Нові надходження літератури за травень 2019 року

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ПРИКЛАДНІ НАУКИ

621.317
В47 Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / ред. Б. І. Стадник. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – Т. 79. – Вип. 3. - 90 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.317
В47 Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / ред. Б. І. Стадник. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – Т. 79. – Вип. – 474 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – № 901 : Інформаційні системи та мережі. – 167 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

004.9
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – № 903 : Інформатизація вищого навчального закладу. – 124 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

528
Г35 Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвід. наук.-техн. зб. / ред. К. Р. Третяк.
– Львів : Львів. політехніка, 2018. – Вип. 88. – 62 с.
К-сть прим. : 2 (К/сх. – 2)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

34
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – № 902 : Юридичні науки. – 147 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

528
K90 Kukhtar D. V. Geodesy = Геодезія : practical works=практикум / D. V. Kukhtar. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. – 32 p. – (Departament of Geodesy and Land Management).

А66 Андрусяк А. В. Проектування основ і фундаментів : метод. вказівки для самост. роботи / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 71 с.

А66 Андрусяк А. В. Проектування основ і фундаментів : практикум / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 50 с.

А87 Архипова Л. М. Переддипломна практика : метод. вказівки / Л. М. Архипова, С. В. Качала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с.

Б73 Богатчук І. М. Організація пасажирських автомобільних перевезень : метод. вказівки для вивчення дисципліни / І. М. Богатчук, Л. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 90 с.

В75 Воронич, А. Р. Основи автоматичного керування технічними об'єктами : лаб. практикум / А. Р. Воронич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 50 c.

Г12 Гавадзин Н. О. Оптимізаційні методи і моделі у фінансових системах : метод. вказівки для виконання лаб. робіт / Н. О. Гавадзин, І. В. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 33 с.

Г56 Гнилиця І. Д. Основи порошкової металургії та композиційні матеріали : лаб. практикум / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 80 с.

Г67 Горванко Г. Д. Літологія четвертинних відкладів : лаб. практикум / Г. Д. Горванко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 104 с.

Г67 Горванко Г. Д. Літологія четвертинних відкладів : метод. вказівки / Г. Д. Горванко, М. І. Медвідь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 25 с.

Д31 Демчина М. М. Паралельні програми та обчислення : конспект лекцій / М. М. Демчина, В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 265 с.

Д45 Дикун, Т. В. Організація дорожнього руху : конспект лекцій / Т. В. Дикун, Ф. В. Козак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 64 с.

336.22
Д64 Долішня Т. І. Адміністрування податків : метод. вказівки до практ. занять / Т. І. Долішня. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 45 с.

336.22
Д64 Долішня Т. І. Адміністрування податків : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Т. І. Долішня. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 26 с.

Ж94
Жученко Г. О. Четвертинна геологія : конспект лекцій / Г. О. Жученко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 114 с.

Ж94
Жученко Г. О. Четвертинна геологія : практикум / Г. О. Жученко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 46 с.

Ж94 Жученко Г. О. Четвертинна геологія : метод. вказівки для самост. роботи / Г. О. Жученко, М. І. Медвідь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 38 с.

З-86 Зоріна Н. О. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 64 с.

З-86 Зоріна Н. О. Основи наукових досліджень : метод. рек. / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.

З-86 Зоріна Н. О. Основи наукових досліджень: практикум / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с.

502.5/.7
З-86 Зорін Д. О. Екологічна геологія та екологічне картування : курс. проект / Д. О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 20 с.

К30 Качала Т. Б. Комп'ютерна обробка екологічної інформації : конспект лекцій / Т. Б. Качала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.

К30 Качала Т. Б. Рекультивація порушених земель : конспект лекцій / Т. Б. Качала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 45 с.

К59 Козак, Л. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Л. Ю. Козак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 40 с.

621.22
К65 Концур І. Ф. Гідромашини і компресори : метод. вказівки з розрахунк. роботи / І. Ф. Концур, В. В. Михайлюк, Р. О. Дейнега. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 17 с.

К75 Кочкодан В. Б. Управління продуктами та послугами : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / В. Б. Кочкодан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 116 с.

550.832
К89 Кузьменко Е. Д. Електрометрія :
підручник / Е. Д. Кузьменко, С. М. Кулик, П. Г. Пігулевський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 377 с.

34.
К96 Кушлик О. Ю. Операційний менеджмент : конспект лекцій / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк, М. Ю. Петрина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 58 с.

35.
К96 Кушлик О. Ю. Операційний менеджмент : практикум / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк, М. Ю. Петрина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 72 с.

502.22
М24 Манюк О. Р. Екологія людини : метод. рек. з курс. проектування / О. Р. Манюк, М. І. Мосюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 44 с.

М33 Матвієнків О. М. Практикум по зварюван-ню : практикум / О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 1. – 72 с.

М69 Михайлюк В. В. Проектування гідроприво-ду : конспект лекцій / В. В. Михайлюк, І. Ф. Кон-цур, Р. О. Дейнега. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 196 с.

М69 Михайлюк В. В. Проектування гідроприво-ду : лаб. практикум / В. В. Михайлюк, І. Ф. Кон-цур, Р. О. Дейнега. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 76 с.

М69 Михайлюк В. В. Проектування гідроприво-ду : практикум / В. В. Михайлюк, І. Ф. Концур, Р. О. Дейнега. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 94 с.

М69 Михайлюк Ю. Д. Урбоекологія : метод. вказівки та завдання для виконання курс. робіт / Ю. Д. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 21 с.

М74 Моделювання ІТ-інновацій : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, І. І. Лютак, В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 108 с.

М82 Москальчук Н. М. Урбоекологія : лаб. практикум / Н. М. Москальчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 64 c.

О-64 Організація і планування виробництва : навч. посіб. / М. Ю. Петрина, Л. І. Ріщук, О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 90 с.

О-70 Орфанова М. М. Утилізація та рекуперація відходів: метод. рек. з курс. проектування / М. М. Орфанова, М. І. Мосюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 14 с.

Н40 Нєвєнченко А. І. Маркетинг у туризмі : навч. посіб. / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 246 с.

502.5
Н40 Нєвєнченко А. І. Еколого-вартісна оцінка земель поселенських ландшафтів Коломийського району (для виробничого природокористування і туризму) : монографія / А. І. Нєвєнченко, В. М. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 206 с.

П54 Полянська, А. С. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / А. С. Полянська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 151 с.

614.8
П27 Перкун І. В. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій / І. В. Перкун, В. Г. Погребняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Ч. 1. – 65 с.

614.8
П27 Перкун І. В. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій / І. В. Перкун, В. Г. Погребняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 2. – 75 с.

М69 Проектування гідроприводу : метод. вказівки для вивчення дисципліни / В. В. Михайлюк, І. Ф. Концур, В. М. Івасів, Р. О. Дейнега. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 28 с.

П79 Проектування основ та фундаментів : конспект лекцій / А. С. Величкович, А. В. Андрусяк, В. І. Артим, О. М. Лев. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 96 с.

574
Р15 Радловська, К. О. Загальна екологія : метод. рек. з курс. проектування / К. О. Радловська, М. І. Мосюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 24 с.

33
С13 Савко О. Я. Економіка галузевих ринків : метод. вказівки для практ. та самост. занять / О. Я. Савко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 52 с.

С79 Степанюк Г. С. Фінансовий менеджмент : практикум / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик, М. Ю. Петрина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 84 с.

004.94
Ш64 Ширмовська Н. Г. Інженерія програмного забезпечення : конспект лекцій / Н. Г. Ширмовська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 138 с.

004.94
Ш64 Ширмовська Н. Г. Інженерія програмного забезпечення : метод. вказівки для курс. роботи / Н. Г. Ширмовська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 18 с.

004.94
Ш64 Ширмовська Н. Г. Інженерія програмного забезпечення : метод. вказівки для самост. роботи / Н. Г. Ширмовська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 23 с.

004.94
Ш64 Ширмовська Н. Г. Інженерія програмного
забезпечення : лаб. практикум / Н. Г. Ширмов-ська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 167 с.

Ш64 Ширмовська Н. Г. Технологія паралельних обчислень : лаб. практикум / Н. Г. Ширмовська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 62 с.

Ш68 Шлапак Л. С. Навчальна практика :
метод. вказівки / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 26 с.

Ш92 Штогрин М. В. Перекладацько-технологіч-
на виробнича практика : метод. вказівки / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 27 с.