Нові надходження літератури за травень 2017 р.

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1 58.14/.17
Ф59 Фінансові аспекти інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України [Текст] : монографія / Л. Т. Гораль, І. Г. Фадєєва, І. В. Перевозова [та ін.] ; Гораль Л. Т., Фадєєва І. Г., ред. – Івано-Франківськ : Кузів Б., 2016. – 326 с. – Бібліогр.: с. 320-324.
К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 2, ЧЗСЕ. – 2, К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

2 378
В55 Вищі навчальні заклади Івано-Франківщини [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 60 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

3 378.4
І-22 Івано-Франківський технічний університет нафти і газу [Текст] : [до 50-річчя] / Крижанівський Є. І., ред. – Іст. презентаційне вид. – К. : Логос Київ, 2017. – 455 с. : іл.
К-сть прим.: 2 (ІБВ . – 1, К/сх. – 1)

4 001.1
Р85 Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии [Текст] : [монография] / М. А. Акоев, В. А. Маркусова, О. В. Москалева, В. В. Писляков. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 250 с. : рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

5 504
Е45 Екологічна безпека та природокористування [Текст] : зб. наук. пр. № 3-4 (22) : липень-грудень 2016 р. / Волошкіна О. С., Трофимчук О. М., ред. – К. : Юстон, 2016. – 137 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

6 624
С91 Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві [Текст] : наук.-техн. зб. № 1. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2015. – 150 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 144.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МОВОЗНАВСТВО

7 811.111
К14 Казачінер, О. С. Організація домашнього читання в процесі навчання англійської мови [Текст]. Ч. 1 / О. С. Казачінер. – Х. : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література"). – Бібліогр.: с. 93.
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

8 Автоматизоване керування зварюванням [Текст] : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. І. Когутяк, О. В. Кучмистенко, Б. І. Карпінець. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 549 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

9 Дикун, Т. В. Організація дорожнього руху [Текст] : конспект лекцій / Т. В. Дикун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 107 с. – (Каф. нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки). – 5 курс.

10 Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування [Текст] : конспект лекцій / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 121 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем). – 1 курс.

11
Заміховський, Л. М. Електронні компоненти систем управління "Siemens" [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук, І. Т. Левицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 124 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем). – 4 курс.

12
Інтегровані та адаптивні системи керування [Текст] : конспект лекцій / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 65 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

13 Когутяк, М. І. Однокристальні мікроЕОМ. Родина МК51 [Текст] : навч. посіб. / М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 64 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

14 Когутяк, М. І. Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 : Автоматизовані системи керування технологічними процесами нафтогазової галузі / М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ : Факел, 2015. – 278 с. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – 3 курс, 4 курс.

15 Когутяк, М. І. Виконавчі пристрої систем керування в нафтогазовій промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ : Факел, 2015. – 228 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій). – 4 курс.

16 Когутяк, М. І. Технічні засоби автоматизації [Текст] : навч. посіб. / М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2015. – 212 с. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – 2 курс, 3 курс.

17 Kuchmystenko, O. V. Fundamentals of electrical automation complexes [Текст] = Основи автоматизації виробничих процесів : Tutorial=навчальний посібник / O. V. Kuchmystenko. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. – 99 р. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій). – 3 курс.

18
Новітні засоби контролю і автоматизації технологічних процесів [Текст] : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, М. І. Горбійчук. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 190 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

19 Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі [Текст] : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, О. В. Гутак [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 812 с. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – 2 курс, 3 курс, 5 курс.

20
Проектування розподілених систем управління на базі апаратно-програмних засобів "Phoenix Contact""Siemens" [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук, Р. Б. Скрип'юк, І. Т. Левицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 70 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем). – 5 курс.

21 Сабат, Н. В. Паралельні та розподілені обчислення [Текст] : конспект лекцій / Н. В. Сабат, В. Б. Кропивницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 80 с. – (Каф. комп'ютерних систем та мереж). – 3 курс.

22 Семенцов, Г. Н. Планування та обробка результатів експерименту [Текст] : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. – Івано-Франківськ : Факел, 2015. – 198 с. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – 3 курс, 4 курс.

23 Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування [Текст] : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 610 c. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

24 Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного управління (нелінійні та дискретні системи) [Текст] : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 96 с. – (Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій). – 2 курс, 3 курс.

25 Спеціальні вимірювальні прилади і системи [Текст] : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук [та ін.]. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 103 с. – (Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

26 Тараєвська, Л. С. Екологічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Тараєвська, Л. І. Ріщук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 106 с. – (Каф. менеджменту і адміністрування). – 5 курс.

27 Чигур, І. І. Штучні нейромережі в системах автоматизації [Текст] : навч. посіб. / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 85 с. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – 3 курс.

28 Чигур, І. І. Генетичні та еволюційні алгоритми [Текст] : навч. посіб. / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 85 с. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – 3 курс, 4 курс.

29
Шавранський, М. В. Системний аналіз складних систем управління [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шавранський, О. В. Кучмистенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 140 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).