Нові надходження літератури за лютий 2017 р.

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

1. 60.7
Н31 Населення Івано-Франківщини [Текст] : стат. зб. / Костюк О.В., ред. – Івано-Франківськ : Головне упр-ня статистики в Ів.-Франківській області, 2016. – 109 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

2. 65.9(4УКР-4ІВА)
Д50 Діяльність суб'єктів господарювання Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 247 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

3. 65.9(4УКР-4ІВА)
Д66 Домогосподарства Івано-Франківської області, їх доходи та витрати (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 120 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

4. 65.9(4УКР-4ІВА)
П81 Промисловість Івано-Франківщини за 2015 рік [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 138 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

5. Бабчук, С. М. Надійність комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. М. Бабчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 83 с. – (Каф. комп'ютерних систем і мереж). – 4 курс.

6.
Біщак, Р. Т. Напруги та деформації при зварюванні [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Р. Т. Біщак, Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 129 с. – (Кафедра зварювання конструкцій та відновлення деталей машин). – 4 курс.

7. Бойко, В. С. Технологія і проектування розробки нафтових родовищ [Електронний ресурс] : збірник задач / В. С. Бойко, Д. О. Вольченко, І. М. Драган. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 84 с. – (Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). – 4 курс, 5 курс.

8.
Возний, В. Р. Технологія галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. Р. Возний, О. Р. Кондрат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 85 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). – 2 курс.

9. Галущак, М. О. Електронний засіб навчання. Мультимедійний супровід лекційних занять з курсу фізики [Електронний ресурс]. Ч. 1 / М. О. Галущак, М. П. Мазур, В. Б. Гевик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 100 с. – (Каф. загальної та прикладної фізики). – 1 курс, 2 курс.

10.
Гриців, В. В. Розробка документації для спорудження свердловин [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. В. Гриців. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 200 с. – (Кафедра буріння нафтових і газових свердловин).

11. Джура, О. Д. Зв'язки з громадськістю [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Д. Джура, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 230 с. – (Каф. соціальних комунікацій та права). – 5 курс.

12. Дзьоба, О. Г. Глобальна економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. Г. Дзьоба, Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 100 с. – (Каф. теорії економіки та управління). – 5 курс.

13. Долішній, Б. В. Загальний курс транспорту [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Б. В. Долішній. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 145 с. – (Каф. нафтогазового технологічного транспорту). – 1 курс.

14.
Дорошенко, Ю. І. Нафтогазова механіка [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Ю. І. Дорошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 231 с. – (Кафедра транспорту і зберігання нафти і газу).

15.
Заміховська, О. Л. Телекомунікаційні та інформаційні мережі [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 99 с.

16.
Заміховська, О. Л. Телекомунікаційні та інформаційні мережі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 99 с. – (Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

17. Зоріна, Н. О. Вступ до фаху [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Н. О. Зоріна, К. О. Радловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 36 с. – (Каф. екології).

18.
Іванов, О. В. Водопостачання і водовідведення [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Іванов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 113 с. – (Кафедра транспорту та зберігання).

19. Карлберг, К. Бизнес-анализ с использованием Excel [Елеуктронний ресурс] / К. Карлберг ; пер.с англ. – 4-е изд. – М. : Вильямс, 2014. – 576 с. – У фонді НТБ відсутній, є електронна копія.

20.
Клапоущак, О. І. Управління проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. І. Клапоущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 52 с. – (Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

21. Кравець, Я. С. Геодезія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 46 с. – (Каф. землевпорядкування та кадастру). – 3 курс.

22. Кропивницька, В. Б. Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. Б. Кропивницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 109 c. – (Каф. комп'ютерних систем і мереж). – 5 курс.

23. Купер, І. М. Фізика нафтового і газового пласта [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. М. Купер, А. В. Угриновський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 250 с. – (Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). – 4 курс.

24. Лозинський, О. Є. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 138 с. – (Каф. геології та розвідки нафтових і газових родовищ). – 4 курс.

25. Мойсеєнко, О. В. Цифрова обробка сигналів та зображень [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 197 с. – (Кафедра комп'ютерних систем та мереж). – 1 курс.

26.
Павлик, В. І. Історія перекладу [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. І. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 206 с. – (Каф. філології та перекладу). – 5 курс.

27. Панчук, М. В. САПР у зварюванні [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. В. Панчук, О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 129 с. – (Каф. зварювання конструкцій та відновлення деталей машин). – 5 курс.

28. Пахомов, В. М. Інформаційна діяльність у державному управлінні [Електронний ресурс] : тлумачний словник-довідник / В. М. Пахомов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 352 с. – (Каф. соціальних комунікацій та права). – 5 курс.

29.
Пилип'юк, Р. Г. Математична картографія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 164 с. – (Кафедра інженерної геодезії).

30.
Пилипів, Л. Д. Теплогазоводопостачання насосних і компресорних станцій [Електронний ресурс] : конспект лекцій. Ч, 1 : Теплогазопостачання НС і КС / Л. Д. Пилипів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 138 с.

31. Роп'як, Л. Я. Обладнання автоматизованого виробництва: основні системи і механізми [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Я. Роп'як, М. Й. Бурда, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 122 с. – (Каф. комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – 4 курс.

32. Сокол, Г. Р. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Інженерна механіка. Зварювання [Електронний ресурс] : 4000 термінів / Г. Р. Сокол. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 254 с. – (Фаховий словник-довідник студента).

33. Ширмовська, Н. Г. Основи технічної кібернетики [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Н. Г. Ширмовська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 133 с. – (Каф. комп'ютерних систем та мереж). – 3 курс.

34. Яцишин, Т. М. Природоохоронні технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. М. Яцишин, Ю. Д. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 85 с. – (каф. екології). – 4 курс.