Нові надходження літератури за листопад 2018 року

ДОКУМЕНТАЦІЯ

002
Ш35
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид. – Київ : Знання, 2012. – 319 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

005.511
Б59 Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування : навч. посіб. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. Дерев'янко. – 2-ге вид., допов. – Київ : КНЕУ, 2002. – 379 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ІСТОРІЯ

94(477)"1991/..."
А28
АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(100)
В88
Вуйчіцький К. Ностальгія і політика. Все про повернення до Центральної Європи / К. Вуйчіцький ; пер.з пол. – Брустури : Дискурсус, 2016. – 124 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

908
К68
Корпанюк П. Мій рідний край : альбом-каталог листівок / П. Корпанюк. – Київ : АДЕФ-Україна, 2007. – 384 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

908
К71
Космач: традиція і сучасність : зб. наук.-попул. ст. / Дзвінчук Д., ред. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 188 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

94(477)
Н73
Новітня історія України (1900-2000) : підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища шк., 2002. – 719 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

908
П32
Пилип'юк В. Золота підкова України : фотоальбом. Кн. 1 / В. Пилип'юк. – Львів : Світло й Тінь, 2001. – 144 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

908
П32 Пилип'юк В. Земле моя : фотоальбом / В. Пилип'юк. – Львів : Світло й Тінь, 2001. – 191 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (Х. Аб. – 1)

913
A10
A Palm-Top Kosice. – Kosice : JES SK, 2013. – 80 p.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.31
Б59
Бідасюк М. А. Комп'ютерна схемотехніка : курс лекцій / М. А. Бідасюк. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. – 128 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

12. 004.42
М36 Махней О. В. Математичне забезпечення автоматизації прикладних досліджень : навч. посіб. / О. В. Махней, Т. П. Гой. – Івано-Франківськ : Сімик, 2013. – 304 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

004.9
Р27
Рач В. А. Візуалізація інформації: психологічні та організаційні аспекти : монографія / В. А. Рач, Л. В. Вереіна, Г. А. Могильний. – Луганськ : Нац. ун-т, 2000. – 160 с. : рис.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

004.43
У98
Уэнц К. РНР : карман. справ. / К. Уэнц. – Москва : Вильямс, 2006. – 384 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

МОВА

811.111
М19
Малик Г. Д. Самовчитель з граматики англійської мови у таблицях : у 2-х ч. Ч. 1 : Довідник / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 407 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

811.111
М19
Малик Г. Д. Самовчитель з граматики англійської мови у таблицях : у 2-х ч. Ч. 2 : Практикум / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 421 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

811.112.2
Н67
Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: менеджмент : 2000 термінів / уклад. З. З. Коржак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 156 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

811.112.2
Н67
Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: економіка підприємства,
фінанси та кредит, облік та аудит : 2000 термінів / уклад.
З. З. Коржак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. –
148 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

811.112.2
Н67
Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: автомобільний транспорт : 3000 термінів / уклад. Г. Сокол. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 144 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

811.112.2
Н67
Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: інженерна механіка, зварювання : 3000 термінів / уклад. Г. Сокол. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 156 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

811.112.2
Н67
Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: метрологія та інформаційно-вимірювальні технології, приладобудування : 3000 термінів / уклад. Г. Ф. Проців. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 164 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

811.112.2
Н67
Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: архітектура, туризм : 3000 термінів / уклад. Г. Ф. Проців. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 136 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

811.112.2
Н67
Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: геологія, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природоко-ристування : 3000 термінів / уклад. Л. Г. Сорока. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 152 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

811.112.2
Н67
Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: нафтогазова справа : 3000 термінів / уклад. Л. Г. Сорока. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 152 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

811.112.2
Н67
Німецько-український, українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: геодезія, картографія, землеустрій : 3000 термінів / уклад. Л. Г. Сорока. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 148 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

НАУКА

71
М65 Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 67 / Осєтрін М. М., ред. – Київ : КНУБА, 2018. – 627 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

001
С91
Сучасна наука: проблеми і перспективи : матеріали
ІV Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 6-7 жовт. 2018 р. : Ч. 1. – Київ, 2018. – 55 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ОСВІТА

378.018
Д48 Дистанционное обучение: теория и практика : монография / В. И. Гриценко, С. П. Кудрявцева, В. В. Колос, Е. В. Веренич. – Київ : Наук. думка, 2004. – 375 с. : табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

378.4
I-60 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016. – Warszawa, 2015. – 288 s.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

378
Н34 Нафтогазова освіта та наука: стан та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 10-12 груд. 2014 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 2014. – 387 с.
К-сть прим. : 4 (АбНН. – 3, К/сх. – 1)

ПОЛІТИКА

32
Г14
Гайдуцький П. І. Я завжди з Україною! Л. Кучма / П. І. Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2018. – 608 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

32
Г17
Гальчинський А. Кучма-Президент: Десять років системних перетворень / А. Гальчинський. – Київ : Либідь, 2018. – 416 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

34
Д70
Доступ до публічної інформації : навч.-метод. матеріали / уклад.: В. І. Малімон, С. В. Онищук, – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 96 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

504
Е45
Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / ред.: О. С. Волошкіна О. С., О. М. Трофим-чук. – Київ : Юстон, 2018. – № 3 (27) . -- 102 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

55(477)
С48
Слово про учителя : нарис : до 80-річчя проф. О. Ада-менка / ред. Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ, 2016. –
88 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

502
Э40
Экологическая безопасность человека во вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект : монография :
в 2 т. Т. 1 / А. Ф. Бугаев, Г. И. Рудько, Г. А. Белявский, А. В. Яцишин. – Киев-Черновцы : Букрек, 2018. – 544 с. : ил.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

502
Э40
Экологическая безопасность человека во вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект : монография:
в 2 т. Т. 2 / А. Ф. Бугаев, Г. И. Рудько, Г. А. Белявский, А. В. Яцишин. – Киев-Черновцы : Букрек, 2018. – 448 с. : ил.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

РЕЛІГІЯ

27
С77
Новий Завіт : культура і традиції / пер.з франц. – Київ : Махаон-Україна, 2006. – 260 с. – (Популярна енциклопедія).
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

27
С77
Старий Завіт : культура і традиції / пер.з франц. – Київ : Махаон-Україна, 2006. – 260 с. – (Популярна енциклопедія).
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

658.345
Б28
Батлук В. А. Охорона праці : навч. посіб. / В. А. Батлук, М. П. Кулик, Р. А. Яцюк. – 2-ге вид. – Львів : Львів. політехніка, 2009. – 360 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

658.5
Б81
Бондаренко С. Г. Організація технологічних ресурсів : навч. посіб. / С. Г. Бондаренко. – Київ : Кондор, 2012. – 244 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.276.53.054
З-26
Заміховська О. Л. Підвищення довговічності робочих органів електровідцентрових насосів для видобутку нафти : монографія / О. Л. Заміховська, Л. М. Заміховський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 164 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.311.4
Т33
Теория и практика импульсного питания электроуста-новок : коллект. монография / В. П. Колосюк, А. В. Коло-сюк, О. Н. Синчук, И. О. Синчук. – Кременчук : КрНУ им. М.Остроградского, 2018. – 329 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

622
M73
Mining and metallurgical past of Slovakia on old postcards. – Kosice, 2015. – 160 p.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.276
Н34
Нафтогазова енергетика 2015 : матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ, 21-24 квіт. 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015р. : тези доп. – 347 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

62-83
Ф53
Філіпп Ю. Б. Автоматизований електропривод гірничо-металургійного виробництва : підручник / Ю. Б. Філіпп. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2018. –
236 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

658.345
Ф94
Функціональна безпека електротехнічних систем та комплексів залізорудних підприємств. Традиції та новітні рішення : колектив. монографія / О. М. Сінчук, А. В. Пироженко, М. Л. Барановська, О. О. Харитонов. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2018. – 190 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

622.24
Б91
Буріння і розкриття пластів - 2017 : Міжнар. конф. GeoDrilling II, м. Полтава, 15 лют. 2017 р. – Полтава, 2017. – 88 с. : іл.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 4, К/сх. – 1)

ФІЛОСОФІЯ

1
Ф56
Філософія : хрестоматія : навч. посіб. : в 2 ч. / уклад. В. Лагетко ; ред. М. Сидоренко. – 2-ге вид., допов. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2018. – Ч. 1-2. - 295 с.
К-сть прим. : 10 (ЧЗТГ. – 1, АбНН. – 8, К/сх. – 1)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАРУРА

821.161.2'06
Д20
Дармороз І. Шовк із витертим малюнком : зб. поезій / І. Дармороз. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 72 с.
К-сть прим. : 9 (Х.Аб. – 9)

821.161.2'06
П32
Пивовар М. Квітень молиться : поезіїї, фотоетюди / М. Пивовар. – Балаклія : Балдрук, 2007. – 152 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (Х. Аб. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

656.135
Б73
Богатчук І. М. Організація автомобільних перевезень : метод.вказівки / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 57 c.

346
В67
Волковецька С. В. Правознавство : навч. посіб (англ. та укр. мовами) / С. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 288 с.

В75
Воробей В. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу / В. Воробей, І. Жуковська. – Київ : ТОВ Інжиніринг, 2010. – 84 с.

504.122
Г54
Глібовицька Н. І. Технології захисту лісів : конспект лекцій / Н. І. Глібовицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 75 с.

504.122
Г54
Глібовицька Н. І. Технології захисту лісів : практикум / Н. І. Глібовицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 46 с.

681
Г67
Горбійчук М. І. Математичні методи оптимізації : метод. вказівки до сам. роботи студентів / М. І. Горбійчук, А. М. Лазорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 24 с.

528
Г85
Грицюк Т. Ю. Топографія. Поздовжній профіль : метод. казівки з організації сам. роботи / Т. Ю. Грицюк, Н. Г. Федоришин, М. І. Феношин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 18 с.

657.1
Ж58
Жиглей І. В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб'єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку : монографія / І. В. Жиглей. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 496 с.

331.1
К41
Кінаш І. П. Менеджмент і адміністрування (блок-управління персоналом) : практикум / І. П. Кінаш, О. Ю. Мацькевич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 65 с.

553.98
Л98
Ляху М. В. Оцінка ресурсів нафти і газу : лаб. практикум / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 56 с.

316.4
Д44
Новікова О. Ф. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальностів в Україні (експертні оцінки) : монографія / О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. та ін. Панькова. – Донецьк : НАН України Ін-т економіки пром-ті, 2013. – 296 с.

О-92 Охріменко О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. О. Охріменко, Т. В. Іванова. – Київ : КПТІ, 2015. – 180 с.

811.111
Р69
Романенко Н. В. Випускна кваліфікаційна робота окр "бакалавр" як вид державної атестації: вимоги до змісту й оформлення : метод. вказівки для студентів напряму підготовки 6.020303 "Філологія" / Н. В. Романенко, Г. Д. Малик, М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018.

622.24
Р69
Романишин Т. Л. Бурові машини і комплекси : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Т. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 58 с.

502.171
Ч-41
Челядин Л. І. Екотехнології промислових об'єктів регіону : монографія / Л. І. Челядин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 288 с.