Нові надходження літератури за лютий 2018 року

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

94(477)"1991/..."
К53
Книга пам'яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України [Текст] / Я. Тинченко, І. Мороз, О. Корнієнко, К. Ляшенко. – Київ : ЛАТ & К, 2017. – 448 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

016:93/94
М15
Іван Петрович Макаровський [Текст] : до 50 річчя наук.-пед. діяльності в ІФНТУНГ ; біобібліогр. покажч. / Ковалів Н. М., уклад.; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 151 с. – (Університет і наука в постатях ; вип. 6).
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

016:658
Д18
Микола Олексійович Данилюк [Текст] : до 70 річчя від дня народж. ; біобібліогр. покажч. / Ковалів Н. М., уклад.; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 76 с. – (Університет і наука в постатях ; вип. 7).
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

378
Д22
25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні [Текст] : зб. есеїв / пер.з англ. Некряч Т. – Київ : АДЕФ-Україна, 2017. – 256 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

011/019
К29
Каталог авторефератів дисертацій НТБ (захищені у вищих навчальних закладах України та за її межами) [Текст] : з фонду НТБ : у 2 ч. Ч. 1 : А-М / Слободян М. А., уклад. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 469 с.
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)
011/019
К29
Каталог авторефератів дисертацій НТБ (захищені у вищих навчальних закладах України та за її межами) [Текст] : з фонду НТБ : у 2 ч. Ч. 2 : Н-Я / Слободян М. А., уклад. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 481 с.
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

502.17
М48
Мельник, В. П. Альтернативна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мельник. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – 348 с. : рис. – Бібліогр.: с. 343-346.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 1)

504
Е45
Екологічна безпека та природокористування [Текст] : зб. наук. пр. № 3-4 (24) : липень-грудень 2017 р. / Волошкіна О. С., Трофимчук О. М., ред. – К. : Юстон, 2017. – 171 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

016:53
Г16
Мар'ян Олексійович Галущак [Текст] : до 70 річчя від дня народж. ; біобібліогр. покажч. / Ковалів Н. М., уклад.; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 65 с. – (Університет і наука в постатях ; вип. 2).
К-сть прим.: 2 (ІБВ . – 2)

016:531
В26
Василь Іванович Векерик [Текст] : до 70 річчя від дня народж. ; біобібліогр. покажч. / Ковалів Н. М., уклад.; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 67 с. – (Університет і наука в постатях ; вип. 4).
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

553.631
C37
Cebulski, D. Mozliwosci zastosowania wybranych metod badawczych do okreslania wlasnosci i cech strukturalnych soli kamiennych [Текст] / D. Cebulski, A.. Lukaszewski P. Urbaniec. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu - Panstwowy Instytut Badawczy, 2017. – 191 s.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
553.981
Р83
Рудько, Г. І. Екологічна безпека родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні [Текст] : [монографія] / Г. І. Рудько, В. Г. Григіль, Г. В. Сімаченко. – К. ; Чернівці : Букрек, 2017. –
368 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 344-363.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.99
Р83
Рудько, Г. І. Родовища бурштину України та їх геолого-економічна оцінка [Текст] / Г. І. Рудько, С. Ф. Литвинюк. – К.; Чернівці : Букрек, 2017. – 240 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 224-234.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

622.276.63
C99
Czupski, M. Zabiegi kwasowania w stymullacji wydobycia z odwiertow - projektowanie oparte na badaniach laboratoryjnych [Текст] / M. Czupski, P. Kasza. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu - Panstwowy Instytut Badawczy, 2017. – 144 s.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

665.7
С40
Сіренко, Г. О. Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів [Текст] : монографіч. підручник; спец. курс лекцій / Г. О. Сіренко, В. І. Кириченко, І. В. Сулима. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017. – 508 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 490-503.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

811.111
Л63
Лисовець, І. П. Театралізовані вистави англійською мовою [Текст] / І. П. Лисовець, О. О. Зінченко. – Х. : Основа, 2017. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (180)). – Бібліогр.: с. 92-93.
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

821.111
R43
Rentzenbrink, C. The Last Act of Love [Текст] : The Story of My Brother and His Sister / C. Rentzenbrink. – London : Picador, 2015. – 242 p.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
P56
Pheby, A. Playthings [Текст] / A. Pheby. – London : Galley Beggar Press, 2015. – 235 p,.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
D53
Dickens, Ch. A Tale of Two Cities [Текст] / Ch. Dickens. – Oxford : Benediction Classics, 2016. – 128 p.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2.09
К41
Кіндратюк, Б. Д. "Історія української літератури" Михайла Грушевського як органологічне джерело [Текст] / Б. Д. Кіндратюк. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. – 202 с. : іл. – Бібліогр.: с. 161-176.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

МИСТЕЦТВО

71
М65
Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 65 / Осєтрін М. М., ред. – К. : КНУБА, 2017. – 587 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Бабчук, С. М. Штучні нейронні мережі [Текст] : конспект лекцій / С. М. Бабчук, М. О. Слабінога. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 121 с. – (Каф. інформаційно-вимірювальної техніки).

Возняк, М. П. Матеріали й арматура трубопроводів та сховищ [Текст] : навч. посіб. / М. П. Возняк, Н. В. Люта, Г. М. Кривенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 597 с. – (Каф. транспорту та зберігання нафти і газу).

Gural, I. M. Вища математика (Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної) [Текст] = Higher Mathematics (Differention and Integration of One Variable Functions) : lectures=конспект лекцій / I. M. Gural, L. I. Kryshtopa. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. – 270 p. – (Каф. вищої математики).

Ігнатюк, А. І. Економіка галузевих ринків [Текст] : навч. посіб. / А. І. Ігнатюк. – Київ : Київ. ун-т, 2015. –
448 с.

Клочко, Н. Б. Стандартизація туристичних і супутніх послуг [Текст] : конспект лекцій / Н. Б. Клочко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 185 с. – (Каф. інформаційно-вимірювальної техніки).

Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання [Текст] : зб. тез доп. 6-ої наук.-практ. конф. / Середюк О.Є., ред. – 15-16 листопада 2017р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 84 с.

Smolovyk, L. R. Mathematical modeling of petroleum production processes [Текст] = Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування : Lecture notes / L. R. Smolovyk, O. R. Kondrat, N. M. Hedzyk. – Іvano-Frankivsk : ІFNТUNG, 2017. – 93 p. – (Каф. вищої математики).

Стародуб, Ю. П. Сейсморозвідка [Текст] : електронні лекції / Ю. П. Стародуб. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 200 с. – (Каф. нафтогазової геофізики).

Стасюк, Р. Б. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта [Текст] : конспект лекцій / Р. Б. Стасюк, В. Б. Запухляк, Т. Ю. Пиріг. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 175 с. – (Каф. спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ).

Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання [Текст] : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. – 14-16 листопада 2017р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 191 с.

Штогрин, Л. В. Інформатика та програмування [Текст] : конспект лекцій / Л. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 176 с. – (Каф. геотехногенної безпеки та геоінформатики).