ. посіб. / М. Колодій, О. Моргун, О. Сорокопуд [та ін.] ; Санджаровський І., ред. – К. ; Торонто ; Ужгород ; Львів ; Дніпропетровськ : К.І.С., 2012. – 80 с. : табл. – Бібліогр. с.72.

Нові надходження літератури за квітень 2013 р.

kniga.png
63.3(4УКР)624
Б27
Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944-1947 [Текст] : док. та матеріяли. Т. 1 / Іваник М., Бохно М., упоряд. – Торонто-Львів : Львів. політехніка, 2012. – 628 с. : табл. – Бібліогр.: с.568-571.

Нові надходження літератури за березень 2013 р.

kniga.png
К65
Координати управління [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / Дзвінчук Д. І., ред. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 132 с. : рис. – Бібліогр.: с.в кінці кожного розд.
К-сть прим.: 50 (Н.Аб. – 10, ЧЗСЕ. – 3, К/сх. – 37)

Нові надходження за лютий 2013 р.

kniga.png
Економічна активність населення Івано-Франківської області 2011 [Текст] : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2012. – 136 с. : табл., рис.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

Нові надходження за січень 2013 р.

kniga.png
63.3(4УКР-4ІВА)
Т44
Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура [Текст] : матеріали наук. краєзнавчої конф., присвяч. 950-річчю заснування м. Тисмениці, 18 трав. 2012 р. Івано-Франківьк - Тисмениця / Арабчук І., упоряд. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 256 с. : іл.

Збір матеріалів