Нові надходження

Нові надходження літератури за січень 2015 р.

kniga.png
Економічна активність населення Івано-Франківської області 2013 [Текст] : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2014. – 106 с. : табл., рис.

Нові надходження літератури за грудень 2014 р.

kniga.png
63.3(4УКР)
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 784 : Держава та армія / Терський С. В., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 287 с.

Нові надходження літератури за листопад 2014 р.

kniga.png
63.3(4УКР)264
У45 Україна у Великій війні 1939-1945 [Текст] / Герасименко Л., Расевич В., упоряд. – К. : Емма, 2014. – 262 с. : іл.

Нові надходження літератури за жовтень 2014 р.

kniga.png
63.3(4УКР)624
К83 Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах [Текст] / Іваник М., упоряд. – Торонто-Львів : Львів. політехніка, 2014. – 392 с. : іл. – (Бібліотека Закерзоння; Серія "Спогади" ; Т. 2).

Нові надходження літератури за вересень 2014 р.

kniga.png
63.3(4УКР)
С32
Сергійчук, Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині ХVI - на початку XXI ст. [Текст] : [монографія] / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – К. : Сергійчук М. І., 2012. – 320 с.

Нові надходження літератури за серпень 2014 р.

kniga.png
Чисельність наявного населення Івано-Франківської області на 1 січня 2014 року [Текст] : стат. зб. / Зброй Л. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2014. – 46 с.

Нові надходження літератури за липень 2014 р.

kniga.png

65.052.2
Ш66 Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиту [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – 2-ге вид, доопр. і допов. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-395.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

Нові надходження літератури за червень 2014 р.

kniga.png
66.4
Т65 Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України [Текст] : монографія / Дзвінчук Д. І., ред. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 488 с. – Бібліогр.: с. 454-487.
К-сть прим.: 20 (Н.Аб. – 17, ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 2)

Нові надходження літератури за травень 2014 р.

kniga.png
Томахів, В. Я. Політологічні аспекти державного управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Томахів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 200 с. – (Державна служба). – Бібліогр.: с. 200.

Нові надходження літератури за квітень 2014 р.

kniga.png
М42
Мединська, Ф. Г. Славний син землі галицької [Текст] / Ф. Г. Мединська. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 416 с. : іл.

Збір матеріалів