Нові надходження літератури за лютий 2019 року

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

532.6
В47 Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : монографія : у 2 т. / І. С. Кісіль, Р. Т. Боднар, В. Б. Біліщук [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Т. 2 : Методи обертової краплі, розгорнутого меніска, витягування тіл, вимірювання крайового кута змочування. - 406 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим. : 5 (АбНН. – 13, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)
МОВОЗНАВСТВО

81.432.4
Н50 Немецко-русский словарь / ред. И. В. Рахма-нова. – М. : Совет. энциклопедия, 1987. – 576 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

53
L97 Lutsyshyn T. I. Physics = Фізика : laboratory course=лабораторний практикум англ. мовою. Part 2 : Molecular physics=Молекулярна фізика / T. I. Lutsyshyn, O. V. Shevchuk, N. O. Shkol'na. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. – 28 p. – (Department of General and Applied Physics).

620.198
А72 Антонюк В. С. Контроль параметрів якості функціональних покриттів : монографія / В. С. Антонюк, Г. С. Тимчик, Ю. Ю. Бондарен-ко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2018. – 396 с.

621.91
А72 Антонюк В. С. Теплові явища при обробці матеріалів різанням : навч. посіб. / В. С. Антонюк,
С. Ан. Клименко, С. А. Клименко. – Київ : НТУУ КПІ, 2014. – 156 с.

577
Б63 Біофізика в задачах та прикладах : навч. посіб. / В. С. Антонюк, Г. С. Тимчик, М. О. Бондаренко
[та ін.]. – Київ : НТУУ КПІ, 2015. – 208 с.

621
В14 Вакуумно-плазменные технологии в ремонтном производстве : монография / В. А. Лойко, В. С. Ивашко, С. А. Клименко [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2007. – 192 с.

681.2
В53 Вислоух С. П. Інформаційні технології в задачах технологічної підготовки приладо- та машинобудівного виробництва : монографія / С. П. Вислоух. – Київ : НТУУ КПІ, 2011. – 488 с.

53
Г27 Гевик В. Б. Електронний засіб навчання. Мультимедійний супровід лекційних занять з курсу фізики / В. Б. Гевик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Ч. 3. - 120 с.

658
Д18 Данилюк М. О. Наскрізна програма переддипломної практики для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійна програма "Бізнес-економіка" та "Економіка довкілля і природних ресурсів" : метод. вказівки / М. О. Данилюк, І. М. Метошоп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 16 с.

338.58
Д18 Данилюк М. О. Управління витратами : метод. вказівки до курс. роботи / М. О. Данилюк, І. М. Метошоп, О. Я. Савко. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 61 с.

004.7
З-40 Заячук Я. І. Захист інформації у комп'ютерних системах : метод. вказівки
для самост. роботи / Я. І. Заячук, І. І. Возний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 29 с.

004.7
З-40 Заячук Я. І. Архітектура обчислювальних систем : метод. вказівки для самост. роботи / Я. І. Заячук, А. М.Лазорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 26 с.

338.48
К68 Коробейникова Я. С. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт зі спеціальності 242 - "Туризм" / Я. С. Коробейникова, О. В. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 49 с.

338.48
К68 Коробейникова Я. С. Методичні вказівки до виконання бакалаврських робіт зі спеціальності "Туризм" / Я. С. Коробейникова, О. В. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 47 с.

316.6
К78 Кравченко В. Ю. Етика ділових відносин і конфліктологія : метод. вказівки / В. Ю. Кравченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 59 с.

608.1
К89 Кузнецов Ю. М. Патентознавство та авторське право : підручник / Ю. М. Кузнецов. – Київ : Кондор, 2005. – 428 с.

004.9
Л12 Лаба О. В. Видавничі інформаційні системи : конспект лекцій / О. В. Лаба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 80 с.

553.98
Л72 Лозинський О. Є. Основи геології нафти і газу : лаб. практикум / О. Є. Лозинський, О. М. Трубенко, Т. В. Калиній. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 97 с.

811.161.2
М12 Магрицька І. В. Українська мова
(за професійним спрямуванням) : практикум / І. В. Магрицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 41 с.

621.791
М33 Матвієнків О. М. Проектування зварних конструкцій : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 20 с.

621.791
М33 Матвієнків О. М. Практикум по зварюванню : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с.

621.791
М33 Матвієнків О. М. Ремонт трубопроводів і конструкцій : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с.

001.8
М54 Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. С. Антонюк, Л. Г. Полонський, В. І. Аверченков, Ю. А. Малахов. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – 276 с.

1
О-53 Олексишин О. О. Філософія : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. О. Олексишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 96 с.

519.8
О-54 Олійник А. П. Моделювання систем : практикум / А. П. Олійник, Б. С. Незамай. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 109 с.

621.793
П48 Покриття у приладобудуванні : монографія / В. С. Антонюк, Г. С. Тимчик, Ю. Ю. Бондаренко
[та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 360 с.

622.24
С40 Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості : метод. вказівки для практ. занять / І. І. Чудик, В. М. Чарковський, М. М. Слепко, Л. Р. Юрич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 49 с.

622.279.8
У27 Угриновський А. В. Проектування систем збору і підготовки газопромислової продукції : курс. проектування / А. В. Угриновський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 63 с.

620.9
Я22 Яворський А. В. Відновлювальна енергетика : лаб. практикум / А. В. Яворський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 89 с.

622
Я45 Якимечко Я. Я. Морські нафтогазові технології: конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, С. О. Овецький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 198 с.