Нові надходження

Нові надходження літератури за березень 2014 р.

65.01
Е45
Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Сімків, І. І. Проданова, Р. Т. Мацьків [та ін.]. – 2-ге вид., випр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 212 с. – (Кафедра економічної теорії). – Бібліогр.: с. 211.

Нові надходження літератури за лютий 2014 р.

kniga.png
63.3(4УКР)
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 752 : Держава та армія / Дещинський Л. Є., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 227 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Нові надходження літератури за січень 2014 р.

kniga.png
Економічна активність населення Івано-Франківської області 2012 [Текст] : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2013. – 130 с. : табл., рис.

Нові надходження літератури за грудень 2013 р.

kniga.png
Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування [Текст] : навч. посіб. / Білінська М. М., ред. – К. : НАДУ, 2013. – 120 с. : іл., рис., табл.

Нові надходження літератури за листопад 2013 р.

kniga.png
Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / М. О. Данилюк, Р. М. Бойчук, Б. В. Гречаник, В. П. Гречаник. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 328 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 324.

Нові надходження літератури за жовтень 2013 р.

kniga.png
Савельєв, В. П. Етика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Савельєв. – 2-ге вид. випр. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 244 с. – Бібліогр.: с. 238-240.

Нові надходження літератури за вересень 2013 р.

kniga.png
Чисельність наявного населення Івано-Франківської області на 1 січня 2013 року [Текст : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2013. – 46 с.

Нові надходження літератури за серпень 2013 р.

kniga.png
65.9(4УКР)261.9
С71
Спасів, Н. Я. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Спасів, Т. М. Орищин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 293 с. : рис., табл. – (Кафедра фінансів). – Бібліогр.: с.243-247. – 5 курс.

Нові надходження літератури за липень 2013 р.

kniga.png
65.9(4УКР)305.143.2
Е45
Економіка нафтогазових підприємств [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька, І. М. Метошоп [та ін.] ; Витвицький Я.С., Данилюк М.О., ред. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 604 с.

Нові надходження літератури за червень 2013 р.

kniga.png
Диференціальне числення функцій декількох змінних [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Савчук, А. І. Бандура, Л. І. Криштопа, Л. М. Шегда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 97 с. : рис., табл. – (Кафедра вищої математики). – Бібліогр. с.97. – 1 курс.

Збір матеріалів