Нові надходження літератури за листопад 2016 р.

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

1. 60.7
Е45 Економічна активність населення Івано-Франківської області 2015 [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 148 с. : табл., рис.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

2. 66.75(4УКР-4ІВА)
М75 Молодь Івано-Франківщини [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 64 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

3. 68.4(4УКР)
П32 Петренко, В. М. Методика виховної роботи у військових підрозділах [Текст] : підручник / В. М. Петренко. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. – 474 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

4. 68.5
О-75 Основи будови та експлуатації переносних протитанкових ракетних комплексів [Текст] : навч. посіб. / А. Й. Дерев'янчук, Ю. І. Пушкарьов, М. І. Васьківський, А. О. Вакал. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. – 280 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-217.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

5. 65.9(4УКР-4ІВА)
В52 Виробники промислової продукції Івано-Франківщини [Текст] : довідник / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 131 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

6. 65.9(4УКР-4ІВА)
З-78 Зовнішньоекономічна діяльність Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 114 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

7. 65.9(4УКР-4ІВА)
С78 Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2015 рік [Текст] / Бліннікова О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2015. – 471 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

8. 65.9(4УКР-4ІВА)
С69 Соціальні індикатори рівня життя населення Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 169 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

9. 65.9(4УКР-4ІВА)
Р51 Ринок праці: попит, пропозиція, заробітна плата [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 235 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

10. 65.9(4УКР-4ІВА)
І-58 Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 114 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

11. 532.59
В22 Вахненко, В. О. Хвильова динаміка структурованих середовищ [Текст] : [монографія] / В. О. Вахненко, О. О. Вахненко. – К. : Наук. думка, 2016. – 226 с. : рис. – (Проект "Наукова думка"). – Бібліогр.: с. 206-223.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 1)

12. 502/504
Д58 Довкілля Івано-Франківщини [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 189 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

13. 553.99
М36 Мацуй, В. М. Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол [Текст] : [монография] / В. М. Мацуй. – К. : Наук. думка, 2016. – 140 с. : ил., рис., табл. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 131-140.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

14. 552.3
Ш77 Шнюкова, Е. Е. Магматизм зоны сочленения Западно-Черноморской впадины, горного Крыма и Скифской плиты [Текст] : [монография] / Е. Е. Шнюкова. – К. : Наук. думка, 2016. – 235 с. : ил., рис., табл. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 226-235.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

15. 620.22
Г56 Гнилиця, І. Д. Матеріалознавство [Текст] : конспект лекцій / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап, О. О. Іванов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 104 с. : іл., рис. – (Кафедра зварювання конструкційта відновлення деталей машин). – Бібліогр.: с. 104. – 2 курс.
К-сть прим.: 40 (Н.Аб. – 2, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 35, К/сх. – 2)

16. 621.515
К17 Калінкевич, М. В. Збірник задач із теорії турбокомпресорів [Текст] : навч. посіб. / М. В. Калінкевич. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. – 185 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 179.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

17. 656
Т65 Транспорт і зв'язок Івано-Франківщини [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 88 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

18. 83.3(4УКР)6
К30 Качкан, В. А. Постаті [Текст] : студії, есеї, сильвети, рефлексії: у 2 т. Т. 2 / В. А. Качкан ; Романюк М., ред. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 736 с.
К-сть прим.: 15 (Н.Аб. – 2, Х.Аб. – 5, ІБВ . – 1, К/сх. – 7)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

19. Артим, В. І. Вступ до будівельної справи [Текст] : методичні вказівки для вивчення дисципліни / В. І. Артим. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 89 с. – (Каф. будівельної механіки). – 1 курс.

20.
Боднарук, І. Л. Економіка та управління нерухомістю [Текст] : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 69 с. – (Кафедра землевпорядкування та кадастру). – 5 курс.

21.
Боднарук, І. Л. Економіка та ринок нерухомості [Текст] : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 141 с. – (Кафедра землевпорядкування та кадастру). – 3 курс, 4 курс.

22. Войтків, Л. С. Стратегічний аналіз [Текст] : практикум / Л. С. Войтків, Ю. В. Буй. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 51 с. – (Кафедра економіки підприємства). – 3 курс.

23. Гречаник, Б. В. Практична підготовка 2 [Текст] : практикум / Б. В. Гречаник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 97 с. – (Каф. економіки підприємства). – 5 курс.

24.
Пасєка, М. С. Проектний практикум [Текст] : конспект лекцій / М. С. Пасєка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 90 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем). – 4 курс.

25. Пасєка, М. С. Моделювання програмного забезпечення [Текст] : конспект лекцій / М. С. Пасєка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 183 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем). – 4 курс.

26. Семеген, М. М. Основи автоматизованого проектування у будівництві [Текст] : методичні вказівки для виконання курсової роботи / М. М. Семеген, В. А. Корнута. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 63 с. – (Каф. будівельної механіки). – 2 курс.

27.
Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин [Текст] : навчальний посібник / З. М. Одосій, Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, В. Я. Шиманський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 195 с. – 5 курс.

28.
Экологизация малых и средних предприятий [Текст] : пособие по инструментам природоохранной политики для стран Восточного партнерства ЕС. – изд. первое. – 2015. – 80 с.