Нові надходження літератури за грудень 2016 р.

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

1. 66.4(4УКР)
М33 Матвієнко, В. М. Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Матвієнко, А. П. Сапсай. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. – 285 с. – Бібліогр.: с. 284-286.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

2. 66.3(4УКР)
П24 Педич, В. П. Революція гідності. Євромайдан: хронологія подій [Текст] / В. П. Педич. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2015. – 60 с. – (Каф. історії та політології).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

3. 66.4(4УКР)
У45 Україна в міжнародних інтеграційних процесах [Текст] : монографія / В. В. Копійка, М. С. Дорошко, В. І. Головченко [та ін.] ; Копійка В. В., ред. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. – 575 с. – Бібліогр.: с. 566-573.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

4. 65.9(4УКР)
С37 Симоненко, В. К. Пятилетка крутого пике [Текст] : экономические эссе / В. К. Симоненко. – К. : Довіра, 2016. – 327 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

5. 65.9(4УКР)291.
21
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 835 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 329 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

6. 65.9(4УКР)305.
143.2
П30 Петренко, В. П. Управління діяльністю підприємств нафтогазового комплексу на засадах інтелектуалізації та інтелектокористування [Текст] : монографія / В. П. Петренко, С. Я. Кісь, Е. А. Швидкий. – Львів : Піраміда, 2013. – 278 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. [в кінці кожного розд.].
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
ДЕРЖАВА І ПРАВО

7. 67
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 837 : Юридичні науки / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 531 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ВІЙСЬКОВА СПРАВА

8. 68.5
Б77 Бойова робота гарматної обслуги [Текст] : навч. посіб. / П. Є. Трофименко, Л. С. Демидко, А. О. Вакал [та ін.]. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. – 206 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

9. 68.5
Т76 Трофименко, П. Є. Бойова робота артилерійських вогневих підрозділів [Текст] : підручник / П. Є. Трофименко. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. – 232 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

10. 502.175
О-70 Орфанова, М. М. Екологічний контроль [Текст] : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 80 с. – (Каф. екології). – Бібліогр.: с. 78-80.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

11. 504.61
Е45 Екологічна безпека вугільних родовищ України [Текст] : [монографія] / Г. І. Рудько, О. І. Бондар, Є. О. Яковлєв [та ін.]. – К. ; Чернівці : Букрек, 2016. – 608 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 585-600.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

12. 550.8
М24 Манюк, В. В. Кримська геологознімальна практика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Манюк, В. В. Шевчук. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. – 151 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 115-116.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

13. 553
М69 Михайлов, В. А. Базові терміни і поняття економічної геології [Текст] : навч. посіб. / В. А. Михайлов, М. М. Курило. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. – 527 с. – Бібліогр.: с. 526.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

14. 553.98
Т78 Труды Российского государственного университета нефти и газа имени Н. М. Губкина [Текст] : сб. науч. ст. по пробл. нефти и газа. № 2 (279) : апрель-июнь 2015 г. – М. : РГУ им. И. М. Губкина, 2015. – 148 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

15. 553.98
Т78 Труды Российского государственного университета нефти и газа имени Н. М. Губкина [Текст] : сб. науч. ст. по пробл. нефти и газа. № 3 (280) : июль-сентябрь 2015 г. – М. : РГУ им. И. М. Губкина, 2015. – 137 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

16. 553.98
Т78 Труды Российского государственного университета нефти и газа имени Н. М. Губкина [Текст] : сб. науч. ст. по пробл. нефти и газа. № 4 (281) : октябрь-декабрь 2015 г. – М. : РГУ им. И. М. Губкина, 2015. – 180 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

17. 016:621.791
З-42 Зварювання конструкцій та відновлення деталей машин [Текст] : каталог кн.-інформ. виставки (до Дня кафедри) / Локотош Л. М., уклад. ; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 62 с. – Бібліогр.: с. 61.
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

18. 620.9
М26 Маркевич, К. Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України [Текст] : аналіт. доп. / К. Маркевич, В. Омельченко. – К. : Заповіт, 2016. – 118 с. – Бібліогр.: с. табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

19. 621.39
Т15 "ТАК": телекомунікації, автоматика, комп'ютерно-інтегровані технології [Текст] : зб. доповідей Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих вчених, 16-17 листоп. 2015 р. / Зорі А. А., ред. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2015. – 265 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

20. 622.279
М51 Меньшиков, С. Н. Повышение энергоэффективности работы дожимных компрессорных станций на поздней стадии разработки месторождений [Текст] : [монография] / С. Н. Меньшиков, О. М. Ермилов, В. Н. Полозов ; Эпов М. И., ред. – Новосибирск : СО РАН, 2013. – 148 с. : ил., рис., табл. – Бібліогр.: с. 142-143.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

21. 622.279
М51 Меньшиков, С. Н. Повышение эффективности добычи и подготовки природного газа месторождений Крайнего Севера [Текст] : [монография] / С. Н. Меньшиков, О. М. Ермилов, А. В. Величкин ; Эпов М. И., ред. – Новосибирск : СО РАН, 2013. – 103 с. : ил., рис., табл. – Бібліогр.: с. 98.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

22. 622.692.4
К65 Копей, Б. В. Ремонт трубопроводів полімерними композитними бандажами [Текст] : монографія / Б. В. Копей, О. О. Кузьмін, Т. П. Венгринюк. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 291 с. : іл., рис., табл. – (Нафтогазове обладнання ; т. 7). – Бібліогр.: с. 276-291.
К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 3, К/сх. – 2)

23. 665.7
L96 Lubowicz, J. Wplyw biokomponentu otrzymanego w wariancie co-processing na wlasciwosci olju napedowego [Текст] : prace Nauk. № 208 / J. Lubowicz. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2016. – 163 s. – Бібліогр.: с. 154-168.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

24. 81.2-9
Д13 Давидова, М. В. Підвищуємо якість навчання школярів з іноземних мов [Текст] / М. В. Давидова. – Х. : Основа, 2016. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10).
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

25. 81.2-9
Д13 Казачінер, О. С. Інклюзивна компетентність учителя іноземної мови [Текст] / О. С. Казачінер. – Х. : Основа, 2016. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9).
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

26. 84(4УКР)6
М74 Мойсишин, В. М. Коло [Текст] : поезії / В. М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 159 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

27. 84(4УКР)6
С29 Селезінка, М. Орлиний політ [Текст] : автобіографіч. роман / М. Селезінка. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 462 с.
К-сть прим.: 3 (Х.Аб. – 3)