Нові надходження

Нові надходження за жовтень 2012 р.

kniga.png
Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура [Текст] : підручник / М. В. Кордон. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. – Бібліогр. : с.561-563.

Нові надходження за вересень 2012 р.

kniga.png
Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного населення Івано-Франківської області на 1 січня 2012 року [Текст] : стат. зб. – Івано-Франківськ : Головне упр-ня статистики в Ів.-Франківській області, 2012. – 49 с.

Нові надходження за серпень 2012 р.

kniga.png
Вісник національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 724 : Держава та армія / Дещинський Л.Є., ред. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 263 с.

Нові надходження за липень 2012 р.

kniga.png
Максимов, А. К. Практикум по эконометрике [Текст] : учеб. пособ. / А. К. Максимов. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 200 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.195.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

Нові надходження за червень 2012 р.

kniga.png
"Пакти і Конституції" Української козацької держави [Текст] : (до 300-річчя укладення) / Смолій В.А., ред.; Трофимчук М.С., Чухліб Т.В., упоряд. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. – Бібліогр. : с.404-424.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Бюлетень нових надходжень за травень 2012 р.

kniga.png
Малик, Г. Д. Основи комунікації [Текст] : практикум / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : Прінт СВ, 2012. – 232 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Бюлетень нових надходжень за квітень 2012 р.

kniga.png
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : монографія / В. Андрущенко, М. Бойченко, Л. Горбунова, В. Лутай. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 320 с.
К-сть прим.: 20 (Н.Аб. – 5, ЧЗСЕ. – 3, К/сх. – 12)

Бюлетень нових надходжень за березень 2012 р.

kniga.png
Соціологія [Текст] : підручник / Требін М.П., ред. – Х. : Право, 2010. – 224 с.

Бюлетень нових надходжень за лютий 2012 р.

kniga.png

Матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції " Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства" (25-29 жовтня 2011 року), (ЮПІС - 2011)" [Текст] / Возна Н.Я., ред. – Івано-Франківськ - Яремча : ІФНТУНГ, 2011. – 158 с. : іл.

Бюлетень нових надходжень за січень 2012 р.

kniga.png Економічна активність населення Івано-Франківської області 2010 [Текст] : статистичний збірник. – Івано-Франківськ : Головне упр-ня статистики в Ів.-Франківській області, 2011. – 136 с.

Збір матеріалів