Нові надходження літератури за вересень 2017 року

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

1. 94
Б77 Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : підручник / О. Д. Бойко. – 6-те вид., стер. – К. : Академія, 2016. – 720 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 717.
К-сть прим.: 3 (УчАб. – 2, К/сх. – 1)

2. 159.9
М17 Максименко, С. Д. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максименко. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літ., 2016. – 272 с. – Бібліогр.: с. 271.
К-сть прим.: 3 (ЧЗСЕ. – 1, УчАб. – 1, К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
3. 330.32
Г14 Гайдуцький, І. П. Інвестування низьковуглецевої економіки: теорія, методологія, практика [Текст] : [монографія] / І. П. Гайдуцький. – К. : Інформаційні системи, 2014. – 374 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 336-373.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

4. 338.484
К68 Коробейникова, Я. С. Стратегія сталого розвитку туризму [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 257 с. : рис., табл. – (Кафедра туризму). – Бібліогр.: с. 206-208.
К-сть прим.: 15 (Н.Аб. – 1, ЧЗСЕ. – 1, УчАб. – 12, К/сх. – 1)

ДЕРЖАВА І ПРАВО

5. 340
П68 Правознавство [Текст] : підручник / Г. І. Балюк, Е. Ф. Демський, І. О. Дзера [та ін.] ; Дзера О.В., ред. – 11-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 632 с. – Бібліогр.: с. 620-621.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ВІЙСЬКОВА СПРАВА

6. 623
Б70 Блокнот зі стрільби і управління вогнем артилерії [Текст] : навч. посіб. / В. М. Петренко, М. М. Ляпа, В. Є. Житник [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2017. – 311 с. – Бібліогр.: с. 472.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

7. 623
Д36 Дерев'янчук, А. Й. Артилерійські гармати [Текст] : навч. посіб.: у 5 ч. Ч. 4 : Прицільні пристрої / А. Й. Дерев'янчук, М. М. Ляпа. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2017. – 242 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

8. 355
П30 Петренко, В. М. Методика воєнно-ідеологічної підготовки [Текст] : навч. посіб. / В. М. Петренко, О. М. Шевченко. – Суми : СумДУ, 2017. – 480 с. – Бібліогр.: с. 472.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

9. 623
Т15 Трофименко, П. Є. Основи бойового застосування артилерії [Текст] : підручник / П. Є. Трофименко, Ю. І. Пушкарьов, В. О. Колесников. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2017. – 499 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 368-370.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

10. 01
Ш35 Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографо-знавство. Бібліографічні ресурси України [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Кондор, 2017. – 220 с. – Бібліогр.: с. 209-210.
К-сть прим.: 2 (УчАб. – 1, К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

11. 502.521
S82 Steliga, T. Ocena skladu zanieczyszczen gleb skazonych TPH i WWA pod katem opracowania technologii ich bioremediacji [Текст]. № 215 / T. Steliga, D. Kluk. – Krakow : In-t Nafty i Gazu-Panstwowy In-t Badawczy, 2017. – 211 c. : іл. – Бібліогр.: с. 185-204.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

12. 55
А28 Адаменко, О. М. Стежками моєї пам'яті. Книга спогадів [Текст] / О. М. Адаменко ; Зоріна Н. О., ред. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017. – 512 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

13. 502/504
Е25 Екологічна безпека нафтогазового комплексу у Західному регіоні України [Текст] : колективна монографія / О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, В. М. Антонюк [та ін.] ; Адаменко Я О., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 384 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 356-383.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

14. 517.3
Ж72 Жиленко, Т. І. Обчислення та застосування кратних і криволінійних інтегралів [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Жиленко, О. А. Білоус. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2017. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 219-223.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

15. 532
К56 Ковальов, І. О. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи [Текст] : навч. посіб. / І. О. Ковальов, О. В. Ратушний. – Суми : СумДУ, 2016. – 250 с. – Бібліогр.: с. 249.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

16. 553.98
О-75 Основи нафтогазової справи [Текст] : навч. посіб. / В. С. Білецький, В. М. Орловський, В. І. Дмитренко, А. М. Похилко. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 312 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 309-311.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

17. 53.08
П18 Параска, Г. Б. Методи та засоби експериментальних досліджень [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Параска, Д. В. Прибега, П. С. Майдан. – К. : Кондор, 2017. – 138 с. – Бібліогр.: с. 133-134.
К-сть прим.: 5 (ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 3, К/сх. – 1)
18. 551.58
П37 План внедрения стратегических направлений адаптации к изменению климата в бассейне Днестра [Текст]. – Женева-Киев-Кишенев : UNECE, 2017. – 49 с. : ил.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

19. 544.7
П43 Погребняк, В. Г. Энергосбережение и эффект Томса (на примере тел, движущихся в воде) [Текст] : монография / В. Г. Погребняк, В. С. Волошин ; Иванюта Ю. Ф., ред. – К. : Освита Украини, 2017. – 440 с. : ил., рис. – Бібліогр.: с. 412-440.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

20. 551.58
С83 Стратегические направления адаптации к изменению климата в бассейне Днестра [Текст]. – Женева-Киев-Кишенев : UNECE, 2015. – 70 с. : ил.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

21. 553.98
Т78 Труды Российского государственного университета нефти и газа имени Н. М. Губкина [Текст] : сб. науч. ст. по пробл. нефти и газа. № 2 (283) : апрель-июнь 2016 г. – М. : РГУ им. И. М. Губкина, 2016. – 141 с. : рис., табл.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

22. 553.98
Т78 Труды Российского государственного университета нефти и газа имени Н. М. Губкина [Текст] : сб. науч. ст. по пробл. нефти и газа. № 3 (284) : июль-сентябрь 2016 г. – М. : РГУ им. И. М. Губкина, 2016. – 168 с. : рис., табл.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

23. 519.7
Ф50 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст] : наук. зб. Вип. 25. – К. : НАН України, 2017. – 186 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

24. 519.7
Ш35 Швець, С. В. Основи системного аналізу [Текст] : навч. посіб. / С. В. Швець, У. С. Швець. – Суми : СумДУ, 2017. – 126 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 123-125.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

25. 621.99
Є60 Ємельяненко, С. С. Нарізування різі: сучасні технології, інструмент [Текст] : навч. посіб. / С. С. Ємельяненко, В. А. Осіпов. – Суми : СумДУ, 2017. – 209 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 208.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

26. 620.9
К56 Ковальов, І. О. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії України [Текст] : навч. посіб. / І. О. Ковальов, О. В. Ратушний. – Суми : СумДУ, 2016. – 201 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-186.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

27. 811.111
Б12 Бабенко, Н. А. Тести з англійської граматики для початкової школи [Текст]. Ч. 1 / Н. А. Бабенко. – Х. : Основа, 2017. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література").
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

28. 811.111
Б12 Бабенко, Н. А. Тести з англійської граматики для початкової школи [Текст]. Ч. 2 / Н. А. Бабенко. – Х. : Основа, 2017. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література").
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

29. 811.111
Б24 Барановська, Т. В. Граматика англійської мови [Текст] = Exercises in english grammar : зб. вправ, навч. посіб. / Т. В. Барановська. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : Логос-М, 2016. – 384 с. – (Учням та абітурієнтам).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

30. 811.111
В31 Верба, Г. В. Граматика сучасної англійської мови [Текст] = Modern English Grammar : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : Логос-М, 2016. – 341 с. : табл. – (Учням та абітурієнтам).
К-сть прим.: 5 (УчАб. – 4, К/сх. – 1)

31. 811.111
К63 Комогорова, М. І. Вчимося запам'ятовувати слова [Текст] / М. І. Комогорова. – Х. : Основа, 2017. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8).
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

32. 811.161.2
Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 4-те вид. випр. і допов. – К. : Алерта, 2014. – 696 с. – Бібліогр.: с. 658-662.
К-сть прим.: 2 (Х.Аб. – 1, К/сх. – 1)

МИСТЕЦТВО

33. 71
М65 Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 64 / Осєтрін М. М., ред. – К. : КНУБА, 2017. – 581 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

34. Брітченко, І. Г. Контролінг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с.

35. Гуцаленко, Л. В. Внутрішньогосподарський контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко. – К. : Центр учбової літ., 2014. – 496 с.

36.
Малинка, О. Я. Опорний конспект лекцій із дисципліни "Маркетингова діагностика" [Електронний ресурс] / О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 67 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу). – 5 курс.

37. Маркіна, І. А. Контролінг для менеджерів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко. – К. : Центр учбової літ., 2013. – 304 с.

38.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Маркетингові дослідження" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" денної і заочної форм навчання / Перевозова І. В., Юрченко О. Б., уклад. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 31 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу). – 5 курс.

39. Насосно-компресорні труби (Труби для продукції) [Електронний ресурс] : довідник / Поліник М. М., уклад. – К., 2017. – 244 с. – У фонді НТБ відсутній, є електронна копія.

40. Перевозова, І. В. Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Перевозова, Н. Б. Юрченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 256 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу). – 5 курс.

41. Перевозова, І. В. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Перевозова, Н. Б. Юрченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 215 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу). – 4 курс.

42. Петренко, Н. О. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : Центр учбової літ., 2015. – 244 с.

43.
Побігун, С. А. Моделювання господарських процесів [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. А. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 41 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу). – 5 курс.

44.
Побігун, С. А. Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. А. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 82 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу). – 5 курс.

45. Поліник, М. М. Бурильна колона [Електронний ресурс] : довідник / М. М. Поліник. – К., 2015. – 291 с. – У фонді НТБ відсутній, є електронна копія.

46. Поліник, М. М. Історія буріння свердловин на нафту та газ в Укураїні [Електронний ресурс] / М. М. Поліник. – К., 2013. – 45 с. – У фонді НТБ відсутній, є електронна копія.

47. Попадинець, І. Р. Технології біржової діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Р. Попадинець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 50 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу). – 5 курс.

48. Устенко, А. О. Глобальна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 100 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу). – 5 курс.

49.
Устенко, А. О. Словник основних термінів з дисципліни "Глобальна економіка" [Електронний ресурс] / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 22 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу). – 5 курс.

50.
Устенко, А. О. Ситуаційні завдання (кейси) з дисципліни "Глобальна економіка" [Електронний ресурс] / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 18 с. – (Каф. маркетингу і контролінгу). – 5 курс.

51. Хомутенко, В. П. Адміністрування податків, зборів, платежів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А. В. Хомутенко ; Хомутенко В. П., ред. – Одеса : Атлант, 2015. – 314 с.

52. Шелегда, Б. Г. Основи управлінського консультування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. Г. Шелегда, О. М. Шарнопольська, Л. М. Василишина ; Шелегда Б. Г., ред. – Донецьк : Епіцентр, 2013. – 188 с.