Нові надходження літератури за листопад 2019 року

ГАЗЕТИ. ПРЕСА

070
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2019. – Вип. 3 : Журналістські науки. - 171 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

070
К35 Кемпбелл С. Не бачу злого, не чую злого / С. Кемпбелл, Р. Саузерн. – Черкаси : Стефанус, 1993. – 142 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ІСТОРІЯ

94(477)"1939/1945
Б12
Бабин Яр: історія і пам'ять / ред. В. Гриневич, П. Магочій. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 352 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

4. 94(100-87)
Б61 Білінський В. Б. Країнна Моксель, або Московія : істор. дослідження: у 3 кн. Кн. 3 / В. Б. Білінський. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Тернопіль : Богдан, 2015. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(100-87)
Б61
Білінський В. Б. Країнна Моксель, або Московія : роман-дослідження: у 3 кн. Кн. 2 / В. Б. Білінський. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Тернопіль : Богдан, 2017. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(100-87)
Б61
Білінський В. Б. Країнна Моксель, або Московія : роман-дослідження: у 3 кн. Кн. 1 / В. Б. Білінський. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Тернопіль : Богдан, 2018. – 376 с. :
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(477)
"1945/1991"
В82 Вронська Т. Повторники: приречені бранці ГУЛАГу (1948-1953 рр.) / Т. Вронська. – Київ : Темпора, 2019. – 420 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(477)
"1917/2014"
Е68 Епплбом Е. Червоний Голод. Війна Сталіна проти України / Е. Епплбом. – Київ : HREC PRESS, 2018. – 440 c.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(477)
К30 Качковський Л. Як Україна випала з орбіти Заходу : соціо-істор. есей / Л. Качковський. – Броварі : Українська ідея, 2006. – 128 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(477)
"1917/1920"
Н12
На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914-1921 років. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 152 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94
П39
Плохій С. Убивство у Мюнхені по червоному сліду / пер.з англ. С. Плохій. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 512 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(100)
П39
Плохій С. Ялта. Ціна миру / С. Плохій. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 414 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(477)"134/1648"
Р89 Русь "Після Русі". Між короною і булавою.Українські землі від королівства Русі
до Війська Запорозького / В. М. Горобець, М. М. Волощук, А. Г. Плахонін [та ін.]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 351 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(477)".../084"
Т42 Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походення українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін
[та ін.]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 351 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

94(477)"1921/1991"
Я49 Якубова Л. В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні / Л. Якубова, Я. Примаченко. – Харків : Клуб. сімейн. дозвілля, 2016.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.8
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. № 908 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / ред.
Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – 91 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)
НАУКА

001
Н34
Наукова та інноваційна діяльність в Івано-Франківській області : стат. зб. / ред.
Ю. О. Макар. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2019. – 125 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПСИХОЛОГІЯ

159.9
В88
Вуйчич Н. Життя без обмежень.
Шлях до неймовірно щасливого життя / пер.з рос. Н. Вуйчич – 3-тє вид. – Київ : Форс Україна, 2018. – 352 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)
СУСПІЛЬНІ НАУКИ

34
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – № 906 : Юридичні науки. - 163 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

343
З-43 Звіт національного антикорупційного бюро України за I півріччя 2019 року. – Київ : НАБУ, 2019. – 78 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

314
Н31 Населення Івано-Франківщини : стат. зб. / ред. О. В. Костюк. – Івано-Франківськ : Головне упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2019. – 116 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

338.45
П81 Промисловість Івано-Франківщини за 2018 рік : стат. зб. / ред. Ю. О. Макар. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2019. – 138 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

502/504
Д58
Довкілля Івано-Франківщини : стат. зб. / ред. Ю. О. Макар. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2019. – 170 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

621.37
В53
Вісник Національного університету
"Львівська політехніка" / ред. Н. І. Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – № 909 : Радіоелектроніка та телекомунікації. - 87 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

821.161.3
А48
Алексієвич С. У війни не жіноче обличчя / пер. з рос. С. Алексієвич. – Харків : Віват, 2016. – 400 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
А64 Ананьєв В. Сліди на дорозі / В. Ананьєв. – 4-те вид. – [Б. м.] : [Б. в.], 2019. – 376 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
А72
Антологія краю: Долина, Болехів, околиці / ред. О. Дяк. – Львів : Логос, 2000. – 406 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
А86 Артемова Л. Три истории о любви : повесть / Л. Артемова. – Київ : Факт, 2008.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.133.1
Б46 Бенцони Ж. Спальня королевы / пер.с франц. Ж. Бенцони. – М. : Эксмо, 2012. – 544 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
Б76 Божок Г. І. Божий промисел від трипільців до українців : зб. поезій / Г. І. Божок. – Харків : Лідер, 2011. – 148 с.
К-сть прим. : 1 Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
Б76
Божок Г. І. Божий промисел від трипільців до українців : громад. світогляд. поезія / Г. І. Божок. – Харків : Лідер, 2012. – 264 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

32. 821.162.1
В55 Вишневский Я. Любовница / Я. Вишневский. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – 224 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

33. 821.112.2
Г44 Гете Й. В. Фауст : трагедия / Й. В. Гете ; пер.з нім. М. Лукаш. – Київ : Вид-во Жупанського, 2013. – 629 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
Д53
Дмитрук А. В. Це моя і твоя війна / А. В. Дмитрук. – Дрогобич : Коло, 2017. – 126 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
Д40 Джефферсон Д. Дитя зла / пер.с англ. Д. Джефферсон. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2007. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
Д42 Джонсон А. Дерзкий поцелуй / пер.с англ. А. Джонсон. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2010. – 352 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
Д60
Додд К. Роковой бал / пер.с англ. К. Додд. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2006. – 304 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
Ж15 Жадан С. Антена : поезії / С. Жадан. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2018. – 304 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
З-12
Забужко О. "І знов я влізаю в танк..." : вибрані тексти 2012-2016: статті, есе, інтерв'ю, спогади / О. Забужко. – Київ : Комора, 2016. – 413 с.
К-сть прим. : 1 Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
І-36
Іздрик Ю. Р. Номінація : [книги і твори] / Ю. Р. Іздрик. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 311 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
(73)
И21
Иванович Д. Искатели сокровищ / пер.с англ. Д. Иванович. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2015. – 285 с.
К-сть прим. : 1 Х.Аб. – 1)

821.111(73)
К21
Кард О. Гра Ендера / пер.з англ. О. Кард. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2013. – 272 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
К27
Картленд Б. В огне любви / пер.с англ. Б. Картленд. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2008. – 240 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
К27
Картленд Б. Где бы ты ни был / пер.с англ. Б. Картленд . – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2008. – 236 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
К27 Картленд Б. Отель "Парадиз" / пер.с англ. Б. Картленд. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2008. – 240 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
К27
Картленд Б. Ради любви / пер.с англ. Б. Картленд . – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2009. – 236 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
К27
Картленд Б. Сердце в раю / пер.с англ. Б. Картленд. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2009. – 236 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
К27
Картленд Б. Спасти Розанну / пер.с англ. Б. Картленд. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2009. – 236 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.112.2(436)
К30 Кафка Ф. Перевтілення : зб. вибраних творів / пер.з нім. Ф. Кафка. – Київ : O.K. Publishing, 2017. – 160 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
К76 Кошкіна С. Майдан. Нерозказана історія / С. Кошкіна. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 400 с. : іл.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
К95
уць М. Аскольдова могила : поема / М. Куць. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2013. – 232 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
М14
Майдан. Свідчення. Київ, 2013-2014 роки / ред. Л. Фінберг, У. Головач. – Київ : Дух і Література, 2016. – 784 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
М17
Максвелл К. Когда мечты сбываются / пер.с англ. К. Максвелл. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2013. – 334 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
М17 Максвелл К. Поединок двух сердец / пер.с англ. К. Максвелл. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2012. – 302 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
М17
Максвелл К. Скандальный брак / пер.с англ. К. Максвелл. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2010. – 318 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
М19 Маллинс Д. Сладкий грех / пер.с англ. Д. Маллинс. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2012. – 349 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
М19 Маллинс Д. Твое прикосновение / пер.с англ. Д. Маллинс. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2008. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
М17
Максвелл К. Твоя навсегда / пер.с англ. К. Максвелл. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2009. – 350 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
(73)
М45
Мейсон К. Замок любви / пер.с англ. К. Мейсон. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2011. – 368 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
М67
Митчард Ж. Рожденные в полночь / пер.с англ. Ж. Митчард. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2011. – 285 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.1'06
М82
Москвин С. Л. Сверхсекретный объект: роман / С. Л. Москвин. – М. : Эксмо, 2004. – 416 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
О-70
Орвелл Д. 1984 : роман / Д. Орвелл ; пер.з англ. – Київ : Вид-во Жупанського, 2019. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
П40
Плужник Є. П. Три збірки / Є. П. Плужник. – Київ : Темпора, 2018. – 280 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
П64
Потаніна І. Історія однієї істерії : роман / І. Потаніна. – Київ : Зелений пес, 2007. – 352 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111(73)
Р58
Робертс Н. Северное сияние : роман / Н. Робертс ; пер.с англ. – М. : Эксмо, 2007. – 448 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.1'06
С17
Самаров С. В. Департамент Х. Прощальная молитва / С. В. Самаров. – М. : Эксмо, 2011. – 320 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.1'06
С17
Самаров С. В. Невольник силы : роман / С. В. Самаров. – М. : Эксмо, 2009. – 352 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
Т76
Трохим С. 1986. Чорнобильські хроніки: людський фактор, замовчування правди, зона відчуження, параліч майбутнього, мутація / С. Трохим. – Брустурів : Дискурс, 2016. – 224 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
У45
Українець О. Малхут : роман / О. Українець. – Харків : Фабула, 2017. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
Х85
Хоткевич Г. Тараси : роман / Г. Хоткевич. – Львів : Апріорі, 2017. – 656 с.
К-сть прим. : 1 Х.Аб. – 1)

821.111
Ш81
Шоу Б. Вибрані твори / Б. Шоу ; пер.з англ. – Київ : Вид-во Жупанського, 2008. – Т. 1. - 332 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
Ш81
Шоу Б. Вибрані твори / Б. Шоу ; пер.з англ. – Київ : Вид-во Жупанського, 2009. – Т. 2. - 461 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.111
Ш81
Шоу Б. Вибрані твори / Б. Шоу ; пер.з англ. – Київ : Вид-во Жупанського, 2010. – Т. 3. - 384 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
Я22
Яворівський В. О. У мене вечеряв Ісус. Княгиня Ольга - велика грішниця, яка стала святою : роман / В. О. Яворівський. – Київ : Брайт Букс, 2019. – 344 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Б75
Боднар Р. Т. Контроль проникаючими випромінюваннями : метод. вказівки для виконання курс. проектів / Р. Т. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 74 с.

Б75
Боднарук І. Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / І. Л. Боднарук, Л. Л. Перович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 213 с.

Б83
Борущак Л. О. Моделювання та аналіз конструкцій машин : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи / Л. О. Борущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 9 с.

Б83
Борущак Л. О. Основи аналізу напружено-деформованого стану : лаб. практикум / Л. О. Борущак, Я. Б. Сторож, В. Г. Панчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 37 с.

Б91
Бурак К. О. Тахеометричне знімання : метод. вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи / К. О. Бурак, М. І. Феношин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 25 с.

Б91
Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини : лаб. практикум / М. М. Слепко, І. В. Воєвідко, Л. Р. Юрич, А. І. Різничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.

В19
Василик О. Б. Промисловий маркетинг : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. Б. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 19 с.

Д18 Данилюк-Черних І. М. Виробнича практика : метод. вказівки / І. М. Данилюк-Черних, Л. С. Тришак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 20 с.

К25 Карпик Р. Т. Основи проектування та виготовлення штампів і прес-форми :
навч. посіб. / Р. Т. Карпик, Н. О. Костюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 3 : Проектування штампів для холоднолистового штампування. - 271 с.

К65 Копей Б. В. Основи надійності нафто-газових машин та обладнання : навч. посіб. / Б. В. Копей, С. І. Гладкий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Т. 1. - 306 с.

К92
Купер І. М. Розробка та експлуатація нафтових родовищ : метод. вказівки / І. М. Купер. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 14 с.

622.276.031
К92
Купер І. М. Фізика нафтового і газового пласта : конспект лекцій / І. М. Купер, А. В. Угриновський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 250 с.

Л96
Лютак З. П. Акустичний контроль : лаб. практикум / З. П. Лютак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 63 с.

М20
Малярчук О. М. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці : метод. вказівки / О. М. Малярчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 62 с.

М29
Мартинюк Р. Т. Організація спорудження газонафтопроводів. Організація ремонту газонафтопроводів : метод. вказівки для
самост. та індивід. роботи студентів / Р. Т. Мартинюк, Н. Я. Дрінь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 40 с.

Н63
Николин У. М. Електроживлення
систем зв'язку : лаб. практикум / У. М. Николин, П. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 74 с.

Н63
Николин У. М. Електротехнологічні установки : конспект лекцій / У. М. Николин, П. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 134 с.

П77 Приходько М. М. Управління земельними ресурсами : метод. вказівки для виконання курс. роботи / М. М. Приходько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 17 с.

С12 Сабадуха В. О. Метафізика суспільного
та особистісного буття : монографія / В. О. Сабадуха. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 647 с.

С13 Савчин Н. Б. Зіставна лексикологія : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 120 с.

С13 Савчин Н. Б. Стилістика ОІМ : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 78 с.

С30 Семенцов Г. Н. Теорія автоматиного керування : метод. вказівки для виконання курс. роботи / Г. Н. Семенцов, Л. І. Фешанич, Г. Г. Зварич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 20 с.

С89
Судук І. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / І. І. Судук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 68 c.

П77
Тараєвська Л. С. Економіка природокористування : метод. вказівки до вивчення дисципліни для студентів спец. "Екологія", "Технологія захисту" / Л. С. Тараєвська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 65 с.

Х76 Хомин В. Р. Кваліфікаційна магістерська робота : метод. рекомендації / В. Р. Хомин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 52 с.

100.
Х76 Хомин В. Р. Переддипломна практика : метод. вказівки / В. Р. Хомин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 21 с.

657
Ч-59
Чижевська Л. В. Методика викладання облікових дисциплін : навч. посіб. / Л. В. Чижевська. – Житомир : Пута, 2003. –
503 с.

Ч-96
Чучук Ю. В. Практична підготовка : лаб. практикум для виконання лаб. і самост. робіт / Ю. В. Чучук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 178 с.

Я45
Якимів Й. В. Технологія послідовного перекачування різносортних нафтопродуктів : курс. проектування / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – Івано -Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 89 с.