Нові надходження літератури за грудень 2017 року

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

94(477.86)
В27
Велика війна у маленькому місті [Текст] : фотоісторія Станиславова часів Першої світової війни / Бондарев І., Гречаник О., Шулепін В., упоряд. – Івано-Франківськ : Мантикора, 2015. – 160 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

101
Г85
Гринів, О. І. Історія української філософії [Текст] / О. І. Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2015. – 304 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

331.45
Б38
Бедрій, Я. І. Охорона праці та медицина катастроф [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бедрій. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2014. – 184 с. : рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

005.93
В52
Виробничий менеджмент [Текст] : підручник / Бутко М. П., ред. – Київ : Центр учбової літ., 2015. – 424 с. : табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

338.48
Г15
Галасюк, С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 178 с. – Бібліогр.: с. 167-173.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
657
Г93
Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літ., 2016. – 424 с. : табл. – Бібліогр.: с. 420-422.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

338.486.1
К59
Козловський, Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – К. : Центр учбової літ., 2015. – 272 с.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

338.488.2
К60
Колективні засоби розміщування Івано-Франківської області [Текст] : довідник 2016 / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 90 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

338.488.2
К60
Колективні засоби розміщування в Івано-Франківській області у 2016 році [Текст] : стат. бюл. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 74 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

338.48-44(1-22)
К88
Кудла, Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. – К. : Центр учбової літ., 2015. –
152 с. – Бібліогр.: с. 147-151.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

338.486
К88
Кудла, Н. Є. Управління якістю в туризмі [Текст] : підручник / Н. Є. Кудла. – К. : Центр учбової літ., 2015. – 328 с. – Бібліогр.: с. 302-313.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

338.486.1
М21
Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 234 с. – Бібліогр.: с. 229-232.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

657
М48
Мельник, Т. Г. Бухгалтерський облік [Текст] : практикум, навч. посіб. / Т. Г. Мельник. – Київ : Кондор, 2014. – 425 с. : табл. – Бібліогр.: с. 386-389.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
330.5
О-51
Окремі показники національних рахунків Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 96 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

658
П44
Подольчак, Н. Ю. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 268 с. – Бібліогр.: с. 259-263.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ДЕРЖАВА І ПРАВО

349.6
Е45
Екологічне право [Текст] : підручник / Гетьман А. П., ред. – Харків : Право, 2014. – 432 с. – Бібліогр.: с. 412-415.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
001
Н34 Наукова та інноваційна діяльність в Івано-Франківській області [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 103 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

531.01
V35
Vekeryk, V. I. Engineering mechanics [Текст] : textbook. Volume 1 : Statics. Kinematics / V. I. Vekeryk, I. Ya. Petryk, I. V. Tsidylo. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2014. – 160 p. : іл.
К-сть прим.: 1 (УчАб. – 1)

502/504
Г85
Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : Кондор, 2015. – 292 с. – Бібліогр.: с. 265-267.
К-сть прим.: 2 (ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 1)

502.51
Л56
Лико, С. М. Гідроекологія [Текст] : навч. посіб. / С. М. Лико, І. Л. Суходольська. – Київ : Кондор, 2017. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-211.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.98
Т78
Труды Российского государственного университета нефти и газа имени Н. М. Губкина [Текст] : сб. науч. ст. по пробл. нефти и газа. № 1 (282) : январь-март 2016 г. – М. : РГУ им. И. М. Губкина, 2016. – 162 с. : рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.73
Д30 Демида, Б. А. Основи адміністрування LAN у середовищі MS Windows [Текст] : навч. посіб. / Б. А. Демида, К. М. Обельовська, В. С. Яковина. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 448 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 483-485.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

622.245.422
K82
Kremieniewski, M. Poprawa stabilnosci sedymentacyjnej zaczynow cementowych [Текст]. № 216 / M. Kremieniewski. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2017. – 156 s. – Бібліогр.: с. 146-149.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

620.22
А94
Афтанділянц, Є. Г. Матеріалознавство [Текст] : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. – Київ : Ліра-К, 2013. – 612 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

614.8
Б38
Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бедрій. – К. : Кондор, 2015. – 286 с. : іл.
К-сть прим.: 2 (УчАб. – 1, К/сх. – 1)

621.9.06
Б91
Бурек, Я. Верстатне обладнання [Текст] : навч. посіб. / Я. Бурек, І. В. Гурей, З. А. Стоцько. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 168 с. : рис. – Бібліогр.: с. 162.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

621.01
В75
Воробйов, М. С. Підгрунтя вдосконалення теорії механізмів [Текст] : монографія / М. С. Воробйов. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2016. – 117 с. : рис. – Бібліогр.: с. 116-117.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

622.24
Д58
Довідник буровика [Текст] : довід. посіб. / М. В. Боровик, М. В. Гордійчук, С. В. Кривуля, В. М. Світлицький. – Харків : Ексклюзив, 2015. – 348 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 343-347.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

621.38
Е50
Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : навч. посіб.: у 4-х т. Т. 4; Кн. 2 : Силова електроніка / В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. В. Сенько [та ін.] ; Сенько В. І., ред. – К. : Каравела, 2013. – 316 с. : іл. – Бібліогр.: с. 307-315.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

811.111
Г60
Голіцинський, Ю. Б. Граматика [Текст] : збірник вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. – 7-ме вид., випр. та допов. – К. : Арій, 2013. – 544 с. – (Англійська мова для школярів).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

808
М59
Микитюк, О. Р. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Микитюк. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 236 с. – Бібліогр.: с. 215-220.
К-сть прим.: 1 (УчАб. – 1)

811.111
Н73
Новий англо-український українсько-англійський словник [Текст] : 60 000 слів / Малишев В. Ф., Петраковський О. Ю., укладачі. – Харків : Промінь, 2013. – 1300 с.
К-сть прим.: 1 (УчАб. – 1)

811.161.2'276.6
П43
Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування [Текст] : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – К. : Кондор, 2013. – 350 с. – Бібліогр.: с. 348.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / І. М. Мазур, У. Я. Анрусів, О. Л. Гальцова, Т. П. Кулик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – 348 с.

Гевик, В. Б. Електронний засіб навчання. Мультимедійний супровід лекційних занять з курсу фізики [Текст]. Ч. ІІ / В. Б. Гевик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 100 с. – (Каф. загальної та прикладної фізики). – 1 курс, 2 курс.

Дербеньова, Л. В. Етика та психологія ділових відносин [Текст] : конспект лекцій / Л. В. Дербеньова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 68 с. – (Каф. документознавства та інформаційної діяльності). – 4 курс.

Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія [Текст] : конспект лекцій / Г. О. Жученко. – 3-є вид. зі змінами і доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 135 с. – (Каф. основ геології та екології). – 2 курс.

Когут, О. В. Вступ до літературознавства [Текст] : конспект лекцій / О. В. Когут, Н. Б. Литвин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 90 с. – (Каф. філології та перекладу). – 1 курс.
39. Мельник, О. Д. Будова речовини [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 166 с. – (Каф. хімії). – 1 курс.

Михайлів, В. І. Техніка високих напруг [Текст] : конспект лекцій / В. І. Михайлів, В. М. Чорноус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 215 c. – (Каф. електротехніки). – 4 курс.

Одосій, З. М. Альбом складальних креслень [Текст] / З. М. Одосій, Л. Д. Пітулей, В. Я. Шиманський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 133 с. – (Каф. комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – 3 курс, 4 курс.

Онисько, О. Р. Основи програмування [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Онисько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 156 с. – (Каф. комп'ютеризовоаного машинобудівного виробництва). – 2 курс.

Основи телекерування, телевимірювання і передач даних [Текст] : конспект лекцій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 44 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій). – 3 курс.

Романенко, Н. В. Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті [Текст] : курс лекцій / Н. В. Романенко, О. В. Когут, Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 97 с. – (Каф. філології та перекладу). – 5 курс.

Середюк, О. Є. Електричний, магнітний та електромагнітний види неруйнівного контролю в нафтогазовій галузі [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Середюк, О. Б. Барна, О. С. Криницький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 348 с.

Стецик, Т. С. Основи зіставного мовознавства [Текст] : конспект лекцій / Т. С. Стецик, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 140 c. – (Каф. філології та перекладу). – 5 курс.

Українсько-французький словник з нафтогазової справи [Текст] = Dictionnaire ukrainien-francais de chantiers petroliers / Р. Яремійчук, Б. Копей, Р. Стефурак, І. Клюфінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 283 с.

Українська мова в перекладознавчому аспекті [Текст] : конспект лекцій / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 222 с. – (Каф. філології та перекладу). – 5 курс.