Нові надходження літератури за вересень 2019 року

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1. 005
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук пр. / ред. Н. І.Чухрай. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – № 899 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 139 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ІСТОРІЯ

2. 94
К17 Калуські історичні студії : зб. наук. ст., док. і матеріалів, присвячений 150-річчю створення тов. "Просвіта" / ред. : О. Малярчук, І. Тимів. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – Т. 3. - 308 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

3. 004
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук пр. / ред. А. О. Мельник. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – № 905 : Комп'ютерні системи та мережі. - 159 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

4. 55(477)
А28 Адаменко О. М. Парк історії Землі та Людини на Прикарпатті : монографія / О. М. Адаменко, Д. О. Зорін, Т. П. Белз. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2019. – 236 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

5. 550.834
В35 Верпаховська О. О. Зображення глибинної будови геологічного середовища із застосуван-
ням сейсмічної міграції поля рефрагованих
хвиль : [монографія] / О. О. Верпаховська, В. М. Пилипенко. – Київ : Наук. думка, 2019. –
157 с.
К-сть прим.: 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

6. 55
В53 Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – Вип. 2(81) : Геологія. - 102 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

7. 55
В53 Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – Вип. 4(83) : Геологія. – 97 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

8. 55
В53 Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – Вип. 3(82) : Геологія. – 120 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

9. 55
В53 Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – Вип. 1(80) : Геологія. – 98 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

10. 55
В53 Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2017. – Вип. 3(78) : Геологія. – 103 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

11. 55
В53 Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2017. – Вип. 4(79) : Геологія. – 91 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

12. 504
Е45 Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / ред. : О. С. Волошкіна,
О. М. Трофимчук, ред. – Київ : Юстон, 2019. – № 2 (30). – 123 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

13. 553.98
І-19 Іванишин В. С. Нафтогазова галузь Західного регіону України : [монографія] / В. С. Іванишин, Я. Г. Лазару. – Львів : Галицька видав. спілка, 2018. – 224 с.
К-сть прим. : 9 (АбНН. – 7, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

14. 551.24
М69 Михайлов В. А. Базові терміни і поняття геотектоніки : навч. посіб. / В. А. Михайлов. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – 335 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

15. 55
Н17 Надрокористування в Україні : [монографія] / О. В. Кирилюк, Г. І. Рудько, В. І. Ловинюков [та ін.]. – Київ-Чернівці : Букрек, 2019. – 688 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

16. 550.4
С79 Степанюк Л. М. Геохімія двопольовошпатових гранітоїдів Середнього Придніпров'я : монографія / Л. М. Степанюк, С. І. Курило. – Київ : Наук. думка, 2019. – 207 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

17. 553.46
С96 Сьомка В. О. Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів Українського щита : монографія / В. О. Сьомка. – Київ : Наук. думка, 2019. – 256 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

4. 552.54
M91 Mozliwosci rozpoznania wybranych cech skal weglanowych na podstawie obrazu tomografii komputerowej (CT) oraz skanera mikroopornosciowego (XRMI). № 225 / A. Urbaniec, K. Drabik, M. Dohnalik [et al.]. – Krakow : In-t Nafty i Gazu, 2019. – 231 c.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

19. 378
Б58 Бзунько Г. Б. Політика урядів Австро-Угорщини щодо вищих навчальних закладів Східної Галичини: національний аспект (1867-1914 роки) : [монографія] / Г. Б. Бзунько. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2019. – 234 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

20. 378
З-18 Заклади вищої освіти Івано-Франківщини : стат. зб. / ред. О. Костюк. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2019. – 61 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

21. 378
І-74 Інформаційна технологія активізації процесів навчання : монографія / Б. В. Дурняк, Г. Й. Михайлишин, Н. М. Пасєка [та ін.]. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2019. – 184 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

22. 001
Ш47 Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / В. Шендеровський. – Київ : Простір, 2017. – Кн. 4. – 334 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

23. 001
Ш47 Шендеровський В. Вчені України у світовій науці / В. Шендеровський. – Київ : Простір, 2019. – 976 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

24. 001
D49 Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine : monograph. – Riga : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2019. – 662 p.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

25. 821.161.2'06.09
П78 Про Дмитра Павличка : зб. ст. / Д.Пилипчук, упоряд. і ред. – Київ : Просвіта, 2019. – 1040 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

26. 821.161.2'06
М33 Матвієнко В. Війна на брехні / В. Матвієнко. – Київ : [Б. в.], 2019. – 64 с.
К-сть прим. : 3 (Х. Аб. – 3)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

27. 32
С83 Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. / ред. Р. М. Павленко. – Київ : Софія, 2019. – № 1 (49). – 136 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

28. 355.58
Ч-49 Чернецький В. В. Безпека рятувальника : навч. посіб. / В. В. Чернецький, О. М. Мандрик, В. С. Лемішка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 1. – 327 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

29. 62-52
А22 Автоматизація виробничих процесів у маши-нобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. / ред. З. А.Стоцько. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – Вип. 52. –
130 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

30. 622.279
Б18 Байдин И. И. Методы обеспечения эффективности и надежности работы систем добычи и подготовки газа на Юбилейном нефтегазоконденсатном месторождении / И. И. Байдин. – Новосибирск : СО РАН, 2018. – 57 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

31. 621.317
В47 Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Т. 80. Вип. 1 / ред. Б. І . Стадник. – Львів : Львів. політехніка, 2019. – 79 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

32. 681.5
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / ред. Н. І .Чухра. – Львів : Львів. політехніка, 2018. – № 907 : Автоматика, вимірювання та керування. – 87 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

33. 622.279
С49 Слугин П. П. Повышение эффективности эксплуатации объектов добычи газа и газового конденсата на Бованенковском нефтегазо-конденсатном месторождения / П. П. Слугин. – Новосибирск : СО РАН, 2017. – 50 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

34. 624.131.2
С91 Сучасний техногенез та інженерне освоєння льосових масивів : монографія / І. О. Садовенко, М. В. Фощій, Г. І. Рудько [та ін.]. – Київ-Чернівці : Букрек, 2019. – 272 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

35. 62
G36 General and complex problems of technical sciences: experience of EU countries and implementation in the practice of Ukraine : collective monograph. – Riga : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2019. – 377 p.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

36.
Б90 Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підручник / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.

37.
В54 Витвицька Л. А. Прилади і системи в медичній діагностиці : конспект лекцій / Л. А. Витвицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 117 с.

38.
Д69 Дорошенко Ю. І. Проектування технологічних схем трубопроводів і сховищ : практикум / Ю. І. Дорошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 102 с.

39.
Д69 Дорошенко Ю. І. Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів і сховищ : практикум / Ю. І. Дорошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 82 с.

40.
Д69 Дорошенко Ю. І. Проектування технологічних схем трубопроводів і сховищ : конспект лекцій / Ю. І. Дорошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 76 с.

41.
З-24 Залога В. О. Сучасні інструментальні матеріали у машинобудуванні : навч. посіб. / В. О. Залога, В. Д. Гончаров, О. О. Залога ;
ред. В. О. Залога. – Суми : СДУ, 2013. – 371 с.

42.
К50 Клочко Н. Б. Наукова англійська мова
за професійним спрямуванням : практикум / Н. Б. Клочко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 100 с.

43.
К85 Криницький О. С. Переддипломна практика : метод. вказівки / О. С. Криницький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 35 с.

44.
К90 Кулик М. П. Скорочення викидів та покращення маневровості теплових станцій / М. П. Кулик, Т. Ю. Кравець. – Lambert Academic Publishing, 2019. – 196 с.

45.
К95 Куцик П. О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / П. О. Куцик, О. А. Полянська. – Львів : ТЕУ, 2017. – 508 с.

46.
К97 Кшнякін В. С. Основи фізичного матеріалознавства: навч. посіб. : у 2-х ч. / В. С. Кшнякін, А. С. Опанасюк, К. О. Дядюра. – Суми : СДУ, 2015. – Ч. 1. – 329 с.

47.
К97 Кшнякін В. С. Основи фізичного матеріалознавства : навч. посіб. : у 2-х ч. / В. С. Кшнякін, А. С. Опанасюк, К. О. Дядюра. – Суми : СДУ, 2015. – Ч. 2. – 291 с.

48.
М64 Міронов Ю. В. Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : практикум / Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 160 с.

49.
П16 Паневник Т. М. Економіка та організація діяльності корпоративних структур : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Т. М. Паневник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 63 с.

50.
П45 Податкова система : конспект лекцій з дисципліни / уклад. А. В. Гречко. – Київ : КПІ, 2018. – 172 с.

51.
П69 Практикум з дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" : для студентів напрямку підго-товки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси" всіх форм навчання / уклад. :
О. О . Нестеренко, І. С. Коробкіна. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 78 с.

52.
Р69 Романишин Л. І. Бурове обладнання та його діагностика : лаб. практикум / Л. І. Романишин, Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 72 с.

53.
С32 Середюк О. Є. Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : метод. вказівки для самост. робіт студентів / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 26 с.

54.
С32 Середюк О. Є. Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій / О. Є. Середюк, А. Г. Винничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 68 с.

55.
С38 Синиця Т. В. Практикум з бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко. – Харків : ВСПРАВІ, 2017. – 140 с.

56.
С72 Сплави на основі заліза : підручник / В. І. Мазур, В. З. Куцова, М. А. Ковзель, О. А. Носко. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2013. – 500 с.