Нові надходження літератури за липень 2019 року

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Книги

1. 330.1
E20 Economic theory : textbook / I. Bodnaruk, R. Matskiv, T. Topolnytska, H. Malyk. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. – 117 p

2. 622.276.04
O-95 Oveckiy S. O. Offshore Petroleum Technologies : the concept of lectures (Module 1) / S. O. Oveckiy, Ya. Ya. Yakymechko, Ya. M. Femyak. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2018. – 141 p.

3. 622.276
V85 Volchenko D. O. Technology Development of Oil Fields= Технологія розробки нафтових родовищ : lekture notes=конспект лекцій / D. O. Volchenko, I. M. Dragan. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. – 121 с.

4. 528.5
Г35 Геодезичне приладознавство : навч. посіб. / І. С. Тревого, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 186 с.

5. 624.131.1
Г66 Гоптарьова Н. В. Інженерна геологія : конспект лекцій / Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 101 с.

6.
Є27 Євчук О. В. Цифрова техніка та мікропроцесори : лаб. практикум / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 60 с

7.
З-86 Зоріна Г. П. Туроперейтинг : конспект лекцій / Г. П. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 106 с.

8.
К25 Карпаш О. М. Нормативно-правові засади стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення : конспект лекцій / О. М. Карпаш, Г. М. Когут. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 164 c.

9. 657.6
К30 Кафка С. М. Аудит : конспект лекцій / С. М. Кафка, О. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 303 с.

10.
К65 Копей В. Б. Мова програмування VBA для інженерів : навч. посіб. / В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 126 с.

11.
К65 Копей В. Б. Мова програмування Python для інженерів і науковців : навч. посіб. / В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 272 с.

12.
К90 Кулик Т. П. Організація, планування і управління виробництвом : навч. посіб. / Т. П. Кулик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 232 с.

13.
М19 Малик Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : конспект лекцій / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 123 с.

14. 53
М34 Матеїк Г. Д. Фізика : електронний засіб навчання. Ч. 1 / Г. Д. Матеїк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 90 с.

15.
О-66 Орлова В. К. Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика : конспект лекцій / В. К. Орлова, С. М. Кафка, О. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 137 с.

16.
П14 Палагнюк М. М. Філософія та соціологія : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 175 с.

17. 622.276.05
П16 Паневник О. В. Методи дослідження нафтогазових машин : конспект лекцій / О. В. Паневник, Д. О. Паневник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 100 с.

18. 622.692.4.07
П33 Пиріг Т. Ю. Механіка грунтів в трубопровідному будівництві : конспект лекцій / Т. Ю. Пиріг, В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 79 с.

19.
П41 Побігун С. А. Моделювання маркетингової діяльності : конспект лекцій / С. А. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 42 с.

20. 553
П57 Поплюйко А. Г. Геологія родовищ корисних копалин : конспект лекцій / А. Г. Поплюйко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 170 с.

21.
Р49 Ріба-Гринишин О. М. Світ країн другої іноземної мови. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : конспект лекцій / О. М. Ріба-Гринишин, М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 1. – 75 с.

23. 330.34
С13 Савчин І. З. Історія економіки та фінансової думки України : конспект лекцій / І. З. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 111 с.

24. 658.562
С76 Станьковська І. М. Ділове адміністрування: управління якістю : конспект лекцій / І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 86 с.

25.
Т38 Технології зміцнення та відновлення деталей і конструкцій : конспект лекцій / М. Й. Бурда, Д. Л. Луцак, Л. Д. Луцак, І. В. Цап. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 213 с.

26.
Ч-41 Челядин Л. І. Наукові основи промислової екології : конспект лекцій / Л. І. Челядин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 120 с.

27.
Ш95 Шуляр І. О. Прогресивні методи формоутворення деталей нафтогазового машинобудування : конспект лекцій / І. О. Шуляр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч 1. : Електроерозійна обробка. – 240 с.

28. 330.101.54
Я94 Яцюк О. С. Мікроекономіка : навч. посіб. / О. С. Яцюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 195 с.

29.
Басараба Ю. Б. Фізика. Розв'язування задач : у двох частинах: практикум / Ю. Б. Басараба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Постійний струм. – 334 с.

Методички

1. 1
A55 Andrusiv L. Philosophy : methodical instructions / L. Andrusiv. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. – 55 p.

2. 517.95
B22 Bandura A. I. Partial differential eguations : practices / A. I. Bandura, I. Ye. Ovchar, I. R. Tymkiv. – Ivano-Frankivs'k : IFNTUOG, 2019. – 111 p.

3. 629.33
M52 Melnyk V. M. Introduction to specialty = Вступ до фаху : laboratory workshop=лабораторний практикум / V. M. Melnyk, M. M. Hnyp. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. – 66 p.

4. 001.891
M85 Moroz L. B. Technology of scientific researches : practice manual / L. B. Moroz, I. M. Dragan. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. – 47 p.

5. 547
P80 Polutrenko М. Organic Chemistry = Органічна хімія : laboratory practice=лаб. практикум / М. Polutrenko, G. Gritsulyak. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. – 94 p.

6.
R12 Rachkevych R. V. Fundamentals of machines and mechanisms designing: tutorial and tasks for calculation work = Основи проектування машин і механізмів : tutorial and tasks for calculation work=метод. вказівки та завдання для розрахун. роботи / R. V. Rachkevych, V. M. Senchishak,
V.Ya. Popovych. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. – 45 p.

7. 622.276
V85 Volchenko D. O. Technology Development of Oil Fields = Технологія розробки нафтових родовищ : guidance booklet=метод. вказівки / D. O. Volchenko. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 24 с.

8.
А65 Андрійчук І. В. Стратегічне управління бізнесом : метод. вказівки для вивч. дисципліни / І. В. Андрійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 46 c.

9. 338.46
Б48 Бережницька У. Б. Інтелектуальний бізнес : метод. вказівки для практ. занять та самост. роботи / У. Б. Бережницька, О. Я. Савко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 54 с.

10. 004.3
Б61 Біліщук В. Б. Мікроконтролери в приладобудуванні : практикум / В. Б. Біліщук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 47 с.

11. 681.2
Б61 Біліщук В. Б. Використання САПР в приладобудуванні : практикум / В. Б. Біліщук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 40 с.

12. 539.4
В19 Василик А. В. Механіка руйнування зварних конструкцій : практикум / А. В. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 62 с.

13.
В29 Венгринюк М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 100 с.

14.
В54 Витвицька У. Я. Стратегічне управління фінансами : метод. вказівки для вивч. дисципліни / У. Я. Витвицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 68 c.

15.
Г20 Гаранін О. А. Теорія пружних хвиль : лаб. практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 36 с.

16. 624.131.1
Г66 Гоптарьова Н. В. Інженерна геологія : курс. проектування / Н. В. Гоптарьова, М. І. Медвідь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 14 с.

17. 624.131.1
Г66 Гоптарьова Н. В. Інженерна геологія : лаб. практикум / Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 80 с.

18. 624.131.1
Г66 Гоптарьова Н. В. Інженерна геологія :
метод. вказівки для вивчення дисципліни / Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 29 с.

19.
Г67 Горбійчук М. І. Теорія автоматичного управління : метод. вказівки для самост. роботи студентів : домаш. розрах. робота / М. І. Горбій-чук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 15 с.

20.
Г83 Григорський С. Я. Трубопровідний транспорт газу : лаб. практикум / С. Я. Григорський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 89 с.

21.
Г95 Гуменюк В. В. Туристська статистика : метод. вказівки до виконання практ. робіт / В. В. Гуменюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 36 с.

22.
Г95 Гуменюк В. В. Туристська статистика : метод. рек. до вивчення дисципліни / В. В. Гуменюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 44 с.

23.
Г95 Гуменюк В. В. Планування та організація туристичного бізнесу : метод. вказівки до виконання лаб. робіт / В. В. Гуменюк, С. Я. Гре-чаник, Б. В. Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 52 с.

24.
Г95 Гуменюк В. В. Планування та організація туристичного бізнесу : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. роботи студентів / В. В. Гуменюк, С. Я. Гречаник Б. В. Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 26 с.

25.
Г95 Гуменюк В. В. Світовий ринок послуг туристичного бізнесу : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. роботи студентів / В. В. Гуменюк, С. Я. Гречаник Б. В. Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 30 с.

26.
Д79 Дубей Н. В. Прикладна гідрогеологія : лаб. практикум / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 39 с.

27.
З-33 Запухляк В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : лаб. практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 101 с.

28.
З-38 Захара І. Я. Технічна експлуатація автомобілів : лаб. практикум / І. Я. Захара, Ф. В. Козак, І. М. Микитій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 52 с

29. 338.48
З-86 Зоріна Г. П. Безпека туризму : практикум / Г. П. Зоріна, Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 24 с.

30. 001.891
І-47 Ільків Є. Ю. Методологія та методика наукових досліджень : метод. вказівки для самост. роботи / Є. Ю. Ільків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с.

31. 528.5
І-47 Ільків Є. Ю. Геодезичне приладознавство : лаб. практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 169 с.

32. 528.5
І-47 Ільків Є. Ю. Геодезичне приладознавство : метод. вказівки для самост. роботи / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 15 с.

33.
І-47 Ільків Є. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : метод. вказівки для самост. роботи / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 15 с.

34.
І-47 Ільків Є. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : метод. вказівки для самост. роботи / Є. Ю. Ільків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 14 с.

35.
І-47 Ільків Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лаб. практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 37 с.

36.
К17 Калин Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Т. І. Калин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 71 с.

37.
К18 Камінська І. Б. Соціальний облік : метод. вказівки для вивчення дисципліни / І. Б. Камінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 28 с.

38.
К66 Коржак З. З. Німецька мова : метод. вказівки, практ. та самост. робота / З. З. Коржак, Л. Г. Сорока. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 137 c.

39. 622.24.05
К72 Костриба І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання : практикум / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 78 с.

40. 622.24.05
К72 Костриба І. В. Гумові технічні вироби в нафтогазовій промисловості : зб. завдань / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 61 с.

41. 622.24.05
К72 Костриба І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового : курс. проектування / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 20 с

42. 004.94
К83 Кропивницька В. Б. Комп'ютерне моделювання : метод. вказівки до самост. роботи студ. / В. Б. Кропивницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 17 с.

43. 658
К90 Кулик Т. П. Економіка і організація виробництва : метод. рек. для проведення практ. занять / Т. П. Кулик, І. Р. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 33 с.

44.
Л64 Литвин Н. Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / Н. Б. Литвин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 70 с.

45.
Л72 Лозинський О. Є. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : лаб. практикум / О. Є. Лозинський, Н. П. Хованець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 41 с.

46. 553.98
Л72 Лозинський О. Є. Дипломування здобувача ступеня магістра : метод. поради, мережеве електр. навч. вид. / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 33 с.

47.
М19 Малик Г. Д. Савчин Н. Б. Практика з прикладної лінгвістики : метод. вказівки /
Г. Д. Савчин Н. Б. Малик, О. М. Ріба-Гринишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.

48.
М19 Малик Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : метод. вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 94 с.

49. 622.24.05
М64 Міронов Ю. В. Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : лаб. практикум / Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 140 с.

50. 553.98
М69 Михайлів І. Р. Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ : метод. вказівки для виконання розрах. роботи / І. Р. Михайлів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 53 с.

51.
М69 Михайлюк І. Р. Організація і управління базами даних : лаб. практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 45 с

52. 51
М74 Мойсишин В. М. Вища математика : електронний засіб навчального призначення / В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019.

53.
О-29 Обельницька Х. В. Світовий ринок консалтингових послуг : метод. вказівки для
самост. вивчення дисципліни / Х. В. Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 45 с.

54.
О-66 Орлова В. К. Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика : метод. вказівки для самост. роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка, О. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 24 с.

55.
О-66 Орлова В. К. Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика : практикум / В. К. Орлова, С. М. Кафка, О. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 24 с.

56. 622.276.05
П16 Паневник О. В. Методи дослідження нафтогазових машин : практикум / О. В. Паневник, Д. О. Паневник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 98 с.

57. 622.276.05
П16 Паневник О. В. Методи дослідження нафтогазових машин : лаб. практикум / О. В. Паневник, Д. О. Паневник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 98 с.

58. 94(477)
П24 Педич В. П. Історія України : метод. вказівки до планів семін. занять і самост. роботи / В. П. Педич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 70 с.

59. 657.6
П27 Перевозова І. В. Бізнес-діагностика : метод. вказівки для вивчення та самост. вивчення дисципліни / І. В. Перевозова, Н. А. Даляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 42 с.

60.
П27 Перевозова, І. В. Управління витратами в підприємництві : метод. вказівки для самост. та дистан. вивчення дисципліни / І. В. Перевозова, Н. А. Даляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.

61.
П41 Побігун С. А. Моделювання маркетингової діяльності : робоча програма, метод. вказ. до вивчення дисц. та контр. роботи для магістрів заочної форми навчання спец. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / С. А. Побігун, Н. А. Даляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с.

62.
П41 Побігун С. А. Стратегічне партнерство в підприємництві : метод. вказівки до курс. проектування / С. А. Побігун, І. Р. Попадинець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 44 с.

63.
Р49 Ріба-Гринишин О. М. Письмовий переклад науково-технічних текстів з другої іноземної мови (німецька) : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи / О. М. Ріба-Гринишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 41 с.

64. 622.24.05
Р69 Романишин Л. І. Бурове обладнання та його діагностика : метод. вказівки до вивчення дисципліни / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 48 с.

65.
Р69 Романенко Н. В. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VII-VIII семестри) : метод. вказівки до самост. роботи для студентів спец. 03504 "Філологія", спец. "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Н. В. Романенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 58 с.

66.
Р69 Романенко Н. В. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VII-VIII семестри) : метод. вказівки до вивчення курсу для студентів спец. 03504 "Філологія", спец. "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Н. В. Романенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 63 с.

67.
Р69 Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і НДРС : метод.вказівки до вивчення дисципліни / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 34 с.

68.
Р69 Романишин, Л. І. Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів : лаб. практикум / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 104 с.

69.
Р88 Руско Н. М. Філософія і релігієзнавство : навч.-метод комплекс / Н. М. Руско. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 200 с.

70. 622.691.4
С32 Середюк М. Д. Газові мережі та газосховища : метод. вказівки для курс. проектування / М. Д. Середюк, О. В. Іванов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.

71. 339.13
Т19 Тараєвська, Л. С. Інфраструктура товарного ринку : метод. вказівки для сам. вивч. дисц. для студ. спец. "Менеджмент" / Л. С. Тараєвська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 61 с.

72.
Т69 Тришак Л. С. Податкова система : метод. вказівки для дистанційного навчання / Л. С. Тришак, Н. О. Крихівська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 41 с.

73.
Т91 Тутко Т. Ф. Технічна діагностика трубопровідних систем : практикум / Т. Ф. Тутко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 45 с.

74.
Ф33 Федорів В. Я. Природно наукові основи фізичного виховання : метод. вказівки / В. Я. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 24 с.

75.
Ф33 Федорович І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : метод. вказівки для виконання курс. робіт / І. В. Федорович, І. Б. Гобир. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 50 c.

76.
Х76 Хомин В. Р. Нафтогазова геоекологія : метод. вказівки / В. Р. Хомин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.

77. 551.1/.4
Х76 Хомин В. Р. Загальна геологія : метод. вказівки з курс. роботи / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 20 с.

78. 624.131.1
Х76 Хомин В. Р. Виробнича практика : метод. вказівки / В. Р. Хомин, Н. В. Броніцька, М. І. Медвідь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 11 с.

79.
Х76 Хомин В. Р. Основи надрокористування : метод. вказівки / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 31 с.

80. 336.2
Х76 Хома С. В. Бюджетування податків і зборів на підприємстві : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. В. Хома. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 45 с. – (Каф. підприємництва та маркетингу).

81.
Ч-49 Чернова О. Т. Обслуговування та ремонт об'єктів підземного зберігання газу : курс. проектування / О. Т. Чернова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 57 с.

82. 622.692.4
Ч-49 Чернова, О. Т. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт / О. Т. Чернова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 39 с.

83. 621.791
Ш68 Шлапак Л. С. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт / Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 46 с.

84.
Ш95 Шуляр І. О. Прогресивні методи формоутворення деталей нафтогазового машинобудування. Проектування та розрахунок ультразвукових інструментів та концентраторів : метод. вказівки для практ. роботи / І. О. Шуляр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 10 с.

85.
Я45 Якимів Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : метод. вказівки для самост. роботи / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 133 с.

86.
Я62 Янишин О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз : метод. вказівки для виконання курс. роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 90 с.

87.
Я62 Янишин О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз : метод. вказівки для виконання курс. роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 90 с.

88.
Я62 Янишин О. К. Переддипломна практика : метод. вказівки / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.

89.
Я72 Ярема А. В. Нафтогазоносні провінції світу : лаб. практикум / А. В. Ярема. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 82 с.