Нові надходження літератури за грудень 2019 року

БІБЛІОГРАФІЯ

016:2
Р88 Руско Надія Михайлівна : біобліограф. покажч.: (з нагоди 30-річного ювілею молодої вченої) / упоряд. Л. М. Локотош, Х. Д.Струтин-ська. – Калуш : Петраш К. Т., 2019. – 68 с.
К-сть прим. : 1 (ВБОФ. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.31
К57 Когутяк М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації : навч. посіб. / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 2 : FBD-програмування PLC. – 189 с.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 3, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

004.42
П58 Попов Б. О. Розвязування математичних задач у системі комп'ютерної алгебри MAPLE V /
Б. О. Попов. – Київ : ViP, 2001. – 311 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

504
Е45 Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр./ ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофим-чук. – Киів : Юстон, 2019. – № 3 (31). – 94 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

502.5/.7
Н73 Новітня парадигма вилучення природних ресурсів з навколишнього середовища /
В. Г. Андрєєв, Л. Б. Анісімова, Т. Ф. Вичужаніна [та ін.] ; ред. А. Г. Шапара. – Дніпро : ІППЕ НАНУ, 2018. – 128 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

504
П77 Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г. І. Рудько, В. В. Стецюк, В. І. Біланюк [та ін.] ; ред. Г. І . Рудько. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 504 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

502/504
Т49 Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології : близько 3500 термінів / ред.
А. А. Руднік. – Харків : [Б. в.], 2000. – 736 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

351.85
Д43 Дзвінчук Д. І. Український пріоритет: нація, соціум, культура : монографія / Д. І. Дзвінчук, Л. Заграй, В. Кононенко. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. – 268 с.
К-сть прим. : 10 (АбНН. – 8, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

378.4
У59 Університетський менеджмент: підгрунтя запровадження : монографічна серія: у 4 т. Т. 2 / Л. С. Вербовська, І. Л. Дибич, О. Г. Дзьоба
[та ін.] ; наук. ред. В. Н. Парсяк. – Херсон : Гельветика, 2019. – 296 с.
К-сть прим.: 3 (АбНН. – 2, К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

620.9
А65 Андрійчук І. В. Альтернативні паливно-енергетичні ресурси: економічні засади : монографія / І. В. Андрійчук, У. Я. Витвицька. – Івано-Франківськ : Супрун, 2008. – 190 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.323
В39 Ветераны: из истории развития нефтяной
и газовой промышленности. – М. : Нефт. хоз-во, 2019. – Вып. 32. – 168 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

821.161. 2'06
Б90 Будзан Б. П. Дорогою до себе. Майже сповідь : повість-есе / Б. П. Будзан. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка", 2019. – 248 с.
К-сть прим. : 30 (Х.Аб. – 5, АбНН. – 24, К/сх. – 1)

821.161. 2'06
Т17 Там, де вдома / М. Кривцов, М. Терен, В. Сорд [та ін.] ; уклад. Ю. Ілюха. – Харків : АССА, 2019. – 144 с.
К-сть прим. : 2 (Х.Аб. – 2)

821.161.2'06
Я72 Яремійчук Р. С. Дорога крізь життя :
фрагменти спогадів / Р. С. Яремійчук. –
Львів : Корпан Б. І., 2019. – 266 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
Я72 Яремійчук Р. С. Минуле - уже не наша власність / Р. С. Яремійчук. – Львів : Корпан Б. І., 2019. – 428 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
Я72 Яремійчук Р. С. Розхристані багаторічні записи / Р. С. Яремійчук. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – 674 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ФІЛОСОФІЯ

1
Л14 Лагетко В. В. Філософсько-методологічні проблеми сучасного природознавства : зб. ст. різних років і запозичень / В. В. Лагетко. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2019. – 200 с.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 4, К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

502.175
А28 Адаменко Я. О. Лабораторно-аналітичні екологічні дослідження : практикум / Я. О. Ада-менко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 125 с.

502.175
А28 Адаменко Я. О. Лабораторно-аналітичні
екологічні дослідження : метод. вказівки
для самост. та індивід. роботи аспірантів / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 35 с.

502.175
А28 Адаменко Я. О. Методи дистанційного зондування Землі в екології : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 85 с.

502.175
А28 Адаменко Я. О. Методи дистанційного зондування Землі в екології : метод. вказівки
для самост. роботи аспірантів / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 24 с.

502.175
А28 Адаменко Я. О. Методи дистанційного зондування Землі в екології : практикум / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 30 с.

004.9
А28 Адаменко Я. О. Методи картографування екологічної інформації в ГІС : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 108 с.

004.9
А28 Адаменко Я. О. Методи картографування екологічної інформації в ГІС : метод. рек. для самост. роботи аспірантів / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.

004.9
А28 Адаменко Я. О. Методи картографування екологічної інформації в ГІС : практикум / Я. О.Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 25 с.

001.891
А28 Адаменко Я. О. Методи математичного оброблення екологічних наукових досліджень : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи аспірантів / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 71 с.

001.891
А28 Адаменко Я. О. Методи математичного оброблення екологічних наукових досліджень : практикум для аспірантів спец. 101 «Екологія» / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 33 с.

001.891
А28 Адаменко Я. О. Методи математичного оброблення екологічних наукових досліджень : конспект лекцій для аспірантів спец. 101 «Екологія» / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 43 с.

004.9
А28 Адаменко Я. О. Методи обробки екологічної інформації : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.

004.9
А28 Адаменко Я. О. Методи обробки екологічної інформації : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи аспірантів / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 35 с.

004.9
А28 Адаменко Я. О. Методи обробки екологічної інформації : практикум / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 29 с.

001.891
А28 Адаменко Я. О. Методологія екологічних досліджень : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 76 с.

001.891
А28 Адаменко Я. О. Методологія екологічних досліджень: метод. вказівки для самост. роботи / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с.

001.891
А28 Адаменко Я. О. Методологія екологічних досліджень : практикум / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 40 с.

В19 Василів Н. Ю. Екобіологія : практикум / Н. Ю. Василів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 71 с.

621.316
Г52 Гладь І. В. Електричні апарати : конспект лекцій / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 126 с.

004.7
З-40 Заячук Я. І. Інформаційна мережа Інтернет: конспект лекцій / Я. І. Заячук, Т. В. Гуменюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 90 с.

681.5
І-29 Ідентифікація і моделювання технологічних об'єктів галузі : метод. вказівки для виконання курс. роботи / М. В. Шавранський, В. М. Гара-симів, М. Є. Майкович [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 84 с.

005.95/.96
К41 Кінаш І. П. Менеджмент і адміністрування (блок-управління персоналом) : конспект лекцій / І. П. Кінаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 163 с.

К68 Король С. В. Вступ до фаху : метод.
вказівки для дистанц. вивчення дисципліни / С. В. Король, Т. І. Войтків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 47 с.

К68 Король С. В. Страховий менеджмент : метод. вказівки для дистанц. вивчення дисципліни / С. В. Король, Т. І. Войтків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 55 с.

001.891
К76 Кошлак Г. В. Наукові дослідження в області будівельної фізики : метод. вказівки до розрах. – граф. роботи / Г. В. Кошлак, Б. А. Кутний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 17 с.

620.9
К76 Кутний Б. А. Енергозберігаючі технології : конспект лекцій / Б. А. Кутний, Г. В. Кошлак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 106 с.

К96 Кушлик О. Ю. Стратегічне управління : метод. вказівки для самост. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 52 с.

К96 Кушлик О. Ю. Стратегічне управління : практикум / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк, С. А. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 111 с.

622.276.05
Л98 Лях М. М. Методи розрахунку нафтогазового обладнання : метод. вказівки для вивчення дисципліни / М. М. Лях, Н. В. Федоляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 97 с.

005.8
М60 Милошевич Драган. З. Набор инструментов для управления проектами : инструменты и приемы для практикующего project-менеджера / Драган. З. Милошевич ; ред. С. И. Неизвестный; пер.с англ. Е. В. Мамонтова. – М. : Академия Айти; ДМК Пресс, 2008. – 729 с.

621.3
М69 Михайлів В. І. Електротехніка та електропостачання : конспект лекцій з вивчення дисципліни / В. І. Михайлів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 70 с.

681.5
О-75 Основи автоматики і автоматизація технологічних процесів : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. М. Гарасимів, М. Є. Майкович, Г. Г. Зварич, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 54 с.

811.112.2
С59 Сокол Г. Р. Контрольні роботи з німецької мови : метод. вказівки / Г. Р. Сокол. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 63 с.

Ф15
Фадєєва І. Г. Фінансовий контролінг :
метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Г. Фадєєва, О. І. Гринюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 48 с.

621.3
Ч-75 Чорноус В. М. Електротехніка: теорія електричних кіл : лекц. презентація / В. М. Чорноус, В. В. Циганчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 1. – 45 с.

004.7
Ш14
Шавранський М. В. Комп'ютерні системи передачі даних : метод. вказівки до виконання практ. занять / М. В. Шавранський, Є. П. Майко-вич, Г. Г. Зварич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 35 с.

V30
Vasyliv N. Life Safety and Civil Protection : practical course / N. Vasyliv, G. Kryvenko. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. – 108 p. – (Department of Environmental Technology and Labor Safety).