Нові надходження літератури за серпень 2017 року

ДЕРЖАВА І ПРАВО
347.9
З-14
Загально-філософські, психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України [Текст] : всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 трав. 2017 р., м. Івано-Франківськ : матеріали конф. / Скрипничук В. М., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 175 с.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА

37
К14
Казачінер, О. С. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" [Текст] : метод. рекомендації / О. С. Казачінер. – Х. : Основа, 2017. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5).
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

504.61
А28
Адаменко, О. М. Газопроводи і довкілля [Текст] : монографія / О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 244 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 227-243.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

553.981
Б90
Булат, А. Ф. Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах [Текст] : [монографія] / А. Ф. Булат, В. В. Лукінов, К. А. Безручко. – К. : Наук. думка, 2017. – 250 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 232-247.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 1)

553.63
Г14
Гайдін, А. М. Гірничо-хімічний потенціал України [Текст] : [монографія] / А. М. Гайдін, Г. І. Рудько, І. В. Чікова. – К.-Чернівці : Букрек, 2017. – 192 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 177-183.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

016:53
З-14
Загальна та прикладна фізика [Текст] : каталог кн.-інформ. вист. / Локотош Л. М., уклад. ; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 61 с. – Бібліогр.: с. 61.
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

550.344
М19
Малицький, Д. В. Математичне моделювання в задачах сейсмології [Текст] : [монографія] / Д. В. Малицький. – К. : Наук. думка, 2016. – 240 с. : табл. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 219-233.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

553.63
Р83
Рудько, Г. І. Соляні ресурси Передкарпаття та перспективи їх використання [Текст] : [монографія] / Г. І. Рудько, В. Ю. Петришин. – К.- Чернівці : Букрек, 2017. – 472 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-468.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

620.9
Е62
Енергетична галузь України: підсумки 2016 року [Текст] / Маркевич К., автор-уклад. – К. : Заповіт, 2017. – 163 с.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

621.311
М48
Мельник, В. П. Математичні моделі і методи аналізу режимів енергосистем [Текст] / В. П. Мельник. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 488 с. – Бібліогр.: с. 484.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 1)

622.276
Н34
Нафтогазова енергетика 2017 [Текст] : тези доп. ; міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ, 15-19 трав. – Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. – 388 с.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

МОВОЗНАВСТВО

811.111
К14
Казачінер, О. С. Організація домашнього читання в процесі навчання англійської мови [Текст]. Ч. 2 / О. С. Казачінер. – Х. : Основа, 2017. – 109 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4). – Бібліогр.: с. 109.
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

71
М65
Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 63 / Осєтрін М. М., ред. – К. : КНУБА, 2017. – 554 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Гаркот, І. Т. Архітектура Івано-Франківська (Станіславова) міжвоєнного періоду 1920-1930-х років [Текст] : монографія / І. Т. Гаркот. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 228 с.

Нєвєнченко, А. І. Архітектура і дизайн курортних комплексів [Текст] : конспект лекцій / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 99 с. – (Каф. туризму). – 5 курс.

Нєвєнченко, А. І. Планування та організація туристичного бізнесу [Текст] : конспект лекцій / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 47 с. – (Каф. туризму). – 4 курс.

Нєвєнченко, А. І. Курортна справа [Текст] : конспект лекцій для магістрів / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 112 с. – (Каф. туризму). – 5 курс.

Перлини розуму і серця [Текст] : збірник влучних висловлювань / Пахомов В. М., укл. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 472 с. – (Каф. соціальних комунікацій та права). – 5 курс.

Проданова, І. І. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / І. І. Проданова, Р. Б. Данилейчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 198 с. – (Каф. теоріі економіки та управління). – 1 курс.

Федак, І. О. Сучасні технології геофізичних досліджень свердловин [Текст] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 103 с. – (Каф. нафтогазової геофізики). – 5 курс.