Нові надходження літератури за жовтень 2017 року

35
Б93
Бутирська, Т. О. Теоретико-методологічні основи державного будівництва [Текст] : монографія / Т. О. Бутирська, Д. І. Дзвінчук. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2017. – 176 с. – Бібліогр.: с. 166-175.
К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 3, ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

94(477)
Д50
Діяк, І. В. Волинсько-Холмська трагедія [Текст] / І. В. Діяк. – К. : Світ Успіху, 2016. – 320 с. – Бібліогр.: с. 184-188.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

53
Г16
Галущак, М. О. Курс фізики [Текст] : підручник: у 3 кн. Кн. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / М. О. Галущак. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 612 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 426.
К-сть прим.: 12 (УчАб. – 10, ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 1)

55
В53
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Текст]. Вип. 1(72) : Геологія. – К. : Київ. ун-т, 2016. – 86 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

55
В53
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Текст]. Вип. 2(73) : Геологія. – К. : Київ. ун-т, 2016. – 77 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

55
В53
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Текст]. Вип. 3(74) : Геологія. – К. : Київ. ун-т, 2016. – 87 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.35
М67
Митропольський, Ю. О. Морська геологія [Текст] : підручник / Ю. О. Митропольський, О. М. Іванік. – К. : Київ. ун-т, 2016. – 478 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 441-446.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

622.323
В39
Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой промышленности [Текст]. Вып. 30. – М. : Нефтяное хозяйство, 2017. – 208 с. : ил.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Електронні копії

Войтенко, П. І. Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів [Текст] : навч. посіб. / П. І. Войтенко, В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 103 с. – (Каф. комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – 5 курс.

Поліник, М. М. Обсадні колони [Текст] : довідник / М. М. Поліник. – К., 2016. – 400 с. – У фонді НТБ відсутній, є електронна копія.

Поліник, М. М. Способи русифікації (Як це сталося?) [Текст] / М. М. Поліник. – К., 2017. – 38 с.