Нові надходження літератури за квітень 2017 р.

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

94
С79 Григорій Стецюк - лицар революції духа [Текст] / Семенів В., ред. – Львів : Друкарські куншти, 2016. – : іл.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

005
J26 Jasinska, Joanna Zmiany w organizacjach: sprawne zarzadzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiagania sukcesu [Текст] : [монографія] / J. Jasinska. – Warszawa, 2015. – 546 с. – Бібліогр.: с. 506-541.
К-сть прим.: 2 (ЧЗПВ. – 1, К/сх. – 1)

336.71
Б23 Банківська система [Текст] : навч. посіб. / П. М. Карась, Н. В. Приходько, О. В. Пащенко, Л. О. Гришина. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 292 с. : табл. – Бібліогр.: с. 284-291.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

005
Б76 Божидарнік, Т. В. Креативний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 498 с. : табл. – Бібліогр.: с. 455-467.
К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 3, ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

331
В65 Войтко, С. В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко. – К. : Інтерсервіс, 2016. – 160 с. – Бібліогр.: с. 130-131.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

331
Г85 Грінько, І. М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування [Текст] : монографія / І. М. Грінько. – К. : НТУУ КПІ, 2016. – 240 с. – Бібліогр.: с. 218-237.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

336.7
Г89 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. В. Герасимчук, Н. І. Корецька, Н. С. Різник, В. Л. Галущак. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 572 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 521-546.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
332.1
Д13 Давимука, С. А. Регіональні інноваційні екосистеми: напрями розбудови в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова. – Львів : Ін-т регіон. досліджень ім. М. І. Долішнього, 2016. – 464 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

338.48
І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст] : підручник / М. М. Скопець, М. К. Сукач, О. П. Будя [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2017. – 764 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 724-725.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

336.7
К66 Корецька, Н. І. Історія грошей та кредиту країн світу [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Корецька. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 340 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-319.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

005
М29 Марущак, С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками [Текст] : навч. посіб. / С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 296 с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-294.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

005.93
О-75 Основи логістики [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Є. М. Тарнавський, С. М. Тригуб, В. Ф. Ходаковський. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 260 с. – Бібліогр.: с. 257-258.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

339.138
П18 Парсяк, В. Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 326 с. : табл. – Бібліогр.: с. 320-324.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

347.9
С81 Стовпець, В. Г. Процесуальне діловодство [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Стовпець, О. В. Стовпець. – Одеса : Грінь Д. С., 2016. – 200 с. – Бібліогр.: с. 181-184.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

339.9
Т65 Транснаціональні корпорації [Текст] : навч. посіб. / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 208 с. : табл. – Бібліогр.: с. 180.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ДЕРЖАВА І ПРАВО

342.8
C58 Civic monitoring of 2015 regular local election: final report [Текст] / O. Aivazovska, O. Neberykut, O. Kliuzhev [et al.]. – [Б. м.] : Opora, 2016.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

35
В54 Витко, Т. Ю. Службова кар'єра державних службовців в Україні [Текст] : навч.- метод. посіб. / Т. Ю. Витко. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2016. – 56 с. – (Навчально-методичні матеріали ; вип. 67). – Бібліогр.: с. 54-55.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

35
В54 Витко, Т. Ю. Теоретичні засади управління персоналом у сфері публічної служби: особистість та колектив [Текст] : навч.- метод. посіб. / Т. Ю. Витко. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2016. – 60 с. – (Навчально-методичні матеріали ; вип. 65). – Бібліогр.: с. 55-58.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

347.77
В65 Войтко, С. В. Інтелектуальна власність для економістів [Текст] : навч. посіб. / С. В. Войтко, І. О. Мікульонок. – К. : НТУУ КПІ, 2016. – 192 с. : табл. – Бібліогр.: с. 135-136.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

342.8
Г87 Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року: підсумковий звіт [Текст] / О. Айвазовська, О. Неберикут, О. Клюжев [та ін.]. – [Б. м.] : Опора, 2016. – 245 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

342
П30 Петренко, В. П. Обізнані мешканці - сильна громада [Текст] : навч.-метод. матеріали для місцевих лідерів / В. П. Петренко, Н. П. Струк, В. М. Кушнірюк. – Івано-Франківськ : Цифрові технології друку, 2016. – 128 с. : рис. – Бібліогр.: с. 106-108.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

22 347.77
Р69 Романадзе, Л. Д. Інтелектуальна власність [Текст] : підручник / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с. – Бібліогр.: с. 352-386.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

23 347.9
С81 Стовпець, В. Г. Процесуальне діловодство [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Стовпець, О. В. Стовпець. – Одеса : Грінь Д. С., 2016. – 200 с. – Бібліогр.: с. 181-184.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

24 378
М12 Магістерська робота: методика підготовки [Текст] : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська. – К. : Ліра-К, 2016. – 140 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТУРИЗМ. ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ

25 338.48
Г15 Галасюк, С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – 2-ге вид., допов. і доопр. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 248 с. – Бібліогр.: с. 233-242.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

26 338.48
І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст] : підручник / М. М. Скопець, М. К. Сукач, О. П. Будя [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2016. – 768 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 725-726.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

27 338.48
І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст] : підручник / М. М. Скопець, М. К. Сукач, О. П. Будя [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2017. – 764 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 724-725.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

28 338.486.1
П16 Панченко, Ю. В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 342 с. – Бібліогр.: с. 336-341.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

29 338.48
С30 Семенов, В. Ф. Туристичне країнознавство [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Семенов. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 392 с. : табл. – Бібліогр.: с. 385-387.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

30 534.2
K76 Kostecki, A. Forward and back-propagation of compressional waves in horizontal transverse isotropy (HTI) media [Текст]. № 212 / A. Kostecki, K. Zulawinski. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2016. – 218 s. – Бібліогр.: с. 191-195.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

31 551.781
L95 Matyasik, I. Lower Oligocene Menilite Beds, Polish Outer Carpathians: supposed deep-sea flysch locally reinterpreted as shelfal, based on new sedimentological, micropalaeontological and organic-geochemical data [Текст]. № 213 / I. Matyasik, M. Garecka, A. Szydlo. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2016. – 119 s. – Бібліогр.: с. 94-113.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

32 553.08
А92 Атлас мінералів та руд корисних копалин [Текст] : монографія / О. Р. Стельмах, А. Г. Поплюйко, Н. В. Гоптарьова [та ін.] ; Стельмах О. Р., ред. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 132 с. : іл. – Бібліогр.: с. 130.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

33 528
Г35 Геодезія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О. В. Анисенко, П. В. Мацко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 252 с. : табл. – Бібліогр.: с. 508-518.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

34 550.344
Д46 Динамічні процеси в геофізичних середовищах: теорія, експерт, технології [Текст] : [монографія] / В. П. Нагорний, С. В. Микуляк, Д. Б. Венгрович [та ін.] ; Нагорний В. П., ред. – К. : Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, 2016. – 244 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

35 016:502/504
Е45 Економіка природокористування та організація виробництва [Текст] : каталог кн.-інформ. вист. / Локотош Л. М., уклад.; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 53 с.
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

36 502.175
Е45 Екологічне інспектування [Текст] : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 397-398.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

37 502.175
Е45 Екологічне інспектування [Текст] : практикум / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 228 с. – Бібліогр.: с. 225-226.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

38 504
Е45 Екологічна безпека [Текст] : підручник / В. М. Шмандій, М. О. Клименко, Ю. С. Голік [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 366 с. : табл. – Бібліогр.: с. 262-264.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

39 502.171
К49 Клименко, М. О. Збалансоване використання земельних ресурсів [Текст] : навч. посіб. / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк, Т. М. Колесник. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 552 с. : табл. – Бібліогр.: с. 537-541.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

40 504.5
Л56 Лико, Д. В. Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Лико, М. І. Костолович, О. П. Войтович. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-199.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

41 502/504
М21 Мальований, М. С. Екологія та збалансоване природокористування [Текст] : навч. посіб. / М. С. Мальований, Г. З. Леськів. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 316 с. : табл. – Бібліогр.: с. [в кінці кожного розд.].
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

42 502/504
М34 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації", Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р. [Текст] / Адаменко Я. О., [та ін.], ред. – Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. – 447 с. : іл., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

43 502.22
О-65 Орел, С. М. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров'я людини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Орел, М. С. Мальований, Д. С. Орел. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 616 с. : табл. – Бібліогр.: с. 173-175.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

44 502.171
О-92 Охорона і раціональне використання земельних ресурсів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Д. В. Лико, С. М. Лико, В. І. Долженчук, О. І. Портухай. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 664 с. : табл. – Бібліогр.: с. 634-643.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

45 539.3
П75 Прикладні проблеми механіки і математики [Текст] : наук. зб. Вип. 14 / Кушнір Р. М., ред. – Львів : ІППММ, 2016. – 148 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
46 502.131.1
Р64 Розвитологія [Текст] : підручник / М. О. Клименко, З. В. Герасимчук, О. М. Клименко, Л. В. Клименко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 280 с. : табл. – Бібліогр.: с. 235-240.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

47 502/504
Р83 Рудько, Г. І. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України [Текст] : у 2 т. Т. 1 / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко ; Рудько Г. І., Адаменко О. М., ред. – К.; Чернівці : Букрек, 2017. – 472 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 447-469.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

48 502/504
Р83 Рудько, Г. І. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України [Текст] : у 2 т. Т. 2 / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко ; Рудько Г. І., Адаменко О. М., ред. – К.; Чернівці : Букрек, 2017. – 583 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 553-574.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

49 553.98
Р98 Рябцев, Г. Л. Нетрадиционные углеводороды: настоящее и будущее [Текст] : монография / Г. Л. Рябцев, С. В. Сапегин, М. И. Кривогуз. – К. : Психея, 2014. – 352 с. : ил. – Бібліогр.: с. 255-262.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

50 531.01
Т33 Теоретична механіка [Текст] : підручник / І. В. Кузьо, Я. А. Зінько, Т.-Н. М. Ванькович [та ін.] ; Кузьо І. В., ред. – Х. : Фоліо, 2017. – 780 с. – Бібліогр.: с. 764-766.
К-сть прим.: 30 (Н.Аб. – 2, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 25, К/сх. – 2)

51 502.22
Т38 Техноекологія [Текст] : підручник / М. С. Мальований, В. М. Боголюбов, Т. П. Шаніна [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 616 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 606-615.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

52 528.4
Т66 Третяк, А. М. Землеустрій [Текст] : підручник / А. М. Третяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 520 с. : табл. – Бібліогр.: с. 508-518.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
53 519.7
Ф50 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст] : наук. зб. Вип. 24. – К. : НАН України, 2016. – 142 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

54 53
Ф50 Физика [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Погребняк, С. В. Горбань, В. А. Гаркушева, А. В. Пащенко. – 2-е изд. доп. – Краматорск : Каштан, 2016. – 391 с. – (Каф. экологии и физики).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

55 004.9
К59 Козяр, М. М. Комп'ютерна графіка AutoCAD [Текст] : навч. посіб. / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 304 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 303.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

56 004.77
П90 Путівник у прикладну наукометрію [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Рідей, О. В. Зазимко, Л. В. Кліх [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с. 215-231.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

57 006
К89 Кузьміна, Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кузьміна. – 2-ге вид. випр. і допов. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с. 325-330.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

58 006
О-75 Основи стандартизації та сертифікації [Текст] : підручник / О. М. Величко, В. Ю. Кучерук, Т. Б. Гордієнко, В. М. Севастьянов. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 364 с. : табл. – Бібліогр.: с. 315-316.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

59 006.91
О-75 Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : підручник / В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, Є. Г. Володарський, В. В. Грабко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 538 с. : табл. – Бібліогр.: с. 517-522.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

60 006
Т46 Тіхосова, Г. А. Сертифікація товарів та послуг [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 326 с. : табл. – Бібліогр.: с. 323-326.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

61 006
Ч93 Чурсіна, Л. А. Стандартизація продукції та послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 226 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-224.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

62 622.276.6
H11 Habera, L. Aspekty termodynamiczne zatlaczania dwutlenku wegla w procesach intensyhkacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego (EOR/EGR) [Текст]. № 210 / L. Habera. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2016. – 269 s. – Бібліогр.: с. 158-161.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

63 621.01
P51 Petryna, D. Yu. Mechanics of machines [Текст] = Механіка машин : educational edition / D. Yu. Petryna, R. S. Yakym. – Ivano-Frankivsk : Kushnir G. M., 2016. – 189 p. – Бібліогр.: с. 189.
К-сть прим.: 10 (Н.Аб. – 1, ЧЗТЛ. – 1, ЧЗПВ. – 1, УчАб. – 6, К/сх. – 1)

64 622.279
W26 Warneski, M. Analiza mozliwosci pozyskiwania pozabilansowych zasobow gazu ziemnego z nasyconych poziomow solankowych w procesach sekwestracji CO2 [Текст]. № 211 / M. Warneski. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2016. – 222 s. – Бібліогр.: с. 208-214.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

65 620.3
А94 Афтанділянц, Є. Г. Наноматеріалознавство [Текст] : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. – 1-е вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 550 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 529-549.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

66 622.279
Б77 Бойко, Р. В. Видобування газу і нафти із тріщинуватих колекторів [Текст] : монографія / Р. В. Бойко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. – 486 с. – Бібліогр.: с. 440-474.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

67 621.31
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 840 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 139 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

68 621
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 838 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 227 с. – Бібліогр.: с. іл., рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

69 621.01
З-63 Зінько, Р. В. Морфологічне середовище для дослідження технічних систем [Текст] : монографія / Р. В. Зінько. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 386 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 367-379.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

70 016:669
І-23 Орест Михайлович Івасишин [Текст] / Татаренко В. А., ред. – К. : Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, 2016. – 98 с. – (Біобібліографія вчених України).
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

71 621.3
К26 Карпов, Ю. О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле [Текст] : підручник / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 338 с. : рис. – Бібліогр.: с. 336.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

72 621.3
К26 Карпов, Ю. О. Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 210 с. : рис. – Бібліогр.: с. 201.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

73 622.323
Л51 Леськів, І. В. Рекорд [Текст] / І. В. Леськів. – К. : [Б. в.], 2016. – 136 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

74 620.9
М13 Мазур, І. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки національної економіки [Текст] : монографія / І. М. Мазур. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 648 с. : табл. – Бібліогр.: с. 531-561.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

75 622.276
Н34 Наукові основи вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу [Текст] : [монографія] / В. П. Гришаненко, Ю. О. Зарубін, В. М. Дорошенко [та ін.]. – К. : Науканафтогаз, 2014. – 456 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 427-454.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

76 016:622.24
Н34 Нафтогазові технології [Текст] : дайджест. Вип. 5 / Локотош Л. М., уклад.; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 72 с.
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

77 681.5
Р83 Рудик, А. В. Проектування пристроїв автоматизації [Текст] : практикум, навч. посіб. / А. В. Рудик, Я. В. Данченков, Є. З. Маланчук. – Рівне : НУВГП, 2014. – 194 с. – Бібліогр.: с. 189-191.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

78 624
С89 Сукач, М. К. Будівельні машини і обладнання [Текст] : підручник / М. К. Сукач. – К. : Ліра-К, 2016. – 408 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 397-398.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

79 621.3
Т33 Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами [Текст] : підручник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук, Ю. Г. Ведміцький. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 326 с. : рис. – Бібліогр.: с. 318.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

80 621.3
Т33 Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола [Текст] : підручник / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 566 с. : рис. – Бібліогр.: с. 450-451.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

81 621.3
У-80 Устинов, А. П. Электротехника с основами электроники [Текст] : учеб. пособие / А. П. Устинов, Э. Н. Пятаков. – Херсон : Гринь Д. С., 2014. – 252 с. : табл. – Бібліогр.: с. 251.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

82 71
М65 Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб.: у 2-х ч. Вип. 62. Ч. 1 / Осєтрін М. М., ред. – К. : КНУБА, 2016. – 573 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

83 71
М65 Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб.: у 2-х ч. Вип. 62. Ч. 2 / Осєтрін М. М., ред. – К. : КНУБА, 2016. – 146 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

84 72
П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд [Текст] : підручник. Кн. 3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький ; Гетун Г. В., ред. – 2-ге вид. перероб. та допов. – К. : Ліра-К, 2016. – 816 с. : іл. – Бібліогр.: с. 808-809.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

85 811.111
Г65 Гончарова, А. І. Контроль. ЗНО. Тренувальні вправи [Текст]. Вип. 1 / А. І. Гончарова, Л. А. Задоєва. – Х. : Основа, 2017. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література").
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

86 811.111
Е90 Ефективна підготовка до ЗНО [Текст]. Ч. 1 / Овсяннікова Л. Є., упоряд. – Х. : Основа, 2016. – 92 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література").
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

87 811.111
Е90 Ефективна підготовка до ЗНО [Текст]. Ч. 2 / Овсяннікова Л. Є., упоряд. – Х. : Основа, 2016. – 76 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література").
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

88 811.111
М19 Малик, Г. Д. Challenges for Information [Текст] : хрестоматія / Г. Д. Малик, М. В. Кісіль. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2013. – 160 с.
К-сть прим.: 2 (ЧЗПВ. – 1, К/сх. – 1)

89 811.111'25
М19 Малик, Г. Д. Науково-технічний переклад: мова математики [Текст] : практикум / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 310 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

90 811.111
С92 Сценарії позакласних заходів з англійської мови [Текст]. Вип. 2 / Родіонова З. О., упоряд. – Х. : Основа, 2017. – 78 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література").
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

91 Автоматизація неперервних технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості [Електронний ресурс] : навчальний посібник / М. І. Когутяк, Р. М. Лещій, М. М. Дранчук, М. В. Шавранський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 286 с.

92
Автоматизація періодичних технологічних процесів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015.

93
Автоматизація технологічних процесів у нафтовій та газовій промисловості [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, Я. В. Куровець, М. М. Дранчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015.

94
Автоматичне управління [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк [та ін.]. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 398 с.

95 Белей, О. І. Основи теорії інформаційних процесів [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 56 с.

96
Белей, О. І. Управління проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 53 с.

97 Белей, О. І. Статистична обробка інформації [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 63 с.

98 Белей, О. І. Інформаційна безпека та захист інформації [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 32 с.

99 Боднар, Р. Т. Оптичні прилади неруйнівного контролю [Електронний ресурс] : практикум / Р. Т. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 132 с.

100 Боднарук, І. Р. Економіка і організація виробництва [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Р. Боднарук, Н. А. Даляк, Т. П. Кулик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 240 с.
101
Борин, В. С. Основи синтезу та оптимального керування технологічними процесами [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. С. Борин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 312 с.

102 Еш, С. М. Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : підручник / С. М. Еш. – К. : Центр учбової літ., 2015. – 400 c.

103
Євчук, О. В. Комп'ютерна електроніка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 134 с.

104 Євчук, О. В. Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи [Текст] : конспект лекцій для підготовки бакалаврів за спеціальністю 126 - "Інформаційні системи та технології" / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 69 с.

105 Євчук, О. В. Програмування [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 101 с.

106
Євчук, О. В. Периферійні пристрої [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 94 с.

107
Євчук, О. В. Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Євчук, Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 77 с.

108 Заміховська, О. Л. Комп'ютерні мережі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 117 с.

109
Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 78 с.

110
Заміховський, Л. М. Системна інженерія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи і технології" / Л. М. Заміховський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 149 с.

111
Зікратий, С. В. Інтелектуальні системи та технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. В. Зікратий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 122 с.

112
Зікратий, С. В. ВЕБ-технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. В. Зікратий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 93 с.

113
Зікратий, С. В. Алгоритми та структури даних [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. В. Зікратий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 65 с.

114 Матвієнків, О. М. САПР у зварюванні [Електронний ресурс] : практикум / О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 26 с.

115
Мельничук, С. І. Об'єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. І. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 91 с.

116 Мельничук, С. І. Операційні системи [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. І. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 102 с.

117 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Електронний ресурс] : монографія: у 8 кн. Кн. 1 : Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми / І. М. Куровець, В. А. Михайлов, О. Ю. Зейкан [та ін.] ; Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України". – К. : Ніка-Центр, 2014. – 208 с.

118 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Електронний ресурс] : монографія: у 8 кн. Кн. 2 : Західний нафтогазоносний регіон / Ю. З. Крупський, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський [та ін.] ; Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України". – К. : Ніка-Центр, 2014. – 400 с.

119 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Електронний ресурс] : монографія: у 8 кн. Кн. 3 : Південний нафтогазоносний регіон / В. А. Михайлов, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський [та ін.]. – К. : ВПЦ Київський університет, 2014. – 222 с.

120 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Електронний ресурс] : монографія: у 8 кн. Кн. 4 : Східний нафтогазоносний регіон: аналітичні дослідження / В. А. Михайлов, С. А. Вижва, В. М. Загнітко [та ін.]. – К. : ВПЦ Київський університет, 2014. – 215 с.
121 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Електронний ресурс] : монографія: у 8 кн. Кн. 5 : Перспективи освоєння ресурсів сланцевого газу та сланцевої нафти Східного нафтогазоносного регіону України / В. А. Михайлов, С. А. Вижва, В. М. Загнітко [та ін.]. – К. : ТОВ ВТС ПРИНТ, 2013. – 240 с.

122 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Електронний ресурс] : монографія: у 8 кн. Кн. 6 : Перспективи освоєння ресурсів газу ущільнених порід у Східному нафтогазоносному регіоні України / В. А. Михайлов, С. А. Вижва, В. М. Загнітко [та ін.]. – К. : ТОВ ВТС Принт, 2014. – 208 с.

123 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Електронний ресурс] : монографія: у 8 кн. Кн. 7 : Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита / В. А. Михайлов, О. Ю. Зейкан, А. М. Коваль [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 368 с.

124 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Електронний ресурс] : монографія: у 8 кн. Кн. 8 : Теоретичне обґрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України / В. А. Михайлов, С. Г. Вакарчук, О. Ю. Зейкан [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 280 с.

125
Николайчук, М. Я. Cистеми та мережі передачі даних [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 147 с.

126
Николайчук, М. Я. Проектування інформаційних систем [Електронний ресурс] : навчальний посібник / М. Я. Николайчук, Р. М. Матвієнко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 307 с.

127
Николайчук, М. Я. Телекомунікаційні системи [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 146 с.

128 Перкун, І. В. Цивільний захист [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. В. Перкун, В. Г. Погребняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 97 с.

129 Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. О. Сав'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 69 с.

130 Сав'юк, Л. О. Розпізнавання та ідентифікація об'єктів [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. О. Сав'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 159 с.

131
Сав'юк, Л. О. Моделювання процесів та систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій. Ч. 2 : Теорія нелінійних систем автоматичного управління / Л. О. Сав'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 252 с.

132
Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій. Ч. 1 : Аналіз і синтез лінійних систем автоматичного управління / Л. О. Сав'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 145 с.

133 Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій. Ч. 2 : Теорія нелінійних систем автоматичного управління / Л. О. Сав'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 147 с.

134 Семенцов, Г. Н. Автоматизація неперервних технологічних процесів. Регулятори [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 201 с.

135
Семенцов, Г. Н. Оптимізація та оптимальне керування в нафтогазовій промисловості [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. Н. Семенцов, В. С. Борин, М. В. Шавранський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 236 с.

136
Сенчішак, В. М. Інженерна механіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. М. Сенчішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 123 с.

137 Скрип'юк, Р. Б. Комп'ютеризовані системи управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Р. Б. Скрип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 150 с.

138 Штаєр, Л. О. Оптимальні та адаптивні системи [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 52 с.

139 Штаєр, Л. О. Сучасні технології створення програмних систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 90 с.

140 Штаєр, Л. О. Технології розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 139 с.

141 Юрчишин, В. М. Формальні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, В. Я. Піх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 154 с.

142 Янишин, О. К. Педагогіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 113 с.