Нові надходження літератури за березень 2017 р.

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1. 65.9(4УКР)291.5
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 846 : Логістика / Крикавський Є.В., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 223 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

2. 65.9(4УКР)291.5
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 848 : Логістика / Крикавський Є.В., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 195 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

3. 528
Г35 Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 83 / Третяк К. Р., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 140 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

4. 528.2
П32 Пилип'юк, Р. Г. Вища геодезія. (Сфероїдна геодезія) [Текст] : практикум / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк ; Бурак К. О., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 188 с. – (Кафедра інженерної геодезії). – Бібліогр.: с. 188.
К-сть прим.: 87 (Н.Аб. – 5, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 79, К/сх. – 2)

5. 528
С91 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Текст] : зб. наук. пр. Вип. I (31) / Тревого І. С., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 173 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

6. 528
С91 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Текст] : зб. наук. пр. Вип. II (32) / Тревого І. С., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 140 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

7. 332.334.2
Т66 Тревого, І. С. Інвентаризація земель та нерухомості [Текст] : навч. посіб. / І. С. Тревого, М. І. Дутчин, Є. Ю. Ільків ; Пилип'юк Р. Г., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 351 с. – Бібліогр.: с. 315-323.
К-сть прим.: 27 (Н.Аб. – 2, ЧЗСЕ. – 2, УчАб. – 22, К/сх. – 1)

8. 53
Г16 Галущак, М. О. Курс фізики [Текст] : навч. посіб.: у 3 кн. Кн. 2 : Електромагнетизм / М. О. Галущак, О. Є. Федоров ; Мойсишин В. М., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 405 с. – Бібліогр.: с. 405.
К-сть прим.: 12 (Н.Аб. – 1, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 8, К/сх. – 2)

9. 53
Ч-49 Чернова, М. Є. Фізика [Текст] : навч. посіб.: у 3 ч. Ч. 2 : Електромагнетизм, коливання та хвилі / М. Є. Чернова, В. Б. Гевик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 284 с. – (Кафедра загальної та прикладної фізики).
К-сть прим.: 45 (Н.Аб. – 5, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 37, К/сх. – 2)

10. 543
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 841 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 487 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

11. 55
В53 Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Текст]. Вип. 2(69) : Геологія. – К. : Київ. ун-т, 2015. – 101 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

12. 55
В53 Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Текст]. Вип. 3(70) : Геологія. – К. : Київ. ун-т, 2015. – 80 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

13. 55
В53 Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Текст]. Вип. 4(71) : Геологія. – К. : Київ. ун-т, 2015. – 76 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
14. 551.781.4
Р32 Ревер, В. Б. Літогенез еоценових відкладів Чорноморського сегменту океану Тетіс [Текст] : [монографія] / В. Б. Ревер. – К. : Наук. думка, 2016. – 94 с. : іл., рис., табл. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – Бібліогр.: с. 86-91.
К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 3, К/сх. – 2)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

15. 004
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 843 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 371 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

16. 614.8
K86 Kryvenko, G. Life Safety [Текст] = Безпека життєдіяльності : lecture notes / G. Kryvenko. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2016. – 114 p. – Бібліогр.: с. 113-114.
К-сть прим.: 40 (Н.Аб. – 2, ЧЗТЛ. – 1, ЧЗПВ. – 1, УчАб. – 35, К/сх. – 1)

17. 621
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 839 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль в машинобудуванні та приладобудуванні / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 87 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

18. 621.313
К61 Коломойцев, К. В. Електричні машини [Текст] : зб. задач і вправ / К. В. Коломойцев ; Грабчук Б. Л., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 58 с. – (Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств). – Бібліогр.: с. 58.
К-сть прим.: 40 (Н.Аб. – 3, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 34, К/сх. – 2)
19. 614.8
Ц58 Цивільний захист населення в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Семчук, В. П. Курилович, М. В. Осипчук [та ін.] ; Адаменко Я. О., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 123 с. : іл. – Бібліогр.: с. 122-123.
К-сть прим.: 30 (Н.Аб. – 2, ЧЗСЕ. – 2, УчАб. – 25, К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

20. Bandura, A. I. Higher Mathematics (Differention and Integration of Several Variables Functions) [Електронний ресурс] = Вища математика (Диференціальне та інтегральне числення функцій декількох змінних) : lectures = конспект лекцій / A. I. Bandura, L. I. Kryshtopa. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. – 228 p. – (Каф. вищої математики = Higher Mathematics Department). – 1 курс, 2 курс.

21. Галущак, М. О. Курс фізики [Електронний ресурс] : підручник у 3 кн. Кн. 2 : Електромагнетизм / М. О. Галущак, О. Є. Федоров. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 405 с.

22. Мельник, В. М. Організація перевезень спеціальних вантажів [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. М. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 163 с. – (Кафедра нафтогазового технологічного транспорту). – 5 курс.

23. Передерко, В. П. Історія туризму [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. П. Передерко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 118 с. – (Каф. туризму). – 1 курс.