Нові надходження літератури за червень 2017 р.

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

1. 94(4)
C81 Corrigan, G. Waterloo. A New History of the Battle and its Armies [Текст] = Нова історія битви і армій / G. Corrigan. – London : Atlantic Books, 2015. – 341 p.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

2. 338
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 847 : Проблеми економіки та управління / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 279 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

3. 338.2
П32 Підприємницька діяльність [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Гораль, І. В. Перевозова, А. О. Устенко [та ін.] ; Гораль Л. Т., Перевозова І. В., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 420 с. : табл. – Бібліогр.: с. 416-419.
К-сть прим.: 10 (Н.Аб. – 1, ЧЗСЕ. – 1, УчАб. – 7, К/сх. – 1)

ДЕРЖАВА І ПРАВО

4. 34
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 845 : Юридичні науки / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 567 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

5. 34
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 850 : Юридичні науки / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 575 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

6. 910
B86 Briggs, C. The Teardrop Island [Текст] = Подорожі Шрі-Ланкою / C. Briggs. – Chichster : Summersdale, 2013. – 319 p.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

7. 528
Г35 Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 84 / Третяк К. Р., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 108 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

8. 53.08
К95 Кучірка, Ю. М. Вимірювання фізичних величин [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Кучірка, А. Г. Винничук, Н. М. Піндус. – Івано-Франківськ : Територія друку, 2016. – 140 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 137.
К-сть прим.: 10 (Н.Аб. – 1, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 6, К/сх. – 2)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

9. 004
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 854 : Інформаційні системи та мережі / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 355 с. : табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

10. 004.9
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 853 : Інформатизація вищого навчального закладу / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 131 с. : табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

11. 004.4
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 857 : Комп'ютерні системи та мережі / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 127 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МЕДИЦИНА

12. 61
W77 Wise, S. Inconvenient People: Lunacy, Liberty and the Mad-Doctors in Victorian England [Текст] / S. Wise. – London : Vintage Books, 2013. – 473 p.
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

13. 681.5
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 852 : Автоматика, вимірювання та керування / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 183 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

14. 681.51
К95 Кучірка, Ю. М. Теорія систем автоматичного керування [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Кучірка, Л. А. Витвицька. – Івано-Франківськ : Територія друку, 2016. – 156 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 152.
К-сть прим.: 10 (Н.Аб. – 1, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 6, К/сх. – 2)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

15. 550.832
Г20 Гаранін, О. А. Теоретичні основи акустичних методів [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 75 с. – (Каф. нафтогазової геофізики). – 3 курс.

16. 532
Г46 Гідрогазодинаміка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Возняк, П. Р. Гімер, О. В. Паневник, І. Я. Семків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 250 с. – (Каф. нафтової і газової гідромеханіки). – 1 курс, 2 курс, 3 курс.

17. 55
Г66 Goptariova, N. V. Geology and geodesy [електронний ресурс] = Геологія і геодезія : lecture notes=конспект лекцій / N. V. Goptariova, V. S. Bodnarchuk. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. – 75 p. – (Каф. основ геології та екології). – 1 курс.

18. 622.276
Г97 Hutak, J. I. Oil Production Technology [Електронний ресурс] = Технологія видобування нафти : lectures=конспект лекцій / J. I. Hutak, M. V. Khudin. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. – 166 p. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). – 4 курс.

19. 658.589
І-66 Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с.

20. 004.311
К57 Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч.1 : Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 237 с. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – 3 курс, 4 курс.

21. 681.51
К57 Когутяк, М. І. Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації [Електронний ресурс]. Ч. 1 : Автоматизовані системи керування технологічними процесами нафтогазової галузі / М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2016. – 278 с. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – 3 курс, 4 курс.

22. 811.112
К66 Коржак, З. З. Німецька мова [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. З. Коржак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 84 с. – (Каф. філології та перекладу). – 1 курс.

23. 553.98
К93 Куровець, С. С. Геологія і геодезія. Модуль 3. Основи нафтогазової геології [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. С. Куровець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 50 с. – (Каф. геології та розвідки нафтових і газових родовищ). – 5 курс.

24. 553.98
К93 Куровець, С. С. Геологія і геодезія. Модуль 3. Основи нафтогазової геології [Електронний ресурс] : лабораторний практикум / С. С. Куровець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 50 с. – (Каф. геології та розвідки нафтових і газових родовищ). – 5 курс.

25. 658.14
М54 Метошоп, І. М. Економіка і фінанси підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч. 1 / І. М. Метошоп, Н. І. Ящеріцина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 291 с. – (Каф. економіки підприємства). – 3 курс.

26. 001.89
М74 Мокін, Б. І. Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 180 с.

27. 008 (075)
П88 Пуйда, Р. Б. Історія української культури [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / Р. Б. Пуйда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 164 с. – (Кафедра історії та політології).

28. 338.2
С87 Струк, Н. П. Економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Струк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 97 с. – (Каф. публічного управління та адміністрування). – 2 курс.

29. 550.832
Ф32 Федак, І. О. Геофізичні дослідження свердловин [Електронний ресурс] = Geophysical exploration : конспект лекцій=lecture noute / І. О. Федак, І. О. Пятковська, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 72 с. – (Каф. нафтогазової геофізики). – 4 курс.

30. 621.38
Ф33 Федорів, М. Й. Автоматика в електроенергетичних системах [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. Й. Федорів, У. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 111 c. – (Каф. електропостачання та електрообладнання промислових підприємств). – 5 курс.

31. 502.171
Х76 Хомин, В. Р. Нафтогазова геоекологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. Р. Хомин. – 2017. – (Каф. економічної геології). – 3 курс.

32. 621.39
Ч-57 Чигур, І. І. Основи телекерування, телевимірювання та передачі даних [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 78 с. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – 3 курс.

33. 622.276
Я45 Якимечко, Я. Я. Основи нафтової справи [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, О. Р. Кондрат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 318 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). – 1 курс, 2 курс.