Нові надходження літератури за січень 2017 р.

Нові надходження літератури за січень 2017 року

92
Н34
Наукове товариство імені Шевченка [Текст] : енциклопедія. Т. 2 : Бібл - Вес / Купчинський О., ред. – Львів : Наук. тов. ім. Шевченка, 2014. – 616 с. : іл.
К-сть прим.: 2 (ІБВ . – 1, К/сх. – 1)

621.1.01
Б90
Буляндра, О. Ф. Збірник задач з технічної термодинаміки [Текст] : навч. посіб. / О. Ф. Буляндра. – К. : НУХТ, 2015. – 394 с. : рис. – Бібліогр.: с. 391.
К-сть прим.: 20 (Н.Аб. – 3, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 15, К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

005.52
А66
Андрусів, У. Я. Контролінг [Електронний ресурс] : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 85 с. – (Каф. теорії економіки та управління). – 3 курс.

658.14
Ф59
Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Данилюк, І. Г. Фадєєва, Н. Я. Спасів [та ін.] ; Данилюк М. О., ред. – 3-тє вид. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 186 с. – 3 курс, 4 курс.

332.334.2
Т66
Тревого, І. С. Інвентаризація земель та нерухомості [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. С. Тревого, М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 351 с. – (Каф. землевпорядкування та кадастру). – 4 курс.

550.832.05
Ф33
Федорів, В. В. Методика і технологія проведення ГДС та інтерпретація результатів [Текст] : конспект лекцій. Ч. 3 / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 129 с. – (Каф. нафтогазової геофізики). – 4 курс.

004.2
Б23
Бандура, В. В. Якість програмного забезпечення та тестування [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. В. Бандура, С. В. Гаврищук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 56 с. – (Каф. програмного забезпечення автоматизованих систем). – 3 курс.

004.05
П19
Пасєка, М. С. Проектування сховищ даних [Текст] : конспект лекцій / М. С. Пасєка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 175 с. – (Каф. програмного забезпечення автоматизованих систем). – 3 курс.

004.942
Х88
Храбатин, Р. І. Аналіз вимог програмного забезпечення [Електронний ресурс] : конспект лекцій та лабораторний практикум / Р. І. Храбатин, В. В. Бандура. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 138 с. – (Каф. програмного забезпечення автоматизованих систем). – 3 курс.

620.9
Г52
Гладь, І. В. Основи енергоефективності [Текст] : конспект лекцій / І. В. Гладь, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 113 с. – (Каф. електропостачання та електрообладнання промислових підприємств). – 2 курс.

622
І-23
Івасів, В. М. Нафтогазова механіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. М. Івасів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 245 с. – (Каф. нафтогазового обладнання). – 2 курс.

811.111
M78
Moiseyenko, N. V. The Self -Study Guide to Professional English [Електронний ресурс] = Вивчаємо професійну англійську мову самостійно : student's book / N. V. Moiseyenko, І. І. Ozarko. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2016. – 264 p. – (Каф. англійської мови = English department). – 2 курс, 3 курс. 4 курс.