Нові надходження

Нові надходження літератури за серпень 2014 р.

kniga.png
Чисельність наявного населення Івано-Франківської області на 1 січня 2014 року [Текст] : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2014. – 46 с.

Нові надходження літератури за липень 2014 р.

kniga.png

65.052.2
Ш66 Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиту [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – 2-ге вид, доопр. і допов. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-395.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

Нові надходження літератури за червень 2014 р.

kniga.png
66.4
Т65 Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України [Текст] : монографія / Дзвінчук Д. І., ред. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 488 с. – Бібліогр.: с. 454-487.
К-сть прим.: 20 (Н.Аб. – 17, ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 2)

Нові надходження літератури за травень 2014 р.

kniga.png
Томахів, В. Я. Політологічні аспекти державного управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Томахів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 200 с. – (Державна служба). – Бібліогр.: с. 200.

Нові надходження літератури за квітень 2014 р.

kniga.png
М42
Мединська, Ф. Г. Славний син землі галицької [Текст] / Ф. Г. Мединська. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 416 с. : іл.

Нові надходження літератури за березень 2014 р.

65.01
Е45
Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Сімків, І. І. Проданова, Р. Т. Мацьків [та ін.]. – 2-ге вид., випр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 212 с. – (Кафедра економічної теорії). – Бібліогр.: с. 211.

Нові надходження літератури за лютий 2014 р.

kniga.png
63.3(4УКР)
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 752 : Держава та армія / Дещинський Л. Є., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 227 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Нові надходження літератури за січень 2014 р.

kniga.png
Економічна активність населення Івано-Франківської області 2012 [Текст] : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2013. – 130 с. : табл., рис.

Нові надходження літератури за грудень 2013 р.

kniga.png
Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування [Текст] : навч. посіб. / Білінська М. М., ред. – К. : НАДУ, 2013. – 120 с. : іл., рис., табл.

Нові надходження літератури за листопад 2013 р.

kniga.png
Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / М. О. Данилюк, Р. М. Бойчук, Б. В. Гречаник, В. П. Гречаник. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 328 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 324.

Збір матеріалів