Нові надходження літератури за червень 2019 року

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

32(1-87)
Р33 Режим Путіна: перезавантаження-2018 : [монографія] / ред. М. Розумний. – Київ : НІСД, 2018. – 480 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

34
Н73 Новини науки та прикладні наукові розробки : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 28 жовт. 2018 р. / відпов. за вип : М. А. Голденблат. – Львів : Гуляєв В. М., 2018. – зб. наук. пр. : Т. 1. – 122 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

504
Е45 Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / ред. : О. С. Волошкіна, О. М . Трофимчук. – Київ : Юстон, 2019. – № 1 (29). – 100 с. : рис., табл.
К-сть прим. : 3 (АбНН. – 2, К/сх. – 1)

504.61
Р83 Рудько Г. І. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України : монографія / Г. І. Рудько, Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – у 2 т. : Т. 1. – 464 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

504.61
Р83 Рудько Г. І. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України : монографія / Г. І. Рудько, Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – у 2 т. : Т. 2. – 376 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

519.81
Т33 Теорія прийняття рішень : міжнар. наук. симпозіум "Інтелектуальні рішення" ; матеріали IX міжнар. школи-семінару 15-20 квіт. 2019 р. / ред. Л. Ф. Гуляницький. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2019. – 236 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ГІРНИЧІ НАУКИ

622.276.66
K22 Kasza P. Zabiegi hydraulicznego szczelinowania zloz niekonwencjonalnych i metody ich analizy / P. Kasza. – Krakow : In-t Nafty i Gazu, 2019. – 147 s.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.831
Р83 Рудько Г. І. Провали. Деформації земної поверхні над гірничими виробками і карстами : [монографія] / Г. І. Рудько, А. М. Гайдін. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 196 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

662.75
S83 Stepien Z. Stosowanie paliw etanolowych do silnikow o zaplonie iskrowym / Z. Stepien, M. Zolty. – Krakow : In-t Nafty i Gazu, 2019. – 339 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

В64
Возняк Л. В. Гідромеханіка : навч. посіб. / Л. В. Возняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 301 с.

К78 Кравець О. Я. Землевпорядне проектування : конспект лекцій / О. Я. Кравець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 86 с.

К89 Кузьмин В. М. Концепції управління : конспект лекцій / В. М. Кузьмин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 211 с.

С30 Семчук Я. М. Захист атмосферного повітря від забруднень : навч. посіб. / Я. М. Семчук, Л. Я. Савчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 198 с.

С31 Сенчішак В. М. Теорія механізмів і машин : метод. вказівки та завдання до курс. роботи / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович, В. В. Буй. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 44 с.